Saturday, May 3, 2014

REVIEW: Secret Key Snail + EGF Repairing Emulsion

I am such a lazy person and I have absolutely no excuse now. This is my 150th post and I was to thank everyone who is reading me for year and a half. The blog recently hit 100 000 pageviews! 

Today's product is the Snail + EGF Repairing Emulsion by Secret Key. It's been probably 10 months since I am using it. 

I am bit obsessed about everything with high concentration of snail mucus because it works so well for skin! The EGF means Epidermal Growth Factor (it took me a semester in university to find out) and as you can imagine, it stimulates the proliferation of epidermal cells. It practically makes your skin cells divide much faster and if you have a skin problem it will be healed quicker. 


This beautiful tube had a very pretty paper packaging as well but I don't have the photos of it. I feel like I am the first person making a thorough review of this product and I can't find the ingredients anywhere. I will most likely repurchase it and then I will edit this post and add the ingredients from the packaging. 


The emulsion lasts really really long. You don't need much of it because it's very moisturizing. It leaves slightly sticky feeling which disappears in couple of more minutes. I bought this product for only $12 in ebay and I still have fair amount of product left from the 150 ml. It's definitely a hit because it works so well. 


A downside is tube opening which super illogical for me. The packaging is made from very thick material so squeezing it is out of the question for me. So every time I have to hold the tube upside down and wait until the emulsion starts leaking. It's very inconvenient! 
On the other hand this is so cheap and works so good as basic moisturizer in my skin care routine I am ready to forgive that. I never had serious skin problem other than a very rare moment of allergies and the usual hormonal pimples so it's hard to speak if it has any strong healing properties. Since I started using this product combined with Mizon's Snail Repair Gel and Mizon's Snail Repair Intensive Ampoule my skin looks amazing almost constantly. It has a light pleasant smell that I don't mind at all. 


I would absolutely recommend this to anyone looking to try snail mucus products! I like experimenting but I am certain I will order this emulsion at least once more.


What I like: 
* Cheap ($12) 
* Huge amount of product (150 ml) 
* Super economical 
* Moisturizing 
* Doesn't feel heavy 
* Overall my skin looks great while using it 
* Pleasant smell 

What I don't like: 
* Tube is inconvenient to take out the product 

All in all: 4,9/5


I will try to post more often, I promise. I got my RoseRoseShop Secret Box yesterday but they completely messed it up and I am very disappointed. I am waiting for their reply after the weekend if not I will ask paypal to refund me. I will wait for their answer and then make the review of it. 

Много съм мързелива и въобще нямам извинение сега. Това е 150-тата ми публикация и искам да благодаря на всички, които ме четат вече година и половина. Блогът скоро чукна 100 000 посещения! 

Днешният продукт е Snail + EGF Repairing Emulsion на Secret Key. Използвам го вече сигурно 10 месеца.
Леко съм обсебена от всичко с висока концентрация на охлювена слуз, защото е прекрасна за кожата! EGF означава Фактор за Растеж на Епидермиса (отне ми цял семестър в университета, за да разбера) и както можете да си представите, стимулира пролиферацията на клетките на епидермиса. Това, което прави, всъщност, е да кара клетките да се делят по-бързо и ако имате проблем с кожата, ще бъде излекуван по-бързо.   


Красивата тубичка имаше и много хубава хартиена опаковка, но нямам нейните снимки. Имам чувството, че съм първия човек, който прави подробно ревю за този продукт, защото не мога да намеря съставките никъде. Най-вероятно ще си го купя пак и ще добавя съставките от кутията. 


Емулсията може да се ползва наистина дълго време. Не е необходимо голямо количество, защото е много подхранваща. Оставя леко лепкаво усещане, което изчезва след няколко минути. Купих този продукт само за 12 долара в ebay и все още имам доста продукт останал от 150-те милилитра. Определено си е попадение, защото се справя прекрасно. 


Недостатък е отворът на тубичката, който е много е нелогичен за мен. Опаковката е направена от много твърд материел и стискането е невъзможно. Затова всеки път трябва да я обръщам наобратно и да чакам докато емулсията потече. Много е неудобно!
От друга страна път, продуктът е толкова евтин и се справя чудесно като основен хидратиращ крем в рутината ми и съм готова да му простя. Никога не съм имала сериозен кожен проблем различен от изключително рядък момент на алергия и обикновените хормонални пъпки, затова е трудно да говоря дали има някакви силни лекуващи свойства. Откакто започнах да използвам продукта комбиниран с Snail Repair Gel и Snail Repair Intensive Ampoule на Mizon кожата ми почти винаги изглежда страхотно. Има лека приятна миризма, която въобще не ме дразни.  


Със сигурност го препоръчвам на всички, които искат да пробват продукти със слуз от охлюви! Обичам да експериментирам, но съм сигурна, че тази емулсия ще си я поръчам пак поне още веднъж.


Какво ми харесва:
* Евтина (12 долара/17 лева) 
* Огромно количество продукт (150 мл) 
* Много икономична 
* Подхранваща 
* Не се усеща тежка  
* Като цяло кожата ми изглежда чудесно докато я ползвам
* Приятна миризма 

Какво не ми харесва: 
* Тубичката е неудобна за изваждане на продукта 

Обща оценка: 4,9/5 


Ще се опитам да публикувам по-често, обещавам. Вчера получих моята RoseRoseShop Secret Box, но са я объркали тотално и съм много разочарована. Очаквам отговорът им след уикенда иначе ще се обърна директно към paypal да ми върнат парите. Ще изчакам техния отговор и тогава ще ѝ направя ревю. 

4 comments:

 1. This looks like a nice working product. I've not yet tried it but I might give it a try in future. thanks for your review :)

  ReplyDelete
 2. I recommend this! I think it's a very good product.
  Thank you for the comment! :)

  ReplyDelete
 3. this emulsion sounds great, do you happen to know the ingredients list?

  ReplyDelete
 4. Unfortunately no English on the packaging. But if it would be helpful, I could post of pics with the Korean description.

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^