Wednesday, September 21, 2016

Glossybox France September 2016

I received Glossybox for September today and I am super excited to show it to you because I absolutely love it! I also got last month's Glossybox but I didn't have the time to take photos and make a post. The box was really convincing though!  Получих Glossybox за септември днес и нямам търпение да ви я покажа, защото я обожавам! Получих и кутията за миналия месец, но нямах време да снимам и да направя публикация. Кутията беше много убеждаваща обаче!
The design this month is interesting, I wouldn't call it beautiful but I will use the box to store sheet masks. Glossybox costs 15€ in France.  Дизайнът този месец е интересен, не би го нарекла красив, но ще използвам кутията за съхранение на маски. Glossybox струва 15€ във Франция.
The magazine is nothing impressive and I usually look only at the product descriptions. The theme this month is #Instabox.   Списанието не е впечатляващо и обикновено поглеждам само описанието на продуктите. Темата този месец е #Instabox. 
I opened the box today and wow! So many cool stuff! Is that a brush cleaning tool? I wanted one for ages!  Днес отворих кутията и уоу! Толкова готини неща! Това уред за почистване на четки ли е? Искам такъв от страшно много време!
Inside this box we found:

 • A secret product! It's a shampoo and it's produced in the UK by Procter & Gamble, Glossybox says it was just launched. I definitely wanna find out what it is now! It smells good, will be tested as soon as possible. I have received a hair conditioner by Aussie in this same packaging and the brand is owned by P&G so I'm pretty convinced it's them. I checked their site and the ingredients are very similar to their shampoos but it's not there yet. So perhaps it is about to launched? 
Size: 75 ml; Price ???
 • The Vintage Cosmetic Company Brush Cleaning Tool. I really wanted such tool because it makes brush washing much quicker and easier. Will be tested tonight. 
Price: 7,50€
 • Académie Dermo-Hydrating Fluid. This product is fragrance-free. The ingredients look good, will be used. I needed a new AM moisturizer. The product contains allantoin, calming ingredient.

Size: 15 ml; Price: 34,20€ for 50 ml
 • Universal Beauty Cosmetics Secret Flush #04 Nectar. It's a Taiwanese brand and I can't wait to test thoroughly. I tried it on my cheeks today and it's a beautiful peachy color. Not sure how it will work out as a lip stain though. The packaging is adorable!

Size: 4,5 g; Price: 18€
 • Too Faced Better Than Sex Mascara. Woooow, Glossybox sent us a full size of this cult favorite mascara! Of course I am really excited to try it. The packaging is absolutely gorgeous! I never really talk to you about mascara but I might review this one.  
Size: 4,8 g; Price: 23€
Ето какво намерихме вътре в кутията:

 • Таен продукт! Това е шампоан произведен във ВБ от Procter & Gamble, Glossybox казват, че тъкмо са го пуснали на пазара. Наистина искам да разбера какво е сега! Мирише приятно, ще бъде пробван скоро. Получавала съм балсам на Aussie в същата опаковка и марката е на P&G, затова съм съвсем убедена, че са те. Проверих сайта им и съставките са доста подобни на шампоаните им, но не е там все още. Може би тепърва ще бъде пуснат?
Размер: 75 мл; Цена???
 • The Vintage Cosmetic Company Brush Cleaning Tool. Много исках такъв уред, защото прави почистването на четките много по-бързо и лесно. Ще бъде пробвано тази вечер.  
Цена: 7,50€
 • Académie Dermo-Hydrating Fluid. Този продукт е без аромати. Съставките изглеждат добре и ше бъде ползван. Имах нужда от нов сутрешен хидратант. Продуктът съдържа алантоин, успокояваща съставка. 
Размер: 15 мл; Цена: 34,20€ за50 мл
 • Universal Beauty Cosmetics Secret Flush #04 Nectar. Това е тайванска марка и нямам търпение да го пробвам обстойно. Пробвах го на бузите днес и е много красив прасковен цвят. Не съм сигурна, че ще ми хареса като стейн за устни обаче. Опаковката е много сладуреста!
Размер: 4,5 гр; Цена: 18€
 • Too Faced Better Than Sex Mascara. Уооооу, Glossybox са ни изпратили пълноразмерна култува спирала! Разбира се, че нямам търпение да я пробвам. Опаковката е прекрасна! Никога не ви говоря за спирали, но на тази може и да ѝ направя ревю.
Размер: 4,8 гр; Цена: 23€
I don't know about you but I am really happy with the box this month. Glossybox have definitely stepped up their game! When I first subscribed in 2013 they often sent products that didn't interest me at all or I couldn't use them because they didn't correspond to my beauty profile. Now the last two boxes I got are absolutely fantastic and both times it felt like Christmas time when I opened them.

I am also waiting for the special 6-year anniversary Birchbox this month (it will be two boxes actually) and I will show it to you as soon as I get it. 
Не знам за вас, но аз съм много доволна от кутията този месец. Glossybox са си подобрили качеството! Когато първо се абонирах през 2013, често изпращаха продукти, които не ме интересуваха или нямаше как да ползвам, защото не отговаряха на профила ми. Последните две кутии, които получих обаче са фантастични и два пъти беше като Коледа когато ги отварях.

Чакам и специалното издание за 6-тия рожден ден на Birchbox този месец (ще бъдат две кутии всъщност) и ще ви го покажа веднага щом го получа. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^