Wednesday, April 29, 2015

REVIEW: ICK Daisy #Green

I should have done this post months ago but I somehow ended up not having enough time to finish it. This review is kindly sponsored by Oh, My Lens! Тази пубикация трябваше да се появи преди месеци, но все нямах време да я завърша. Това ревю е спонсорирано от любезните Oh, My Lens!
http://www.ohmylens.com
Oh, My Lens staff are really kind and helpful and they sponsored me 2 pairs of lenses. Unfortunately one lens from the other pair came damaged and I am not going to be able to show it to you which is such a shame because I hand picked the pairs myself and they are both drop dead gorgeous! The site offers huge variety of lenses and they offer international delivery so I highly suggest to check them out! Екипът на Oh, My Lens са много мили и гонови да помогнат, и ми изпратиха 2 чифта лещи. За съжаление едната леща от другия чифт дойде фабрично повредена и няма да мога да ви я покажа, което е много разочароващо, защото сама си ги избирах и двата чифта бяха невероятни! Сайтът предлага голямо разнообразие от лещи и предлагат международна доставка и силно ви препоръчвам да им хвърлите един поглед!
The lenses I am showing you in this review are ICK Daisy #Green. It's my first experience with the brand but I couldn't say anything less than positive.  Лещите, които ви показвам в това ревю са ICK Daisy #Green. Това е първият ми опит с тази марка, но не мога да кажа нищо лошо за тях. 
As you can see I got my lenses with prescription as always. I find it so kind that Asian sellers send a lens case because even though as a lens wearer I have a huge stock of cases it's always nice getting a new one for the new pair.  Както виждате, моите лещи са с диоптър както винаги. Намирам за много мило изпращането на кутийка от азиатските продавачи, защото въпреки, че имам много кутийки вкъщи е приятно да си имам нова за новия чифт. 
Information about the lenses by the manufacturer:

Diameter: 14,8 mm
Water content: 38% 
Base curve: 8,6 
Power: 0 ~ -8.00
Type: 6 months disposal
Информация за лещите от производителя им:

Диаметър: 14,8 мм
Водно съдържание: 38% 
Кривина: 8,6 
Диоптър: 0 ~ -8.00
Вид: 6 месечни
The diameter is huge, I am usually not a fan but I loved the design so much I thought I could live with it. I actually don't mind this. Yes, the lenses are very enlarging and they give puppy eyes but they look good even with minimal makeup as you can see on the photo above.  Диаметърът е огромен, обикновено не съм фен, но дизайнът толкова много ми хареса, че реших да се примиря. Всъщност не ме дразни. Да, лещите са много уголемяващи и придават ефект на кучешки очички, но изглеждат добре дори с минимален грим като на снимката отгоре. 
The gorgeous design is why I wanted those so much! I love lenses blending towards light brown in the inner corner because they look very flattering on brown eyes like mine. I wear contacts daily and most of the time they're circle lenses so people are used to seeing with different eye color. I got so many compliments for these lenses even by total strangers asking me where I got them from.  Прекрасният дизайн беше причината да искам тези лещи толкова много! Обожавам лещи преливащи се към светлокафяво във вътрешната част, защото изглеждат много красиво на кафяви очи като моите. Нося лещи ежедневно и през повечето време са цветни, така че хората са свикнали да ме виждат с различни очи. А за тези получих толкова много комплименти дори и от съвсем не познати, които ме питаха от къде са. 
I am wearing these so often for the past months and I can guarantee you they're very comfortable. If you have sensitive eyes I wouldn't suggest overwearing them  (10+ hours) because they can cause redness and irritation. It's mostly due to the big diameter and oxygen deprivation. They're not my pick for a long day at uni but if you're not using your constantly to read like I am you should have no problems.  Нося ги толкова често през изминалите месеци и ви гарантирам, че са много удобни. Ако имате чувствителни очи не ви препоръчвам да ги преносвате (10+ часа), защото могат да предизвикат зачервяване и дразнене. Дължи се най-вече на големият диаметър и липсата на кислород. Не са моят избор за дълъг ден в университета, но ако не си ползвате очите постоянно за четене като мен не би трябвало да имате проблеми. 

The prescription is super accurate and I am seeing very well with them. They don't cause any blurriness ever in a dim room.  Диоптърът е много точен и виждам много добре с тях. Не предизвикват размазване дори в тъмна стая. 
I feel like my lenses reviews are always so positive but I guess after a very bad lens start I am on the right track and I usually don't have anything to complain from.

I would recommend this model to anyone looking for a pretty green-hazel color not scared from the big diameter.


What I like:
 • Gorgeous design 
 • Lens case included 
 • Very comfortable 
 • Blend well with my natural eyes 
 • Accurate prescription 
 • No blurriness 
What I don't like: 
 • Pricey ($35)
All in all: 4,8/5


More lenses reviews should be coming but I don't even know when. Stay tuned for my spring favorites and empties
Имам чувството, че ревютата ми за лещи винаги са много позитивни, но предполагам, че след лошият ми старт с лещите съм на правилната вълна и обикновено нямам за какво да се оплаквам.
Бих препоръчала този модел на всеки, който си търси зелено-лешников цвят и не се плаши от големият диаметър.

Какво ми харесва:
 • Прекрасен дизайн
 • Включена кутийка за лещи
 • Много удобни 
 • Преливат се добре с моите очи
 • Точен диоптър 
 • Няма размазване 
Какво не ми харесва:
 • Скъпички ($35)
Обща оценка: 4,8/5


Още ревюта за лещи трябва да се появят, но дори не знам кога. Очаквайте пролетните ми любимци и празни опаковки!

6 comments:

 1. Ухааа, много са яки и ти стоят страхотно. Жалко, че не се навих да взема лещи, а си карам с очила. :)

  ReplyDelete
 2. Благодаря! Аз не мога да се понасям с очила, постоянно падат, сядам върху тях и въобще заприличват на нищо след 2 месеца. :D

  ReplyDelete
 3. Thank you for such a sweet review! 。◕‿◕。
  They look really gorgeous♡

  ReplyDelete
 4. I love Daisy lenses, they're so cool! They look awesome on your eyes!
  I reviewed daisy pink ^^
  Kisses!
  http://myrtheldreams.blogspot.com.es/

  ReplyDelete
 5. Thank you for the kind comment! Your blog is adorable! ^w^

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^