Saturday, October 12, 2013

REVIEW: Avène Moderate Protection Spray

Today I will present you Avène Moderate Protection Spray. I won this as a prize in a competition run by Avène Bulgaria. I was very happy I was given this before summer as I was using this whole season. 
It's not warm anymore but it's important we don't forget sun protection. 


Avène are very well known with their sun protection products and now I understand why. They offer excellent quality and very affordable prices. The spray offers protection against both UVA and UVB rays. It comes in a very eye-catching orange bottle and it has a pulverizer which makes it really comfortable to spread. The product is very economic because I was using this whole summer on a daily basis and I still have at least 3/4 of it left. The cap isn't very safe. It was often getting opened in my beach bag but because of the pulverizer there were no damages. Because the protection is not very high the spray isn't greasy and doesn't leave a white cast. Though one of the downsides of this product is that it's very hard to spray it when your hands are already covered with it. 
I was using this sun protection spray when I went by the seaside and I am very impressed. I didn't even get slightly red. I am the typical Snow White and an hour in the sun without protection usually results in redness if not worse. I am also one of those people who get sun burnt under the umbrella. Well, with this spray I had no problems. It protected my skin so well I was feeling safe enough to expose my skin under the sun for some time (usually when I am at the beach I cover myself with a towel).  


You can see how well it soaks into the skin and no white cast left. 
This works just as well in city and mountain conditions. I had no problems with sunburns while wearing this. 
Of course, I have to note, it is crucial that you re-apply the sun protection in a couple of hours. In city conditions, I wasn't doing that but by the seaside I was trying to re-apply it every 1.5 hour. 
Another plus is that this spray is really very water-resistant so there is no need to be re-applied after going out of the water.  

Here are the ingredients. I am happy that the first one on the list is the thermal water. Unfortunately this spray contains silicones and they often clog my pores, so that's why I can't use that anywhere near my face. 

Honestly, I have terrible memories of getting sunburned as a child, that's why I started hating any place where I had to expose my skin for a long period of time. I am glad now I found protection that works well enough for me I can afford to stay outside and not hiding in the shadows. 


What I like: 
* Eye-catching bottle 
* Doesn't get messy in a bag 
* Affordable price (around 12€)
* Huge amount of product (200 ml)
* Very economic 
* Very water-resistant
* Great protection even for very pale skin 
* Soaks into skin almost immediately 
* Doesn't irritate skin 

What I don't like: 
* Unimpressive ingredients
* It can be hard to spray when hands are covered with the product
* Leaves white cast 

All in all: 3,5/5Днес ще ви представя Moderate Spray Protection на Avène. Спечелих този продукт в състезания организирано от Avène България. Много бях щастлива, че ми представиха продукта преди лятото, защото го ползвах през целия сезон. Вече не е топло, но пак е важно да не забравяме защитата от слънцето.


Avène са доста известни именно със слънцезащитните си продукти и сега разбирам защо. Предлагат страхотно качество на достъпни цени.Спреят предлага защита срещу UVA и UVB лъчите. Опакован е в много приятно оранжево шише и има пулверизатор, което го прави приятен за разнасяне. Продуктът е много икономичен, защото го използвах всекидневно цяло лято и все още имам около 3/4 останали. Капачката обаче не е много сигурна. Често се отваряше в плажната ми чанта, но заради пулверизатора нямаше никакви щети. 


Тъй като защитата не е много висока, този спрей не е мазен и не оставя бели следи. Но един от недостатъците му е, че е много трудно да се пръска след като ръцете вече са намазани със спрея. 
Използвах този спрей докато бях на морето и съм много впечатлена. Дори и съвсем леко не се зачервих. Аз съм типичната Снежанка и след час на слънце без защитата, резултатите като зачервявания са налице, ако не и по-лошо. Аз съм и от онези хора, които изгарят и под чадъра. Със този спрей нямах никакви проблеми. Защитаваше кожата ми толкова добре, че се почувствах достатъчно уверена да се покажа на слънце (обикновено на плажа се покривам с хавлия).  


Вижда се колко добре е попил спрея в кожата ми и, че няма бял фимл. 
Този спрей се справя изключително добре и в градски и планински условия. Нямах проблеми с изгаряния докато бях с него. 
Естествено, важно е, задължително да го нанасяте отново през няколко часа. В града не го правех, но на морето го нанясах поне на всеки 1.5 часа. 
Друг плюс е, че спреят е много водоустойчив и няма нужда да се нанася отново веднага след излизане от водата. 


Ето и състава. Доволна съм, че първата съставка е термалната вода. За съжаление този спрей съдържа силикони, а те често ми запушват порите, затова не мога да го ползвам в близост до лицето. 

Честно казано, имам ужасни спомени от изгаряния като дете и затова мразех всяко място където трябваше да се излагам на слънце за дълъг период от време. Сега съм щастлива, че най-накрая намерих слънцезащита, която да ми позволява да стоя отвън и да не се крия по сенките. 


Какво ми харесна: 
* Шишето хваща погледа
* Няма опасност от изцапване на чантата
* Прилична цена (около 12 €/30 лева)
* Огромно количество продукт (200 мл)
* Много икономичен
* Много водоустойчив
* Страхотна защита дори и за бяла кожа
* Попива в кожата почти моментално
* Не оставя бял филм
* Не дразни кожата

Какво не михаресва:
* Невпечатляващ състав
* Трудно се пръска когато ръцете са омазани с продукта
* Оставя бял филм

Обща оценка: 3/5

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^