Saturday, September 12, 2015

REVIEW: Mizon Aloe 90 Soothing Gel

This is the second gel by Mizon I am trying after the Snail Recovery Gel. I recently started using the Watervolume Aqua Gel Cream too.  Това е вторият ми гел от Mizon след Snail Recovery Gel. Наскоро започнах да ползвам и Watervolume Aqua Gel Cream.
The Aloe 90 Soothing Gel contains 90% aloe extract, it comes in a pretty green packaging. Mizon overall have really sleek-looking products.  Aloe 90 Soothing Gel съдържа 90% екстракт от алое, пристига в красива зелена опаковка. Mizon, като цяло, имат много добре изглеждащи продукти. 
The packaging has the authenticity sticker but nowadays not all products have it, I believe Mizon stopped putting it on their newer products.  Опаковката има стикер за автентичност, но в момента не всички продукти го имат, мисля че Mizon спряха да го слагат на новите си продукти. 
Aloe Barbadensis Leaf Extract is a wonderful ingredient known for its healing and moisturizing properties. It helps for many  types of skin irritations. Glycerin is a moisturizer. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Triethanolamine is a pH adjuster which can be irritating, however I never had any issues with it in a Mizon product. Carbomer is an emulsifier. Polysorbate 20 is a surfactant and emulsifier. Trehalose is a sugar used as a moisturizer. Caprylyl Glycol is a moisturizer and emollient. Ethylhexyl Glycerin is a moisturizer as well. Tropolone is used as an antioxidant in cosmetics. Japanese Coptis Extract has antibacterial properties. Allantoin is a whitening and anti-inflammatory ingredient. Panthenol has an anti-static and calming properties. Sodium Hyaluronate is a moisturizer. Beta-Glucan is an antiallergic ingredient. Propylene Glycol is a solvent. Rubus Idaeus Fruit Extract is used as a cleanser. Portulaca Oleracea Extract is an antiallergic agent. Iris Florentina Root Extract is anti-aging ingredient. Paeonia Albiflora Root Extract is a peony extract, an antioxidant and anti-inflammatory agent. Convallaria Majalis Root Extract is lily of the valley, a skin conditioner. Magnolia Liliflora Flower Extract is a magnolia extract however I can't find what kind of properties it actually has. Lilium Candidum Flower Extract is white lily extract, it has healing properties. Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract is an edelweiss extract and it's an antioxidant. Disodium EDTA is a preservative.  Aloe Barbadensis Leaf Extract е чудесна съставка известна със лечебните и хидратиращите си свойства. Помага за много видове кожни раздразнения. Glycerin е хидратант. Butylene Glycol е разредител и хидратант. Triethanolamine е pH регулатор, който може да бъде дразнител, но аз не съм имала проблеми с него в продукт на Mizon. Carbomer е емулсифиант. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулсифиант. Trehalose е захар използвана като хидратант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Ethylhexyl Glycerin също е хидратант. Tropolone се използва като антиоксидант в козметиката. Japanese Coptis Extract има антибактериални свойства. Allantoin е избелваща и противовъзпалителна съставка. Panthenol има антистатични и успокояващи свойства. Sodium Hyaluronate е хидратант. Beta-Glucan е противоалергична съставка. Propylene Glycol е разредител. Rubus Idaeus Fruit Extract е измивна съставка. Portulaca Oleracea Extract противоалергичента съставка. Iris Florentina Root Extract е противостарееща съставка. Paeonia Albiflora Root Extract е екстракт от божур, има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Convallaria Majalis Root Extract е момина сълза, хидратант. Magnolia Liliflora Flower Extract е екстракт от магнолия, но не намирам какви свойства има. Lilium Candidum Flower Extract е екстракт от бяла лилия, има лечебни свойства. Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract е екстракт от еделвайс и е антиоксидант. Disodium EDTA е консервант. 
The ingredients list has lots of cool extracts but they all come after the pH adjuster which is usually in really low concentration so I doubt they are effective. But just 90% of aloe leaf juice sounds pretty good anyway.  Листът със съставките има много готини екстракти, но всички те са след регулатора на pH, който обикновено е в много ниска концентрация и се съмнявам да са ефективни. Но 90% сок от алое звучи добре така или иначе. 
The green tube is quite cute and it's easy to use, also super hygienic. It contains 50 ml of product and it costs around $4 on RRS which makes this super affordable.  Зелената тубичка е доста симпатична и лесна за употреба, а и хигиенична. Съдържа 50 мл продукт и струва около $4 в RRS, което прави продукта много достъпен. 
The tube comes sealed. I don't have any remarks concerning the packaging.  Тубата пристига запечатана. Нямам никакви забалежки по опаковката. 
The consistency of the product is unsurprisingly, gel-like. It has a slight herbal scent but it's very subtle. I was thinking a lot how to write the review for this product. The truth is I can't say anything special but in reality it's a product that works super well and does what it claims. The lightweight gel texture makes it a great light moisturizer I used in the morning before my heavier medium moisturizer. In a way I also use it as a serum because it helps a lot with redness, irritation and skin healing. I've also used it on my body on mosquito bites and small wounds I've had. If I apply the gel my skin heals visibly quicker.  Консистенцията на продукта е, неизненадващо, гелообразна. Има лек билков аромат, но е съвсем ненатрапчив. Мислех си доста как да напиша ревюто за този продукт. Истината е, че не е нещо кой знае колко специално, но реално е продукт, който работи много добре и прави това, което твърди. Леката гелообразна текстура го прави страхотен лек хидратант, който аз ползвах сутрин преди по-тежкият ми среден хидратант. Използвах го почти като серум, защото помага за зачервявания, дразнения и заздравяването на кожата. Използвала съм го и на тялото върху ухапвания от комари и малки рани, които съм имала. След нанасяне от гела кожата заздравя видимо по-бързо. 
It's nothing miraculous because aloe juice is a proven skincare ingredient for ages. The Aloe 90 Soothing Gel by Mizon is inexpensive and the ingredients are pretty good. It's not 100% organic but I don't see anything that raises a concern for me. It also provides some moisture, people with oily and combination skin might find it's enough but I always used a moisturizer on top.  Не е нещо чудотворно, защото сокът от алое е доказана съставка в грижата за кожата от векове. Aloe 90 Soothing Gel на Mizon е евтин, а съставките са доста добри. Не е 100% органичен, но не виждам нещо, което да ме притеснява. Също така и предлага лека хидратация, за хора с мазна и комбинирана кожа може и да е достатъчна, но аз винаги използвах нещо отгоре. 
I would repurchase it in the future. There are bigger heavier jars of aloe gel, the one by Nature Republic being very hyped by bloggers but I honestly prefer smaller and more portable tubes like this one. If you are looking for a multifunctional aloe gel I believe you will like this one.

What I like:

 • Affordable (around $4) 
 • Reasonable amount of product (45 ml) 
 • Sleek packaging 
 • Description and ingredients in English
 • Very economical 
 • Pleasant lightweight texture 
 • Helps with irritations
 • Good ingredients 
 • Subtle smell
What I don't like: 
All in all: 5/5


I am writing this review for a week, I've gotten extremely lazy these days and I lack motivation for writing even if I am taking photos for future blog posts almost daily this month. I hope my review was helpful to you! 
Бих го купила отново в бъдеще. Предлагат се и по-големи, тежки буркани с алое гел, този на Nature Republic е много известен сред блогърите, но аз предпочитам по-малки и по-преносими туби като тази. Ако си търсите мултифункционален алое гел, мисля че този ще ви допадне.

Какво ми харесва:

 • Достъпен (около $4)
 • Разумно количество продукт (45 мл) 
 • Красива опаковка 
 • Описание и съставки на английски
 • Много икономичен
 • Приятна лека текстура 
 • Помага за дразненията
 • Добри съставки
 • Лек аромат
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5


Пиша това ревю цяла седмица, нещо много ме мързи тези дни и ми липсва мотивация за писане, въпреки че снимам за бъдещи публикации почти всеки ден този месец. Надявам се ревюто да ви е било полезно!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^