Monday, July 20, 2015

REVIEW: Yves Rocher: Cherry Blossom EDT | Cherry Blossom Shower Gel

Today I want to show you another quick very summery post about my favorite perfume right now together with my other favorite shower gel. Check out my review for The Body Shop Papaya Shower Gel Днес ще ви покажа друга бърза много лятна публикация за любимият ми парфюм в момента заедно с другият ми любим душ гел. Вижте също и ревюто ми за The Body Shop Papaya Shower Gel
I wanted this kit for a very long time but I wasn't willing to pay the full price because it seemed too high. Then Yves Rocher had this with 50% off discount exactly for my birthday so of course I got it. I got one for my mom too.  Исках този комплект от много време, но не ми се плащаше пълната цена, защото ми се струваше висока. Тогава Yves Rocher го имаха намален с 50% точно за рождения ми ден и естествено си го взех. Взех един и за мама.
The perfume is unfortunately not very longlasting but since the scent is lovely I can forgive this. It smells like sunny weather in a flower garden. Definitely not overpowering and it's something I like wearing on a daily basis. The cherry blossom scent is actually very realistic. For me it is very similar to the Cherry Blossom EDT by L'Occitane which I also want for a long time but I am glad I found a cheaper alternative for now. The full price of the perfume is 24€.  Парфюмът за съжаление не е много дълготраен, но тъй като е толкова хубав съм склонна му простя това. Ухае на слънчево време в градина с цветя. Определено, не е твърде силен и нещо, което обичам да нося ежедневно. Миризмата на черешов цвят е доста автентична. За мен е подобен на  Cherry Blossom EDT на L'Occitane, който също искам от много време, но се радвам, че намерих по-евтина алтернатива засега. Пълната цена на парфюма е 24€. 
The shower gel smells just as amazing as the perfume. Overall together they are a great combo. I need to finish my collection with the body lotion but this purchase is on hold for now due to my dozen body lotions right now. The packaging of both the perfume and the shower gel is super pretty and elegant. I especially love the print on the shower gel.  Душ гелът ухае също толкова невероятно като парфюма. Заедно са страхотна комбинация. Трябва да завърша колекцията с лосиона за тяло, но засега тази покупка оставена на заден план, тъй като имам дузина лосиона. Опаковката и на парфюма, и на душ гела е много красива и елегантна. Особено много ми харесва етикета на душ гела. 
The ingredients are quite standard, again. Ammonium Lauryl Sulfate as a washing base which supposedly a bit gentler than the sodium sulfate. Cocamidopropyl Betaine is the gentler detergent. It contains some amount of Aloe Juice. BHT at the end of the list is a controversial antioxydant. It's also used as a food additive so the smallest concentration in a wash off product really doesn't worry me.  Съставките отново са съвсем стандартни. Ammonium Lauryl Sulfate е измиваща база, която е уж по-нежна от sodium sulfate. Cocamidopropyl Betaine е малко по-нежната измивна база. Съдържа и някакво количество Aloe JuiceBHT е на края на листа като спорен антиоксидант. Използва се и като добавка в храната, затова минимална концентрация в измивен продукт не ме притеснява. 
The packaging is very secure, I wouldn't worry travelling with it. The consistency is gel-like. It foams a lot. The scent after shower doesn't last longer than hour. I think the full price of the shower gel is 6€.  Опаковката е съвсем безопасна. Не бих се притеснявала да пътувам с нея. Консистенцията е като на гел. Пени се добре. Ароматът след душ не остава по-дълго от час. Мисля, че пълната цена на душ гела е 6€. 
Overall, it's a pleasure using these products during the warm months. They feel very refreshing and full with awesome weather mood. If you like cherry blossoms like me I would recommend you getting those. I got the whole kit for 14€ and I think it was absolutely worth it.

What I like: 

 • Gorgeous packaging 
 • Reasonable amount of product (100 ml / 200 ml) 
 • Authentic lovely scent 
 • Okayish ingredients 
 • Nice gel-like consistency 
What I don't like: 
 • The scent is not very longlasting
 • Sulfate washing base 
 • Full price is quite high (24€ / 6€)
All in all: 4/5


I would have given a 4,5 if they lasted longer, especially the perfume. 
Общо казано, удовоствие е да ползвам тези продукти през топлите месеци. Много са освежаващи и пълни с настроение за хубаво време. Ако харесвате черешов цвят като мен бих ви препоръчала д аси ги вземете. Целият комплект взех за 14€ и мисля, че изцяло си струва.

Какво ми харесва: 

 • Прекрасна опаковка
 • Разумно количество продукт (100 мл / 200 мл) 
 • Автентичен прекрасен аромат
 • Приемливи съставки 
 • Приятна гелообразна консистенция
Какво не ми харесва: 
 • Ароматът не е много дълготраен
 • Сулфатна измивна база
 • Пълната цена е доста висока (24€ / 6€)
Обща оценка: 4/5


Щях да дам 4,5, ако ароматът се задържаше повече, особено този на парфюма. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^