Wednesday, April 30, 2014

TAG: TMI

Lately I am not in the mood for review posts probably due to the fact I am extremely tired from my constant exams. But still I can at least make the Too Much Information tag as I really wanted to do it.


Questions for the TMI tag: 1: What are you wearing?
Short jeans, my pajamas and a hoodie on top because I am cold.


2: Ever been in love?

Yes.

3: Ever had a terrible breakup?
Yes, just couple of weeks ago.

4: How tall are you?
1,57 m or 5'1.

5: How much do you weigh?
40 kg plus or minus 1-2 kg

6: Any tattoos?
No. I don't really see myself having any tattoos.

7: Any piercings?
Ears only.

8: OTP?
I don't think I have only one.

9: Favorite show?
CSI, Andromeda, Water rats, The Big Bang theory, Relic hunter, Mutant X... I have a lot of old ones.

10: Favorite bands?
Kalafina, SNSD, SCANDAL, Scorpions, Nightwish, Evanescence.

11: Something you miss?
Cherries. 

12: Favorite song?
Most favorite - Ever dream by Nightwish.

13: How old are you?
I'll be 20 in a month.

14: Zodiac sign?
Taurus.

15: Quality you look for in a partner?
Devotion, trust, maturity, intelligence... I guess. And great cooking skills. (: 

16: Favorite Quote?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." Albert Einstein

17: Favorite actor?
Kevin Sorbo but I will totally add Ziyi Zhang as an actress because I adore her!

18: Favorite color?
Green, purple, black.

19: Loud music or soft?
Honestly, usually soft.

20: Where do you go when you’re sad?
I sit at home trying to sing Whitney Houston and Céline Dion.

21: How long does it take you to shower?
40 minutes because I also wash my clothes.

22: How long does it take you to get ready in the morning?
Usually an hour and 30 minutes but that's because I sit and do nothing for 30 minutes. Normally I can be ready for 20-30 minutes with makeup.

23: Ever been in a physical fight?
Yes, often as a child.

24: Turn on?
Well-maintained hands, intelligence, long hair, history knowledge.

25: Turn off?
Someone who bites their nails, idiocy.

26: The reason you started your blog? 
I just wanted to do it for a very long time.

27: Fears?
Hospitals.

28: Last thing that made you cry?
Can't remember. It was probably some TV show as I am in a "my hormones are totally crazy" state.

29: Last time you said you loved someone?
Today. Or yesterday. To a friend.

30: Meaning behind your blog Name?
Ai no storia means a love story and a very americanized Japanese (or latinized?). The story behind it is that I love Kalafina and I always thought a quote from their songs would fit for a very unique blog name. And the song "Storia" is one of my favorites.

31: Last book you read?
The mask of Ra by Paul Doherty.

32: The book you’re currently reading?
The murder on the links by Agatha Christie for a very long time.

33: Last show you watched?
CSI NY. <3

34: Last person you talked to?
My friend Lora.

35: The relationship between you and the person you last texted?
Lora again, we're friends. 

36: Favorite food?
Pizza, moussaka.

37: Place you want to visit?
China, Japan, Korea, Egypt, Russia, Thailand, Australia, Canada, Finland, Norway...

38: Last place you were?
My last trip was to Carcassonne.

39: Do you have a crush?
I don't think so.

40: Last time you kissed someone?
2 hours ago maybe? We kiss each other a lot in France.

41: Last time you were insulted?
Couple of weeks ago.

42: Favorite flavor of sweet?
I don't like sweets so I will just say fruits.

43: What instruments do you play?
None. :(

44: Favorite piece of jewelry?
I think I like necklaces the most.

45: Last sport you played?
I honestly don't remember. It's been a long time since I played any sport.

46: Last song you sang?
Fairytale by Kalafina. And I even recorded it and send it as greetings. 

47: Favorite chat up line?
I just say "Hello", "Hi", "How are you doing?".

48: Have you ever used it?
Uh, all the time. I am not a fan of not so original clichés .

49: Last time you hung out with anyone?
Today.

50: Who should answer these questions next?
Everyone is tagged! I was kinda on hiatus this April but I had so many exams that now when I have free time I just needed to relax. 

Напоследък не съм в настроение да пиша ревюто, сигурно защото съм много уморена от постоянните изпити. По все пак мога да направя тага Твърде Много Информация, който ми беше много интересен. 


Въпроси за ТМИ тага : 1: С какво си облечена?
Къси дънкови панталонки, пижама и сиутшърт, защото ми е студено. 2: Била ли си някога влюбена?
Да. 

3: Имала ли си някога ужасна раздяла?
Да. Само преди няколко седмици. 

4: Колко си висока?
1, 57 м. 

5: Колко тежиш?
40 кг плюс - минус 1-2. 

6: Някакви татуировки?
Не. Не се виждам с татуировки. 

7: Някакви пиърсинги?
Само на ушите. 

8: Любима двойка?
Не мисля, че имам такава. 

9: Любим сериал?
CSI, Andromeda, Water rats, The Big Bang theory, Relic hunter, Mutant X... имам доста. 

10: Любими групи?
Kalafina, SNSD, SCANDAL, Scorpions, Nightwish, Evanescence.

11: Нещо, което ти липсва?
Череши. 

12: Любима песен?
Най-любимата - Ever dream от Nightwish.

13: На колко години си?
След месец ще съм на 20. 

14: Зодия?
Телец. 

15: Качества, които търсиш в партньора?
Отдаденост, доверие, зрелост, интелигентност... предполагам. Както и добри готварски умения. (: 

16: Любим цитат?
"Само две неща за безкрайни, вселената и човешката глупост, и не съм сигурен за първото." Албърт Айнщайн

17: Любим актьор?
Кевин Сорбо, но сама си добавям Зийи Джан като актриса, защото я обожавам!

18: Любим цвят?
Зелено, лилаво, черно. 

19: Силна или тиха музика?
Честно, обикновено тиха. 

20: Къде ходиш когато си тъжна?
Стоя си вкъщи и се опитвам да пея Уитни Хюстън и Селин Дион. 

21: Колко време ти отнема да се изкъпеш?
40 минути, защото също си пера и дрехите. 

22: Колко време ти отнема да се приготвиш сутрин?
Обикновено около час и половина, но това е защото си стоя и не правя нищо за около 30 минути. Обикновено мога да се приготвя за 20-30 минути заедно с гримирането. 

23: Участвала ли си в сбиване?
Да, често като дете. 

24: Какво те привлича?
Добре поддържани ръце, интелигентност, дълга коса, знания по история. 

25: Какво те отблъсква?
Гризане на ноктите, откровената простотия. 

26: Причината, за да започнеш този блог?
Просто дълго време исках да го направя. 

27: Страхове?
Болници. 

28: Последното нещо, което те разплака?
Не си спомням. Сигурно някой сериал, тъй като съм в "хормоните ми са се побъркали тотално" състояние. 

29: Последният път когато каза, че обичаш някого?
Днес. Или вчера. На приятел. 

30: Значението зад името на блога ти?
Ai no storia означава любовна история на много американизиран японски (или латинизиран?). Историята зад него е, че обичам Kalafina и винаги съм си мислила, че цитат от тяхна песен ще подхожда за много уникално име на блог. А песента "Storia" ми е една от любимите. 

31: Последната книга, която прочете?
Маската на Ра на Пол Дохърти. 

32: Книгата, която четеш в момента?
Убийство на игрището за голф на Агата Кристи от доста време.

33: Послесният сериал, който гледа?
CSI NY. <3

34: Полследният човек, с когото говори?
Приятелката ми Лора. 

35: Връзката между теб и последния човек на когото писа съобщение?
Лора отново, приятелки сме. 

36: Любима храна?
Пица, мусака. 

37: Място, което искаш да посетиш?
Китай, Япония, Корея, Египет, Русия, Тайланд, Австралия, Канада, Финландия, Норвегия... 

38: Последното място, което посети?
Последното ми пътуване беше до Каркасон. 

39: Падаш ли си по някого?
Не мисля. 

40: Последния път когато целуна някого?
Преди 2 часа може би? Във Франция се целуваме много. 

41: Последния път когато те обидиха?
Преди няколко седмици. 

42: Любимо сладко изкушение?
Не обичам сладко, така че просто ще кажа плодове. 

43: На какви инструменти свириш?
На никакъв. :( 

44: Любимо бижу?
Мисля, че най-много ми допадат герданчета и огърлици. 

45: Последният спорт, който практикува?
Съвсем честно, не си спомням. Отдавна не съм се занимавала със спорт. 

46: Последната песен, която пя?
Fairytale на Kalafina. Че я и записах и изпратих като поздрав. 

47: Любим начин за започване на разговор?
Казвам просто "Здравей", "Здрасти", "Как си?". 

48: Използвала ли си го?
Ъ, да, постоянно. Не съм фен на не толкова оригиналните клишета.

49: Последният път когато се разхожда с някого?
Днес.

50: Кой трябва да е следващия, който да отговори на тези въпроси?
Всички да се чувстват поканени!Този април отсъствах доста, но с толкова много изпити, дори сега когато имам свободно време, предпочетох да си почина. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^