Thursday, September 17, 2015

Birchbox France September 2015

I got the Birchbox September last week which is a little earlier than I expected. It also seems Birchbox found my previous lost box and shipped it to me again.  Получих Birchbox Септември миналата седмица, което е малко по-рано от очакваното. Изглежда Birchbox са намерили и предишната ми изгубена кутия и са ми я пратили отново. 
The theme this month is "From US with love" and all products were supposed to be from American brands.  Темата този месец е "От САЩ с любов" и всички продукти трябваше да са на американски марки. 
The box had a unique design this month which I quite like and I will surely use it to store something inside.  Кутията имаше уникален дизайн този месец, който на мен много ми харесва и със сигурност ще си съхранявам нещо в нея. 
I really like the selection they made. I've said it many times, Birchbox almost always pick products I find interesting and I would love to try.  Много ми допада селекцията този месец. Казвала съм много пъти, Birchbox почти винаги избират продукти, които намирам за интересни и бих искала да пробвам. 
If Birchbox keep the box with this design I would be extremely happy.  Ако Birchbox запазят дизайна на кутията такъв ще съм много доволна. 
Dr. Sager's 
Ouchy! Boo-Boo Gel
Full size: 62 g / 25€ (sample size - 10 ml)

This product was disappointing especially after I smelled it because it has the strongest alcohol smell. It's supposed to help with healing and reducing the inflammation. I would definitely not pay this ridiculous price for such small amount of product that smells terribly on top. 
Dr. Sager's 
Ouchy! Boo-Boo Gel
Пълен размер: 62 гр / 25€ (мострен размер - 10 мл)

Този продукт беше разочароващ, особено след като го подуших, защото има толкова силна алкохолна миризма. Би трябвало да помага със заздравяването и срещу възпаления. Определено не бих платила безумната му пълна цена за толкова малко количество продукт, който и мирише неприятно. 
Ciaté
Paint Pot PP003 Couture
Full size: 13,5 ml / 8,5€ 


I usually don't like receiving nail polishes because I rarely do my nails and lately I can hardly like a shade. However I really like this one, it looks kinda similar to KIKO Nail Lacquer #372 Nude in the pot but on my nails the KIKO one has a pink undertone while this one is much more neutral. I even wore it this week and it lasted 3 days on my nails which is impressive. 
Ciaté
Paint Pot PP003 Couture
Пълен размер: 13,5 мл / 8,5€ 


Обикновено не обичам да получавам лакове, защото рядко се лакирам и напоследък трудно си харесвам цвят. Този обаче ми харесва, изглежда подобен на KIKO Nail Lacquer #372 Nude в шишенцето, но на ноктите ми KIKO има по-розов подтон, а този е по-неутрален. Дори го носих тази седмица и ми издържа цели три дена, което на моите нокти е постижение. 
Parlor 
Moisturizing Sea Salt Spray 
Full size: 147 ml / 21€ (sample size - 30 ml) 


I've tried similar sprays and they don't seem to work for me. I will give this a go but so far I am not impressed at all. I feel it makes my hair super frizzy and messy and very far from beach waves. 
Parlor 
Moisturizing Sea Salt Spray 
Пълен размер: 147 мл / 21€ (мострен размер - 30 мл) 

Пробвала съм подобни спрейове и не се сработвам с тях. Ще го тествам, но засега не съм впечатлена. Имам чувството, че прави косата ми много рошава и няма нищо общо с плажни вълни. 
Whish
Bath & Body Gel Pomegranate
Full size: 390 ml / 16,90€ (sample size - 30 ml) I loved the previous product from this brand and I really like this one. It's sulfate free and it smells pretty good even if it's not super authentic pomegranate scent. I would definitely buy this in full size if I find it a bit cheaper. 
Whish
Bath & Body Gel Pomegranate
Пълен размер: 390 мл / 16,90€ (мострен размер - 30 мл) 


Многто ми хареса предишния продукт на тази марка и много харесвам, и този. Безсулфатен е ухае много приятно, въпреки че не е автентичния аромат на нар. Със сигурност бих си го купила в пълен размер, ако го намеря малко по-евтин. Laqa & Co. 
Cheeky Lip Pencil #Humble Brag 
Full size: 3 g / 22€ (sample size - 1 g)

This is my third product by Laqa & Co. Their chubby pencils are really adorable and of quite good quality. I really like this one even if I am not sure it suits me yet. Since this a matte product, it's a bit hard to apply evenly. 

It took me more time than expected to finish this presentation since I am having such a horrible week. Not only I have classes all day but I am gradually getting sicker and sicker because of getting wet all time with all this constant raining.  
Laqa & Co. 
Cheeky Lip Pencil #Humble Brag 
Пълен размер: 3 тр / 22€ (мострен размер - 1 гр)

Това е третият ми продукт на Laqa & Co. Техните чъби моливи са много сладурести и с доста добре качество. Този много ми харесва, въпреки че не съм убедена, че ми отива. Тъй като продуктът е матов се нанася равномерно малко по-трудно.

Отне ми повече време от планираното да завърша тази презенетция, тъй като имам толкова отвратителна седмица. Не само съм на лекции по цял ден, ами и постепенно се разболявам все повече, защото по-цял ден се разхождам мокра с тези непрекъснати дъждове.
No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^