Saturday, April 18, 2015

Birchbox France March 2015

I am so so behind with posts for the blog, I don't know what to do first. Today I am showing you Birchbox France for March 2015 (yes, it's mid April now -.-). Толкова съм изостанала с публикациите за блога, че не знам с кое да започна. Днес ви показвам Birchbox France за март 2015 (да вече е средата на април -.-).

The box came in this weird design, I think there was a competition to color it on the site. As you can see mine is still white because I don't have any colorful pens or pencils.  Кутията пристигна в странен дизайн, май имаше конкурс за оцветяването ѝ в сайта. Както виждате моята още си е бяла, защото нямам никакви цветни химикали или моливи.

Here's what was in the box. The theme was Spring Mine, the box contains 5 travel size products and this time there was no extra gift from Birchbox.  Ето какво имаше в кутията. Темата беше бе Spring Mine (Пролетна мина), кутията съдържа 5 продукта в размер за пътуване и този път нямаше бонус подарък от Birchbox.

The postcard is really pretty this time.  Картичката е много красива този път. 
Batiste 
Dry Shampoo Cherry
Full size: 200 ml / 6,8 € (sample size - 50 ml)

This was the most exciting product in the box, I love Batiste's Dry Shampoos and I loved the idea of having a mini for traveling. The cherry version smells amazing and it doesn't leave and white spots on the hair so I will definitely buy a full size after I am done with my current Batiste dry shampoo. 
Batiste
Dry Shampoo Cherry
Пълен размер: 200 мл / 6,8 € (мострен размер - 50 мл)

Това беше най-интересният продукт в кутията, обичам сухите шампоани на Batiste и ми допадва идеята за мини за пътуване. Вариантът с череша мирише прекрасно и не оставя бели петна в косата и определено ще си го купя когато свърша сегашниия ми сух шампоан на Batiste.


Huygens 
Le gommage visage 
Full size: 50 ml / 19,90 € (sample size - 10 ml)

I don't really use face scrub because it irritates my skin but I really like this one. It smells like sugar lemons and it's actually very gentle. My skin feels soft and moisturized after use. I'm not sure I'll buy a full size but I will use this mini with pleasure.


Huygens 
Le gommage visage 
Пълен размер: 50 мл / 19,90 € (мострен размер - 10 мл) 
Не използвам скраб за лице, защото ми дразни кожата, но този ми харесна. Ухае на захаросани лимони и всъщност е много нежен. Кожата ми е мека и подхранена след употреба. Не съм сигурна, че ще си купя пълния размер, но минито ше си го използвам с удоволствие.


Merci Handy 
Antibacterial Gel 
Full size: 30 ml / 4 €

This is actually a very cute and practical product. I put it in my handbag immediately. It's definitely useful. As all the gels it smells like alcohol but it doesn't last very long. 
Merci Handy 
Antibacterial Gel 
Пълен размер: 30 мл / 4 €

Това всъщност е много сладък и практичен продукт. Веднага замина в чантата ми. Определено ще се използва. Както всички такива гелове мирише на алкохол, но бързо изчезва.

Sampar
Golden Glow
Full size: 30 ml / 29 € (sample size - 15 ml)

The disappointement of the box. This thing is for mulattos. I have no idea why would Birchbox send me this product when I put very fair skin color. I tried it as a bronzer and it does the job but I don't really wear bronzer so I have no idea what should I do with it. Also the price considering the size of the product is ridiculous. 
Sampar
Golden Glow
Пълен размер: 30 мл / 29 € (мострен размер - 15 мл)
Разочарованието на кутията. Това нещо е за мулатки. Нямам идея защо Birchbox са ми пратили този продукт след като съм написала, че кожата ми е много светла. Пробвах го като бронзър и става, но пък аз не нося бронзър и нямам идея какво да го правя. Също цената на продукта предвид размера му е безумна. 

So Susan 
Lip Dome Plumping Lip Tint #Mango
Full size: 2,5 g / 14 €

I love how Birchbox sends me lip products every month because I have a complete ban at least until the end of the year. The shade is really pretty and I am loving it. But! I don't see how this is lip plumping product when the finish is matte. It also requires lip exfoliation because it highlights dry lips. The smell is kinds weird but when apply it I don't feel it anymore. 
So Susan 
Lip Dome Plumping Lip Tint #Mango 
Пълен размер: 2,5 гр / 14 €

Обичам как Birchbox винаги ми изпращат продукти за устни всеки месец тъй като имам пълен бан поне до края на годината. Този цвят е много хубав и ми харесва. Но! Не виждам как уголемява устните след като е матов. И трябва задължително ексфолиация преди нанасяне, защото подчертава сухите участъци. Миризмата е малко странна, но след нанасяне не се усеща. 

Overall, again a pleasant selection from Birchbox. I received the April box this week and I will try to finish the post as soon as possible.
I was in Bordeaux and I went by the seaside this month so trip photos are coming too. As well as recent gifts and purchases.


I wish you a pleasant weekend! 
Като цяло, отново приятна селекция от Birchbox. Тази седмица получих и априлската кутия и ще се опитам да завърша публикацията възможно най-бързо.
Бях в Бордо и отидох до морето този месец така че ще се появят и  снимки от пътуванията. Както и скорошни подаръци и покупки.


Желая ви приятен уикенд! 

2 comments:

  1. Дизайнът на кутията е много хубав, а и откъм съдържание е интересна :)

    ReplyDelete
  2. Много добре изглежда кутията наистина...

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^