Sunday, October 27, 2013

REVIEW: Pantene 2 Minutes Colour Damage Rescue Masque

This hair mask was part of my June haul and I bought on sale (approximately 70% off). I was never a huge fan of Pantene's products but I couldn't miss that offer.  


The packaging is very stable but not really convenient. The jar is hard to open it with wet hands plus a bit of water gets inside every time. I would be happier if it would be a tube. 


This mask was bought in Bulgaria but it seems it was made in Poland because description was all in Polish (good I had someone to translate it for me xD). It's for colored and damaged hair. My hair wasn't dyed for really long time when I used this but usually products for dyed hair are more moisturizing so I sometimes prefer them over the normal ones. 


The mask contains several types of alcohol, one type of silicon and several other ingredients harmful for health. The mask was sealed so I knew no one opened it before me. There's 200 ml of product inside which isn't bad even considering the amounts I put on my hair. 


I had high expectations of this, I expected it to be very moisturizing. Unfortunately I was disappointed. This mask didn't suit my hair at all. It wasn't moisturizing enough, and even when I was putting enormous amounts of this on my hair, after shower, I felt like I used only shampoo. Compared to the Gliss Asia Straight Conditioner I was using at the same time this was insufficient. So I was using this only in my roots. The price of this mask was 2 times higher than Gliss conditioners and according to me it's not worth it.


The name of this mask is very deceiving because it would suggest that it's a hydrating mask for very damaged hair but in fact it would suit much more people with oily hair. My sister who has thinner hair than me said she really likes it so I gave it to her. 


The mask is white and slightly transparent, the texture is jelly but it's pretty leaky. It is easy for the product to slip from your hands and to fall down. It has strong artificial smell but it isn't really unpleasant. Those, sensitive to strong perfumes may not like it because it stays on my hair for a while. 


What I like: 
* Stable packaging 
* Decent amount of product (200 ml) 
* Pleasant smell (it can be too strong though) 

What I don't like: 
* Jar is hard to open with wet hands 
* Several harmful ingredients
* Not moisturizing enough 
* High price for such product (around 7$)
* Easy for product to slip on the ground 

All in all: 2/5 


Are there any products by Pantene worth trying? So far I had only negative experience with that brand so I avoid it. 

Тази маска за коса беше част от покупките ми през юли и я купих намалена (около 70% намаление). Никога не съм била огромен фен на продуктите на Pantene, но не можех да изпусна тази оферта.  


Опаковката е много стабилна, но особено удобна. Бурканчето се отваря трудно с мокри ръце плюс, че всеки път влиза малко вода в него. Бих била по-доволна, ако беше тубичка. 


Купих тази маска в България, но изглежда е правена за Полша и всичките описания бяха на полски (добре че имаше, кой да ми ги прeведе xD). Тя е за боядисана и увредена коса. Моята коса не беше боядисвана от доста дълго време когато я ползвах, но тъй като обикновено продуктите за боядисана коса са по-подхранващи понякога ги предпочитам пред останалите. 


Маската съдържа няколко вида алкохол, един вид силикон и още няколко вредни за здравето съставки. Маската е запечатана с фолио и знаех, че никой не я отварял преди мен. Съдържа 200 мл продукт, което не е чак толкова зле, дори и имайки предвид количествата, които аз слагам на косата си. 


Имах високи за нея очаквания, надявах се да е много подхранваща. За съжаление се разочаровах. Тази маска въобще не подхождаше на косата ми. Не беше достатъчно хидратираща и дори и да слагах огромни количества от нея върху косата ми, след душ имах чувството, че съм ползвала само шампоан. Сравнен с балсама на Gliss Asia Straight Conditioner, който използвах по същото време, маската беше недостатъчва. Затова я слагах само в корените. Цената на тази маска е два пъти по-висока от тази на балсамите на Gliss и според мен хич не си струва. 


Името на маската е съвсем подвеждашо и предполага, че ще е хидратираща за много увредена коса, но всъщност маската би била много по-подходяща за хора с мазна коса. Сестра ми, която е с по-тънка коса, каза, че я хареса затова ѝ я оставих.  


Маската е бяла на цвят и леко прозрачна, текстурата ѝ е гелообразна, но се доста се разтича. Продуктът лесно се изплъзва от ръцете и се разсипва. Има силна изкуствена миризма, но не е неприятна. Тези, които са чувствителни към силни парфюми, може и да не я харесат, защото се задържа в косата за известно време. 


Какво ми харесва: 
* Стабилна опаковка 
* Достатъчно количество продукт (200 мл) 
* Приятна миризма (може да е твърде силна за някои) 

Какво не ми харесва: 
* Бурканчето се отваря много трудно с мокри ръце
* Няколко вредни съставки
* Не е достатъчно подхранваща
* Висока цена за такъв продукт (около 12 лева)
* Продуктът лесно се изплъзва от пръстите

Обща оценка: 2/5 


Има ли продукти на Pantene, които си струват да се пробват? Засега съм имала само негативен опит с тази марка и все я избягвам.

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^