Saturday, September 17, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Rejuv Rx Peptide Concentrate

I promised to talk to you about skincare so I today I am showing you Vivant Skincare's Rejuv Rx which is peptide concentrate. This serum was sent to my by the brand by accident (I received another blogger's package together with mine). Nevertheless this serum is suitable for my skin type so I decided to give it a go. Check out my other reviews for Vivant Skincare's skincareОбещах да ви говоря за грижа за кожата и затова днес ви показвам Rejuv Rx на Vivant Skincare, който е пептиден концентрат. Този серум ми беше изпратен от марката по погрешка (получих пратката на друга блогърка заедно с моята). Така или иначе, серумът беше подходящ за моята кожа, така че реших да го пробвам. Вижте и другите ми ревюта за бялата козметика на Vivant Skincare

www.vivantskincare.com
I started using this serum 3 months after introducing Vivant Skincare's Spin Trap which is their vitamin C serum. The product costs $56 on Amazon, sold by Vivant Skin Care and it contains 29,6 ml of serum. The product is 2 times more expensive on Vivant Skincare's official site and I can't explain why. The packaging is really "nerdy-looking" and I quite like it however after months of use and storage on my shelves the labels started to fade.  Започнах да използвам този серум 3 месеца след като добавих Vivant Skincare's Spin Trap, който е серумът им с витамин C. Продуктът струва $56 в Amazon, продават от Vivant Skin Care и съдържа 29,6 мл серум. Продуктът е 2 пъти по-скъп в сайта на Vivant Skincare и нямам обяснение защо. Опаковката е много "нърдски изглеждаща" и на мен много ми харесва, но след месеци употреба и съхранение на етажерката, надписите започнаха да се изтъркват. 
This serum uses Alcohol Denat as a solvent which might be irritating for some people. My skin doesn't really like the alcohol in some products but I was fine with this one and it didn't cause my any dryness or irritation. Due to the alcohol this serum is really thin and it gets absorbed really quickly. Propylene Glycol is a solvent, moisturizer and a viscosity control agent. Ethoxydiglycol is a solvent and a viscosity control agent. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Steareth-20 is an emulsifier and a surfactant. N-hydroxysuccinimide improves peptide bonds and it stimulates the elimination of blood originated pigments such as hemoglobin, bilirubin, biliverdin, iron. N-hydroxysuccinimide helps helps eliminate the iron. Chrysin has the same function, it's an anti-inflammatory agent that stimulates the enzyme responsible for bilirubin elimination, the effect is shown in the study I link next. You can see here in this clinical study information for similar product with the same ingredients that N-hydroxysuccinimide and Chrysin are both effective as anti dark circle ingredients. Palmitoyl Oligopeptide and Palmitoyl Tetrapeptide-7 are a blend of several fatty and amino acids. They are used in skincare for their anti-aging properties and they might be involved in the regeneration of collagen fibers. Palmitoyl Tetrapeptide-7 also has been shown to reduce skin inflammation. Sodium Lactate is a moisturizer, an exfoliant, a pH adjuster and a preservative. Sodium PCA is a derivative of the amino acid proline and it's used as a moisturizer. It's extremely water absorbent and it can hold its weight in water several times. PCA is an important part of the acid mantle (what "holds" the skin cells together) and it helps preserve it due to its anti-inflammatory properties. Glycine is a buffering agent and a pH adjuster as listed in this study. Fructose is a moisturizer. Urea is a moisturizer that has anti-inflammatory properties, it could be irritating for some people. Niacinamide is used as a whitening ingredient that improves skin tone and skin texture. Inositol is a derivative of vitamin B and it's humectant. Sodium Benzoate is a preservative. Lactic Acid is an AHA and it has exfoliating and whitening properties.

I found a really interesting study that shows that treatment with a serum containing palmitoyl peptides, niacinamide and retinyl propionate has the same effect in terms of reducing wrinkles, improving skin texture and evenness of skin tone than 0,02% tretinoin. The study shows that people using the peptide/niacinamide/retinyl propionate serum had less adverse such as dryness, erythema, itchiness and peeling.You can find the ingredients in cosDNA here.  
Серумът използва Alcohol Denat като разтворител, който може да бъде дразнител за някои хора. Моята кожа не се сработва винаги с алкохола в някои продукти, но с този нямах проблем и не ми предизвика сухота или дразнение. Заради алкохола, серумът е много лек и се абсорбира наистина бързо. Propylene Glycol е разтворител, хидратант и агент, контролиращ вискозността. Ethoxydiglycol е разтворител и агент, контролиращ вискозността. Glycerin е разтворител и хидратант. Steareth-20 е емулсифиант и сърфъктант. N-hydrocysuccinimide подобрява пептидните връзки и стимулира елиминирането на пигменти от кръвта като хемоглобин, билирубин, биливердин и желязо. N-hydroxysuccinimide спомага за елиминирането на желязото. Chrysin има същата функция, той е противовъзпалителен агент, който стимулира ензима отговорен за елиминацията на билирубин, ефектът му е показан в следващото проучвание. Можете да видите тук, където информацията на това клинично проучване показва подобен продукт, с подобни съставки, и че N-hydroxysuccinimide и Chrysin са ефективни срещу черни кръгове. Palmitoyl Oligopeptide и Palmitoyl Tetrapeptide-7 са микс от наколко мастни и амино киселини. Използват се в козметиката, заради антиейдж свойствата си и може би са свързани с регенерацията на колагеновите фибри. Palmitoyl Tetrapeptide-7 намалява възпалението на кожата. Sodium Lactate e хидратант, ексфолиант, регулатор на pH и консервант. Sodium PCA е производен на амино киселината пролин и се използва като хидратант. Много водоабсорбиращ е и може да задържа теглото си във водата няколко пъти. PCA е важна съставка на хидролипидния слой (който "държи" кожните клетки прикрепени) и спомага за запазването му благодарение на противовъзпалителните си свойства. Glycine е буферен агент и регулатор на pH, както е написано в това проучване. Fructose е хидратант. Urea е хидратант с противовъзпалителни свойства, може да бъде дразнител за някои хора. Niacinamide се използва като избелваща съставка, която подобрява цвета и текстурата на кожата. Inositol е производен на витамин B и е хумектант. Sodium Benzoate е консервант. Lactic Acid e AHA и има ексфолиращи и избелващи свойства.

Намерих много интересно проучване, кето показва, че третиране със серум съдържащ palmitoyl peptides, niacinamide и retinyl propionate има същия ефект на редуциране на бръчки, подобряване на текстурата на кожата и равномерността на тена отколкото 0,02% tretinoin. Проучването показва, че хората, използвали серума с peptide/niacinamide/retinyl propionate имат по-малко странични ефекти като сухота, еритема, сърбеж и белене.

Можете да намерите съставките в cosDNA тук
This serum has quite the interesting ingredients and after 3 weeks of use I skin looked more even and while I was using it I got rid of the annoying hyperpigmentation staying behind after some pimples much quicker. I also noticed my under-eye area looked much better after I started using this which is not surprising because some of the ingredients target dark circles specifically. The texture of this serum is really lovely, it's super thin and watery and it gets absorbed super quickly so I can slap my next product right away. It was quite heavily fragranced, and it smelled like violets to me. This serum was super economical as I have been using it for more than 9 months non stop and I am just about to finish it.  Серумът има доста интересни съставки и след 3 седмици употреба тенът ми изглеждаше по-равномерен, а докато го ползвах досадната хиперпигментация оставяща след някои пъпки се махаше много по-бързо. Забелязах и че зоната под очите изглеждаше много по-добре след като започнах употреба, което не е учудващо, тъй като някои от съставките са точно срещу черни кръгове. Текстурата на серума е много приятна, много е лек и воднист и се абсорбира страшно бързо, така мога веднага да нанеса следващия продукт. Доста силно е парфюмиран, и за мен ухае на виолетки. Серумът е супер икономичен и го използвам повече от 9 месеца нон стоп и в момента тъкмо ще го привърша. 
Even though I saw really good results with it I will not be repurchasing it because it's quite pricey and I'm going to look for something cheaper with similar effect. Keep in mind, I had pretty good skin with minimal issues, especially since I was using the vitamin C serum beforehand so I didn't see anything drastic. If you have visible wrinkles or rough texture you might see better results than me.  Въпреки че видях много добри резултати с него няма да го купя отново, защото е доста скъп и ще си потърся нещо по-евтино със сходен ефект. Имайте предвид, че аз имах доста добра кожа с минимални проблеми, благодарение на серума с витамин C, който бях ползвала преди това, така че не видях нищо драстично. Ако имате видими бръчки и груба текстура, може би ще видите по-добри резултати от мен. 
Would I recommend this? If you have the budget and you'd like to try something effective against dark circles, hyperpigmentation and wrinkles, yes. Personally, I don't have the budget to repurchase this but I will definitely try to find something with similar ingredients.

What I like:
 • Beautiful packaging 
 • Good amount of product (29,6 ml) 
 • Very economical (roughly 9 months of everyday use) 
 • Really good ingredients 
 • Easily absorbed formula 
 • Helps with dark circles and hyperpigmentation 
 • Pleasant fragrance 

What I don't like: 
 • Very expensive ($56) 
All in all: 4/5 I spent several hours researching the different ingredients today because I wanted to share with you information that's as scientifically accurate as possible. My boyfriend found it quite funny that while he was doing research for his master all day I was reading articles... to do a cosmetic review in my blog. xD

Share your favorite serum with niacinamide and/or peptides with me!
Бих ли препоръчала? Ако ви е в бюджета и искате да пробвате нещо ефективно срещу тъмни кръгове, хиперпигментация и бръчки, да. Аз лично не мога да си позволя да го купя отново, но определено ще пробвам нещо с подобни съставки.


Какво ми харесва:
 • Красива опаковка 
 • Добро количество продукт (29,6 мл)
 • Много икономичен (грубо 9 месеца ежедневна употреба)
 • Много добри съставки 
 • Лесно абсорбираща се формула 
 • Помага срещу тъмни кръгове и хиперпигментация 
 • Приятен аромат
Какво не ми харесва:
 • Много висока цена ($56) 
Обща оценка: 4/5 Прекарах няколко часа, търсейки различните съставки днес, тъй като исках да споделя с вас информация, която е възможно най-точна. На приятелят ми му беше смешно, че докато той цял ден си проучва неща за магистъра, аз си чета статии... за да напиша козметично ревю в блога. xD

Споделете любимият ви серум с niacinamide и/или peptides!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^