Tuesday, May 13, 2014

REVIEW: EOS Blytheye #Brown

Two months ago MapleLens sponsored me this gorgeous pair of EOS Blytheye lenses in Brown. They offer so many different types of lenses and international shipping so you should definitely check them out!  Together with the lenses MapleLens sent me this adorable hippo lens case as well! 


The lenses came in the standard glass jars. This time I was very careful and I managed to open them without cutting myself. 


I didn't pick the model myself but instead I mentioned I'd really like hazel or amber lenses. MapleLens' staff made a great choice because I love the model. 
Here's the basic information according to EOS and MapleLens. 

Power Range: 0.00 ~ -6.00
Diameter: 14.0mm
Water Content: 38%
Base Curve: 8.6mm
Type: 1 year disposal

I mention it every time but the disposal of the lenses is 1 year only if you don't wear them daily. If  they are worn everyday you should change them every 3-4 months. The design of the lenses is absolutely gorgeous! Not super super natural because of the thick black ring in the outer corner but they blend very well with my light brown eyes. When it comes to lenses I really prefer simple designs like this one. I read it's quite hard to find good amber lenses that won't look brown but Blytheye are definitely not standard brown. 


I am quite surprised that the diameter is only 14.0. It looks at least 14.5 to me. I find these lenses enlarging enough for me. This is the ideal enlarging model I would feel comfortable enough to go out with any makeup. It's not way too big and it doesn't give puppy eyes effect but it highlights the eye and the eye makeup perfectly. 


As all Korean lenses I have tried so far, EOS Blytheye are very comfortable as well. The model is made of a bit thicker material though so some people might have problems with tit. That doesn't bother me and I can wear them for at least 8 hours without any discomfort so I have nothing to complain about. I don't experience any blurriness with them. The prescription is accurate as well and I see as well as with my colorless diopter lenses. 


I am very happy I got that model. It's a perfect addition to my lenses collection and I wear them super often because it looks good with any makeup. I recommend them to anyone looking for similar effect. 
What I like: 
* Beautiful design 
* They blend well with brown eyes 
* Very affordable price (around $20/13€) 
* Very comfortable (8 hours wear without any discomfort for me) 
* Great diameter for daily use (14.00 mm) 
* Available with prescription 
* No blurriness 
* No dryness 

What I don't like: 
Nothing 

All in all: 5/5
Преди 2 месеца MapleLens ме спонсорираха с този прекрасен чифт на EOS Blytheye в Brown. Те предлагат много различни модели лещи и международна доставка, затова със сигурност трябва да им хвърлите един поглед! Заедно с лещите, MapleLens ми изпратиха и тази толкова сладка кутийка за лещи с формата на хипопотам!


Лещите пристигнаха в стандартните стъклени бурканчета. Този път бях много внимателна и успях да ги отворя без да се порежа. 


Не си избрах модела сама, но споменах, че много бих искала лещи с лешников или кехлибарен цвят. Екипът на MapleLens са направили страхотен избор, защото съм влюбена в модела. 
Ето и остовната информация според EOS и MapleLens. 

Диоптър: 0.00 ~ -6.00
Диаметър: 14.0мм
Водно съдържание: 38%
Кривина: 8.6мм
Вид: 1-годишни

Споменавам го всеки път, но срокът за използване на лещите е 1 година само ако не се носят ежедневно. Ако се носят всеки ден трябва да се сменят на 3-4 месеца. Дизайнът на лещите е наистина прекрасен! Не са супер естествени, заради дебелият черен кръг около външната страна, но се сливат доста добре с моите светлокафяви очи. Когато става въпрос за лещи наистина предпочитам прости дизайни като този. Четох, че е доста трудна да се намерят истински кехлибарени лещи, които няма да изглеждат кафяви, но Blytheye със сигурност не са стандартно кафяво. 


Леко съм учудена, че диаметърът е само 14.0. Изглежда като поне 14.5. Намирам тези лещи за достатъчно уголемяващи за мен. Това идеалният уголемяващ модел, с който бих се чувствала достатъчно удобно да изляза с какъвто и да е грим. Не е твърде голям и не придава ефект на кучешки очички, но подчертава достатъчно добре окото и очния грим. 


Както всички корейски лещи, които съм носила и EOS Blytheye са много удобни. Този модел е направен от малко по-твърд материал и е възможно накои хора да имат проблемис него. На мен това не ми пречи и мога да ги нося поне 8 часа без да усещам никакъв дискомфорт, така че въобще не се оплаквам. Не съм забелязала замъгляване с тях. Диоптърът е точен и виждам с тях толкова добре колкото и с безцветните ми диоптрични лещи. 


Доволна съм, че имам този модел. Чудесно допълнение към колекцията ми от лещи и ги нося много често, защото изглеждат страхотно с всякакъв грим. Препоръчмам ги на всеки, който търси подобен ефект. 
Какво ми харесва: 
*  Красив дизайн 
* Сливат се добре със светлокафяви очи  
* Много достъпна цена (около 20 долара/13 евро/26 лева) 
* Много удобни (8 часа носене без никакъв дискомфорт за мен) 
* Страхотен диаметър за ежедневна употреба (14.00 мм)
* Предлагат се и с диортър
* Не предизвикват размазване
* Не предизвикват сухота

Какво не ми харесва: 
Нищо

Обща оценка: 5/5

8 comments:

 1. Цвета е страхотен и много ти отива

  ReplyDelete
 2. I love the color and they suit you so well!

  ReplyDelete
 3. Very nice color! I have the same pair ^^

  ❤ ✿ VISIT MY BLOG ✿ ❤
  Rinako

  ReplyDelete
 4. J'adore tes lentilles! Tu es très jolie avec comme toujours! <3

  ReplyDelete
 5. Merci Claire! Tu es super gentille! <3

  ReplyDelete
 6. Thank you! The color is indeed gorgeous!

  ReplyDelete
 7. Благодаря ти за милите думи! (:

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^