Tuesday, August 28, 2018

EMPTIES: Masks Summer 2017

Took me a whole year to finish this post but better late than never, right? Here's the latest portion of mask empties.  Отне ми цяла година да напиша тази публикация, но по-добре късно, отколкото никога, нали? Ето последната порция с изразходвани маски. 
I'm nor sure if I should change the way I do my empties, do you prefer longer posts or shorter ones?  Не съм сигурна дали да не сменя формата на празните опаковки, какво предпочитате, по-дълги или по-къси публикации?
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Cucumber
The cucumber mask has a fresh fragrance and similar horrible fit as all the new NR masks. It has a clear liquid essence and it's very well soaked. It provides great hydration, good brightening, the serum is very light and it absorbs quickly. I'd repurchase.


Nature Republic Real Nature Mask Sheet Orange
I had such high hopes for this mask and it was a massive disappointment. It doesn't really smell like orange if you're wondering. It smells a bit like the OST Vitamin C Serum.  The sheet is similar to all the others by the brand, thick and excessively wide. It provides average hydration, zero brightening and it has a clear liquid light serum that absorbs quickly. If you want a good cheap brightening mask, get the Tomato!


Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green Tea
I would buy this only for the fragrance. This smells like my morning green tea and there's something so very fresh about it. I don't know, I just love it! Same enormous sheet as all the new batches, it works best if you actually cut it in two parts. It's hydrating and brightening. The serum is very light and it's perfect for morning masking, it absorbs quickly and it doesn't leave a sticky residue. I would repurchase this for sure.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Cucumber
Маската с краставица има свеж аромат и подобна лоша форма като всички нови маски на NR. Има течна прозрачна есенция и е много добре напоена. Придава страхотна хидратация, избистря добре, серумът е много лек и се абсорбира бързо. Ще купя отново.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Orange
Имах толкова големи надежди за тази маска и беше огромно разочарование. Не ухае наистина на портокали, ако се чудите. Мирише малко подобно на Vitamin C Serum на OST. Маската е подобна на другите от марката, плътна и ненужно широка. Придава средна хидратация, не избистря и има течен прозрачен серум, който се абсорбира бързо. Ако искате добра избистряща маска, вземете си Tomato!

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green Tea
Бих си я купила само заради аромата. Ухае на сутрешен зелен чай и има нещо много свежо в нея. Не знам точно какво, но я обожавам! Същата огромна маска като другите новите партиди, но ако я срежете на две части става прилична. Хидратира и избистря. Серумът е много лек, идеален е за сутрешна маска, абсорбира се бързо, не е лепкав и не оставя филм. Бих я купила отново със сигурност.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Rose
I think NR updated these masks and the newer batches are absolutely enormous. This mask has a very overwhelming Bulgarian rose scent, it makes me a bit sick. It provided great hydration and good brightening, serum gets absorbed quickly without any residue. It also contains a lot of extra serum. The sheet is thicker but it feels nice on my face. If you don't mind the fragrance, I would recommend it but I am not sure if I will order it again.


Nature Republic Real Nature Mask Sheet Shea Butter
This was an old batch and it was slightly too big. The fragrance is kind of annoying, like strong a perfume I definitely don't want near me. The mask had a milky white essence and it provides great hydration but no brightening. It also had a lot of extra serum. I wouldn't repurchase this because I hate the fragrance.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato
These masks all have a gorgeous packaging but this one in particular makes me feel really happy. I am a huge fan of tomatoes and the idea of tomatoes in skincare really excites me. Tomatoes have brightening properties and this mask really brightens visibly after use, probably because Niacinamide, a great brightening ingredient, is 5th on the ingredient list. Alcohol comes after the Niacinamide and despite being quite sensitive to it usually, it didn't bother me at all in the mask. The mask itself is quite hydrating, it's soaked in looots of serum and there is a lot left for your whole body after 30-40 minutes of sheet masking. The serum is a clear liquid and it has a subtle but really pleasant tomato scent. The mask doesn't leave a sticky feeling. Fit is so-so with this mask being way too big for my face but I have really smol face so it happens every time. I had ordered 7 of those originally, I ended up buying 7 more. This will probably become a holy grail mask for me because it's both effective and affordable.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Rose
Мисля, че NR са променили тези маски и новите партиди са огромни. Тази маска има много натрапчив аромат на българска роза, чак ми става лошо от него. Хидратира страхотно и избистря добре, серумът се абсорбира бързо и не оставя лепкав филм. Съдържа доста допълнителен серум. Маската е по-плътна, но се усеща приятна на лицето. Ако не ви пречи аромата бих ви я препоръчала, но аз не съм сигурна, че ще я купя пак.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Shea Butter
Тази беше от старите партиди и е малко по-голяма. Ароматът е дразнещ, на много силен парфюм, който не искам около мен. Маската има кремообразна бяла есенция и хидратира чудесно, но не избистря. Има много допълнителен серум. Не бих я поръчала отново, защото не ми допада аромата.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato
Тези маски имат невероятна опаковка, но тази специално много ме радва. Много обичам домати и идеята за домати в козметиката ми допада. Доматите имат избистрящи свойства и тази маска наистина видимо избистря след употреба, сигурно благодарение на Niacinamide, страхотна избистряща съставка, която е 5-та в състава. Alcohol е следваща съставка след Niacinamide и въпреки че по принцип съм чувствителна към него, не ми пречеше в маската. Самата маска е доста хидратираща и е попила доооста серум и остава много за цялото тяло дори след 30-40 минути носене. Серумът е прозрачна течност и има лек, но приятен аромат на домати. Маската не оставя лепнещо усещане. Размерът не е идеален, маската е много голяма за лицето ми, но и то си е малко по-принцип и всеки път ми се случва. Бях си поръчала 7 от тях първоначално и после си поръчах още 7. Това сигурно ще ми стане една от най-любимите маски тъй като ефективна и евтина.
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Bamboo
The Bamboo mask has a subtle green scent. It's really hydrating, the serum is light and absorbs quickly without leaving a residue. It has a clear liquid essence. I would repurchase this too.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Royal Jelly
This smells amazing too! It has a very rich and soothing honey scent, I'm a huge fan! This mask is certainly super hydrating and it's great for calming redness too. It provides good brightening and it's kind of an all in one combo. It has a slightly sticky clear liquid serum. Definitely going to repurchase it.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Olive
I fell in love with this mask from the first use. It has a creamy serum, the sheet is thick and enormous. The soothing olive fragrance is fantastic. It's super hydrating and very soothing for post-actives face. It leaves the face very smooth and the serum absorbs very quickly without leaving a sticky finish. I will certainly repurchase and get more of these. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Bamboo
Маската с бамбук има лек зелен аромат. Много е хидратираща, серумът е лек и се абсорбира бързо без да лепне. Има прозрачна течна есенция. Бих си купила и нея пак.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Royal Jelly
Тази също ухае чудесно! Има много силен и успокояващ аромат на мед, огромен фен съм му! Тази маска със сигурност е много хидратираща и успокоява зачервявания чудесно. Избистря добре, така че е комбинация всичко в едно. Има леко лепкав безцветен серум. Определено ще я купя пак.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Olive
Влюбих се в тази маска след първата употреба. Има кремообразен серум, маската е плътна и огромна. Успокояващият аромат на маслина е невероятен. Много е хидратираща и много успокояваща за лице след активни съставки. Оставя лицето много меко и серумът се абсорбира бързо без да оставя лепнещ завършек. Със сигурност ще си купя още от тези.
Etude House 0,2 Therapy Air Mask Blueberry Firming & Skin Radiance
This mask had the same thin sheet and okayish fit as the other EH masks. It was very well soaked in clear watery essence. The fragrance was of something fruity. It provided good hydration and okay brightening. It contained alcohol. It didn't leave a sticky residue. I am not sure if I would repurchase it.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Snail Smoothening & Firming
This is easily my most favorite mask from the whole line. The Snail mask has a creamy essence, it's super hydrating and smoothing, it calms my skin and it brightens it. After use, my whole face looks glowy and the glow lasts quite a while. It doesn't leave a sticky residue and it absorbs quickly. The fragrance is subtle and pleasant. I already repurchased it in large amounts and I highly recommend it!


Etude House 0,2 Therapy Air Mask Ceramide Deep Moisturizing
Another creamy mask, this was great for my irritated skin as it helped it calm down. It provided excellent hydration. It had a subtle scent that was hard to identify, it came with a lot of serum and it absorbed quickly without leaving a sticky film. I would absolutely repurchase!
Etude House 0,2 Therapy Air Mask Blueberry Firming & Skin Radiance
Тази маска е същата като останалите на EH. Беше много добре напоена със прозрачна водниста есенция. Ароматът е на нещо плодово. Придаде добра хидратация и задоволително избистряне. Съдържаше алкохол. Не остави лепкав филм. Не съм сигурна дали ще я купя пак.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Snail Smoothening & Firming
Това без съмнение ми е най-любимата маска от линията. Охлювената маска има кремообразна есенция, много е хидратираща и омекотяваща, успокоява кожата и я избистря. След употреба цялото ми лице е сияйно и сиянието се задържа доста време. Не оставя лепкав филм и се абсорбира бързо. Ароматът е лек и приятен. Вече си я купих в големи количества и силно препоръчвам!

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Ceramide Deep Moisturizing
Още една кремообразна маска, тази е чудесна за раздразнена кожа, защото я успокоява. Хидратира отлично. Имаше лека трудна за идентифициране миризма, много серум и се абсорбира бързо без да остави лепкав филм. Бих купила отново със сигурност!
Etude House 0,2 Therapy Air Mask Lotus Soothing & Purifying
All Air Therapy masks fit very well, the sheet is super thin. The mask has a gentle flower scent (lotus maybe?) and it provides good hydration and brightening. The serum is light and it absorbs quickly. I would repurchase.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Pomegranate Revitalizing Radiance
I mostly loved this mask for the fantastic pomegranate scent! <3 It has a clear liquid serum, good fit and thin sheet. It left my skin hydrated and brightened. I would repurchase.


Etude House 0,2 Therapy Air Mask Green Tea Moisturizing & Soothing 
Once again the same thin sheet and okayish fit as the rest of the masks. This mask had a really pleasant fresh green tea scent, definitely my favorite so far. I fell asleep with it and removed it probably and hour and half later but the mask still wasn't dry. It left my face super smooth and hydrated. Brightening was good too. It had really interesting ingredients. It didn't leave a sticky residue behind.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Lotus Soothing & Purifying
Всички маски от Air Therapy пасват много добре, материалът е много тънък. Маската има лек флорален аромат (на лотус може би?) и придава добра хидратация и избистряне. Серумът е лек и се абсорбира бързо, бих си я купила отново.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Pomegranate Revitalizing Radiance
Най-вече много ми хареса тази маска, заради невероятният аромат на нар! <3 Има прозрачен течен серум, пасва добре, а материалът е тънък. Остави кожата ми хидратирана и избистрена. Бих купила отново.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Green Tea Moisturizing & Soothing 
Отново същата тънка маска и задоволяваща форма като останалите. Тази маска имаше много приятен аромат на зелен чай, определено един от любимите ми засега! Заспах с нея и я премахнах може би час и половина половина по-късно, но маската не беше изсъхнала. Определено остави лицето ми много меко и хидратирано. Избистрянето беше добро също. Имаше много интересни съставки. Не остави лепкав филм.
Etude House 0,2 Therapy Air Mask Lemon Moisturizing & Brightening
This mask had a clear liquid essence and a super pleasant sugary lemon scent. It provided good hydration and great brightening. It didn't leave a sticky film. I would use it again but I am not sure if I will repurchase.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Tea Tree Refreshing & Soothing
The tea tree mask has a soothing herbal fragrance, but it's not too overpowering (definitely weaker than the Tony Moly mask). It provided good hydration, decent soothing and minimal brightening. I am not sure if I will repurchase.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Pearl Bright Complexion
This mask had a clear liquid essence and a subtle floral scent. It provided good hydration and good brightening. It calmed my irritated skin. It has a rather heavy serum that left my face sticky. It was very well soaked. I already repurchased it.  
Etude House 0,2 Therapy Air Mask Lemon Moisturizing & Brightening
Тази маска имаше прозрачна течна есенция и много приятен аромат на захаросан лимон. Хидратира и избистри добре. Не остави лепкав филм. Бих ползвала пак, но не съм сигурна, че ще купя.


Etude House 0,2 Therapy Air Mask Tea Tree Refreshing & Soothing
Маската с чаено дърво има успокояващ билков аромат, но не е твърде силен (със сигурност е по-слаб от този на Tony Moly). Придаде добра хидратация, прилично успокояване и минимално избистряне. Не съм сигурна дали ще купя отново.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Pearl Bright Complexion
Тази маска има прозрачна течна есенция и лек флорален аромат. Придаде много добра хидратация и добро избистряне. Успокои раздразнената кожа. Има по-скоро тежък серум и остави лицето ми леко лепкаво. Много добре е напоена. Вече си я купих отново. 
Etude House 0,2 Therapy Air Mask Manuka Honey Rich Moisturization
This mask had a creamy white essence which made it super hydrating. It didn't leave a sticky film and absorbed quickly but it didn't brighten either. I am not sure if I would buy it again.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Damask Rose Fresh Moisture
The Air Therapy masks have a super thin sheet which gives them their decent fit, even for small faces. I am a huge fan of the sheets. The damask rose mask wasn't too impressive though. It smelled like roses and I am not very fond of that fragrance. It provided good hydration but no brightening. It had a clear liquid essence. I would use it again.

3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet
Unfortunately I ordered 10 of those. This wins the most horrible sheet mask easily. The fragrance is too strong, too artificial and I don't like it. The fit is okayish, a little bit too big. This mask has a clear gel-like essence. And it doesn't do anything in terms of hydration. It also has alcohol and sometimes it burns, so yeah, don't get this! It's not worth it.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Manuka Honey Rich Moisturization
Тази маска имаше кремообразна бяла есенция, която я прави много хидратираща. Не остави лепкав филм и се абсорбира бързо, но не избистри. Не съм сигурна, че ще купя отново.

Etude House 0,2 Therapy Air Mask Damask Rose Fresh Moisture
Air Therapy маските са много тънки, което ги прави много удобни, дори и за малки лица. Огромен фен съм на материала. Маската с роза дамасцена не ме впечатли много обаче. Ухаеше на рози, а аз не съм фен на аромата. Хидратира добре, но не избистри. Имаше прозрачна течна есенция. Бих я ползвала отново.

3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet
За съжаление поръчах 10 от тях. Тази маска лесно печели награда за най-отвратителна.  Ароматът е много силен, много изкуствен и не ми харесва. Пасва горе-долу, малко големичка е. Маската има прозрачна гелообразна есенция. Не прави нищо за хидратацията. Съдържа алкохол и понякога щипе, така че не си я взимайте. Не си струва.
Tony Moly I’m Real Aloe Mask Sheet Moisturizing
This mask is a bit of a disappointment. It has a subtle aloe scent and it's too big for my face. It provided a very average hydration (especially for a hydrating mask), I didn't see any brightening and soothing. It has a lot of liquid serum that absorbs fairly quickly. I wouldn't buy it again.

Tony Moly I’m Real Rice Mask Sheet Clear Skin
It has a subtle floral scent, the sheet is thick too big for my face. It provided good hydration and it calmed my irritated skin. The serum is a clear liquid and it absorbed quickly. I would maybe buy it again.

Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
I absolutely fell in love with this mask! It has such a sweet lemon scent and it's a pleasure putting it on. On top of that, this is the only mask from the whole pack to have Niacinamide as 5th ingredient and I already mentioned how much I love the ingredient. This mask left my face not only hydrated but visibly boosted and brightened and I was almost sad I used it at night and not in the morning so I can take advantage of that beautiful healthy glow! Well... I actually have 7 more of those masks now. I highly recommend you this one!
Tony Moly I’m Real Aloe Mask Sheet Moisturizing
Тази маска е малко разочароваща. Има лек аромат на алое и е твърде голяма за лицето ми. Придава съвсем посредствена хидратация (особено за хиратираща маска), не видях никакво избистряне и успокояване. Има много течен серум, който се абсорбира бързо. Не бих си я купила отново.

Tony Moly I’m Real Rice Mask Sheet Clear Skin
Има лек флорален аромат, маската е плътна и твърде голяма за лицето ми. Хидратира добре кожата и я успокои. Серумът е прозрачен и течен и се абсорбира бързо. Може би бих си я взела отново.

Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
Направо се влюбих в тази маска! Има такъв прекрасен лимонов аромат и е удоволствие да я ползвам. Освен това, това е единствената маска от колекцията, която има Niacinamide като 5-та съставка и както вече споменах, я обичам. Тази маска остави лицето ми не само хидратирано, но и видимо избистрено и почти ми беше тъжно, че я ползвах вечер, а не сутрин и не можах да се възползвал от този здравословен блясък! И... всъщност вече имам още 7 от тези маски. Горещо я препоръчвам!
Tony Moly I’m Real Makgeolli Mask Sheet Skin Purifying
I definitely didn't like the soapy scent of this mask. The mask has a clear liquid essence, the sheet is thick and rather uncomfortable. It provided good hydration but no brightening. The serum absorbed quickly. I wouldn't repurchase.

Tony Moly I’m Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Tea tree is usually used to calm pimples and I've always been scared of tea tree masks being too aggressive but that was not the case at all. This mask was as big as all the other Tony Moly ones and it had a very distinctive herbal tea tree scent which some people might find too strong for their taste but I am fine with it and I even find it calming. I was really scared about using this on my post-AHA face but I decided to go for it anyway. Wise choice, the mask actually calmed my red skin and it left it supple and hydrated. The mask has a clear liquid serum. That one's definitely a hit, I would keep some of those for when my skin hates me.

LuLuLun Face Mask Yuzu
These masks come in a resealable pack of 7 which is very convenient. The material the masks are made of is super low quality and thin and it tears super easily so it's hard to apply the mask on the face. The yuzu fragrance is fantastic! The mask hydrates and it soothes okay but it isn't heavily soaked in essence. Of course, it absorbs super quickly. Good for a morning 10 minute masking. I am not sure if I would repurchase because these are fairly pricey for what they do.
Tony Moly I’m Real Makgeolli Mask Sheet Skin Purifying
Определено не ми хареса сапуненият аромат на тази маска. Тя има прозрачна течна есенция, маската е плътна и по-скоро неудобна. Придаде добра хидратация, но не избистри. Серумът се абсорбира бързо. Не бих купила отново.

Tony Moly I’m Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Чаеното дърво обикновено се използва, за да успокои пъпки и винаги съм се плашела от маски с него, че са много агресивни, но изобщо не се оказа така. Маската беше също толкова голяма колкото и останалите на Tony Moly и има много разпознаваем билков аромат на чаено дърво, който някои хора могат да намерят за много силен, но на мен дори ми харесва. Притеснявах се да я ползвам на лицето ми след AHA, но го направих. Добър избор, маската всъщност успокои червената ми кожа и я остави мека и хидратирана. Маската има прозрачен течен серум. Тази определено е попадение, бих си я взела пак за дните когато кожата ми ме мрази.

LuLuLun Face Mask Yuzu
Тези маски пристигат в запечатващ се пакет от 7, който е много удобен. Материалът на маските е от много лошо качество, тънък е и се раздърпва лесно, което прави маската трудна за поставяне на лицето. Ароматът на юзу е чудесен! Маската хидратира и успокоява добре, но не е силно напоена в есенция. Разбира се, абсорбира се много лесно. Добри са за 10-минутен сутрешен ритуал. Не съм сигурна, че ще ги купя отново, защото са малко скъпи, за това, което правят. 
My Beauty Diary Deluxe Imperial Bird's Nest Mask
I fell in love with this mask. It has a creamy essence and a super thin comfortable sheet that will fit a variety of faces perfectly. It has a strong floral scent. It's an all in one combo that provides excellent brightening, hydrating and soothing. It leaves the skin glowing from within. It's the perfect mask for before an event. I already bought more of those and I highly recommend them.

My Beauty Diary Deluxe Hyaluronic Acid Mask
This mask has an aquatic fresh fragrance, reminds me of a favorite male perfume. It has a thin comfortable sheet and a clear liquid serum. It is, hands down, one of the most hydrating masks I've used. It brightens as well. It leaves my face soft and the serum absorbs quickly. I have repurchased it.

My Beauty Diary Deluxe Black Pearl Brightening Mask
It's hard for me to define the fragrance but it smells pleasant. The sheet is thin and the material is very comfortable. It offers great brightening that lasts even on the next day, hydration is excellent as well. It contains tons of liquid essence that absorbs quickly. I will forever repurchase. 
My Beauty Diary Deluxe Imperial Bird's Nest Mask
Влюбих се в тази маска. Има кремообразна консистенция и много тънък и удобен материал, който ще пасне добре на много различни лица. Има силен флорален аромат. Чудесна комбинация от всичко в едно, която придава отлично избистряне, хидратация и успокояване. Оставя кожата сияйна отвътре. Идеалната маска преди важно събитие. Вече си купих още от тях и силно ги препоръчвам.

My Beauty Diary Deluxe Hyaluronic Acid Mask
Тази маска има морски свеж аромат, напомня ми на любим мъжки парфюм. Има тънък удобен материал и прозрачен течен серум. Тя е, без съмнение, една от най-хидратиращите маски, които съм ползвала. Също така и избистря. Остава лицето меко и серумът се абсорбира бързо. Вече си купих още.

My Beauty Diary Deluxe Black Pearl Brightening Mask
Трудно е да се определи ароматът, но мирише приятно. Маската е тънка и материалът е много удобен. Предлага страхотно избистряне, което остава и до следващия ден, хидратацията също е отлична. Съдържа много течна есенция, която се абсорбира бързо. Смятам да си я купувам много пъти. 
Haruharu Vitality Mask
I have a full review for all 4 of these masks, that you can check here. The vitality mask is great. It has a very thin sheet that fits great and a lot of clear liquid serum. The floral fragrance is subtle. It provides good hydration, good brightening and it absorbs quickly. I would love to use it again!

Haruharu Lifting Mask
The lifting mask is similar to the vitality mask. It has a gentle floral scent and it fits well. The serum liquid and it leaves a slightly sticky film. It provides good hydration and brightening. Unfortunately, it pills once you apply moisturizer on top. I would repurchase it.

Haruharu Moisture Mask
It's the least impressive out of the 4. The sheet is super thin but it's a little bit too big for me. It has a lot of clear liquid essence and a gentle floral scent. It hydrates super well and makes the skin very supple. It leaves a slightly sticky film, the other products pill when applied on top. I would maybe buy again but I would prefer the other 3.

Haruharu Soothing Mask
This mask has a thick sheet and it fits well. It contained a lot of clear liquid serum that smelled like fresh citruses. It provided a fantastic hydration and decent brightening. It's indeed soothing and it has a strong cooling sensation. I would repurchase. 
Haruharu Vitality Mask
Имам цяло ревю за тези 4 маски, което можете да прочетете тук. Маската за жизненост е чудесна. От много тънък материал е, който пасва чудесно и има много безцветен течен серум. Хидратира и избистря добре и се абсорбира бързо. С удоволствие бих я използвала отново!

Haruharu Lifting Mask
Маската за лифтинг е подобна на маската за жизненост. Има нежен флорален аромат и пасва добре. Серумът е течен и оставя леко лепкав филм. За съжаление, се лющи щом нанесете крем отгоре. Бих я купила отново обаче.

Haruharu Moisture Mask
Най-малко впечатляващата от 4-те. Маската е много тънка и малко голяма за мен. Има много прозрачна течна есенция и нежен флорален аромат. Хидратира много добре и прави кожата много мека. Оставя леко лепкав филм, но другите продукти нанесени над нея се ронят. Може би бих купила отново, но бих предпочела другите 3.

Haruharu Soothing Mask
Тази маска е от плътен материал и пасва добре. Има много прозрачен течен серум, който ухае на свежи цитруси. Придаде чудесна хидратация и прилично избистряне. Наистина е успокояваща и оставя силно изстудяващо усещане. Бих я купила отново.
MITOMO Placenta + Platinum Essence Mask
This mask had a slightly soapy fragrance and it was huge but it was easy to apply because it had a lot of cuts. The serum was a clear liquid and it provided average hydration and brightening. Overall, nothing spectacular that would make me repurchase it.

MITOMO Bee Venom + Gold Essence Mask
The mask is the same size as the previous, it has a strong floral essence. The essence is a light clear liquid that hydrated and brightened decently. It absorbed quickly but it left a sticky finish. I would maybe repurchase.

MITOMO Syn Ake + EGF Essence Mask
Same fit as the other two, this mask had the most subtle inoffensive scent out of the three. It provided good hydration, no brightening and it didn't leave a sticky film. 
MITOMO Placenta + Platinum Essence Mask
Тази маска има леко сапунен аромат и беше огромна, но беше лесна за поставяне, защото беше изрязана добре. Серумът беше безцветна течност и беше средно хидратиращ и избистрящ. Като цяло нищо специално, което да ме накара да я купя пак.

MITOMO Bee Venom + Gold Essence Mask
Тази маска е същият размер като предишната, има силен флорален аромат. Есенцията е лека прозрачна течност, която хидратира и избистри прилично. Бързо се абсорбира, но остави лепкав филм. Може би бих купила отново.

MITOMO Syn Ake + EGF Essence Mask
Същият размер като другите две, тази маска имаше най-лекият ненатрапчив аромат от трите. Хидратира добре, но не избистри и не остави лепкав филм. 
Tosowoong Pure Blueberry Mask
This mask had a good fit and a clear liquid essence. The fragrance reminded me of Lipton's Blueberry Muffin Tea. The sheet is thick but it feels comfortable. The mask offers great hydration and brightening, it absorbs quickly and it leaves a slightly sticky film. I would repurchase it.


Missha Pure Source Cell Sheet Mask Acai Berry
I ordered this mask after it was recommended by a fellow blogger and I wasn't disappointed. It has a creamy white essence and soothing berry scent. It's a little bit too big for me but the cuts made it easier to adjust. It left my face extremely brightened, very soothed and hydrated. Absolutely certain repurchase!


Illi Mugwort Calming mask
This mask had a clear liquid essence and a strong hanbang herbal scent. It was too wide for my face. It was very soothing and calming and it had good hydration. I would repurchase. 
Tosowoong Pure Blueberry Mask
Тази маска беше добър размер и имаше безцветна течна есенция. Ароматът ми напомни на чаят с боровинков мъфин на Lipton. Материалът беше плътен, но се усещаше удобен. Маската предлага страхотна хидратация и избистряне, абсорбира се бързо и оставя леко лепкав филм. Бих я купила отново.

Missha Pure Source Cell Sheet Mask Acai Berry
Поръчах тази маска след като беше препоръчана от друг блогър и не останах разочарована. Има кремообразна бяла есенция и успокояващ аромат на горски плодове. Малко е голяма за мен, но успях да я наместя благодарение на разрезите. Остави лицето ми много избистрено, успокоено и хидратирано. Със сигурност ще купя отново!

Illi Mugwort Calming mask
Тази маска имаше безцветна течна есенция и силен билков hanbang аромат. Беше твърде широка за моето лице. Беше много успокояваща и хидратираща. Бих купила отново.
MITOMO Natural 512 Avocado Seed Facial Essence Mask
The avocado mask had a clear liquid essence and a pleasant floral scent. It's way too big for my face. It was very hydrating and brightening was noticeable. It absorbed quickly without leaving a sticky finish. It's the only MITOMO mask I've tried so far that I would definitely love to use again.


MITOMO Natural 512 Diamond Facial Essence Mask
This mask is excessively large for me as well. It has a clear liquid essence and powdery scent. It offers good hydration, decent brightening but no soothing. The serum is very light and it absorbs quickly. I wouldn't repurchase because the fragrance is off-putting.

MITOMO Pearl + Cherry Blossoms Essence Mask
Yet another mask that is too big. It has a clear liquid essence and a fresh green scent. The mask offers good hydration, minimal brightening and it's soothes a bit. I wouldn't repurchase. 
MITOMO Natural 512 Avocado Seed Facial Essence Mask
Маската с авокадо имаше безцветна течна есенция и приятен флорален аромат. Твърде голяма е за лицето ми. Беше много хидратираща и избистрянето беше забележимо. Абсорбира се бързо без да остави лепкав филм. Единствената маска на MITOMO, която съм пробвала и бих ползвала отново с удоволствие.

MITOMO Natural 512 Diamond Facial Essence Mask
Тази маска е изключително голяма за мен. Имаше безцветна течна есенция и пудрен аромат. Придаде добра хидратация, избистри добре, но не успокои. Серумът е много лек и се абсорбира бързо. Не бих купила отново, защото ароматът е отблъскващ.

MITOMO Pearl + Cherry Blossoms Essence Mask
Още една маска, която ми беше много голяма. Има безцветна течна есенция и свеж зелен аромат. Маската придава добра хидратация, минимална избистряне и леко успокоява. Не бих я купила отново. 
Purederm Skin Brightening Natural Pearl Mask
This mask is a thick white lotion and it has unpleasantly strong fragrance. It offers minimal hydration and very short-term brightening due to the reflective particles in the mask. Overall, I wasn't impressed and I expected more. I wouldn't repurchase.


Purederm Cucumber Collagen Mask
I am not a fan of the cucumber mask. It's too big, the sheet isn't super comfortable and it didn't hydrate as much as I wanted it to.

Purederm Snail Age Regenerating Multi Step Treatment
This mask was too big and it had a strong artificial fragrance. It contained alcohol and it burned a little bit. It didn't hydrate, it provided no brightening and it was a massive disappointment. The second step is okay but I definitely do not recommend.
Purederm Skin Brightening Natural Pearl Mask
Тази маска е гъст бял лосион и имам неприятно силен аромат. Придава минимална хидратация и избистряне, което се задържа съвсем за малко, заради отразяващите частици в маската. Като цяло не бях впечатлена и очаквах повече. Не бих купила отново.

Purederm Cucumber Collagen Mask
Не съм фен на маската с краставица. Твърде е голяма, материалът не е удобен и не хидратира толкова колкото ми се искаше.

Purederm Snail Age Regenerating Multi Step Treatment
Тази маска е твърде голяма и има силен изкуствен аромат. Съдържа алкохол и леко пареше. Не хидратира, не избистри и беше огромно разочарование. Втората стъпка става, но определено не препоръчвам. 
My Scheming Black Pearl Brightening Black Mask
I love the black masks by My Scheming! They look super cool and are also from a very thick comfortable material. The mask has a clear liquid almost gel-like essence and a very subtle scent. It provided excellent hydration and brightening that also last on the next day! I highly recommend giving this a go, it's very comparable to My Beauty Diary's Black Pearl mask.


My Scheming Raw's Job Tears Brightening Black Mask
Another highly recommended mask. The fit is similar to the Black Pearl, it's comfortable and it fits my face nicely. It has a subtle floral scent. Hydration and brightening are very on point after this mask. I will definitely repurchase.

Etude House Aloe Moistfull Mask Sheet
This mask is a little bit too big but material is soft and comfortable. It has a clear liquid essence and aloe scent. The mask offers great hydration, okay brightening, it calms redness a bit. The mask is not drippy unlike many other masks and it absorbs very quickly without leaving any sticky film.
My Scheming Black Pearl Brightening Black Mask
Обожавам черните маски на My Scheming! Изглеждат много готино и са от много плътен удобен материал. Маската има безцветна течна почти гелообразна есенция и много лек аромат. Хидратира и избистри отлично и ефектът се задържа до следващия ден. Силно препоръчвам да я пробвате, ефектът е много подобен на Black Pearl маската на My Beauty Diary.

My Scheming Raw's Job Tears Brightening Black Mask
Още една препоръчвана маска от мен. Размерът е подобен на Black Pearl, удобна е и пасва на лицето ми добре. Има лек флорален аромат. Хидратацията и избистрянето са на лице с тази маска (буквално, хаха!). Определено ще купя отново.

Etude House Aloe Moistfull Mask Sheet
Тази маска ми е малко голяма, но материалът е мек и удобен. Има безцветна течна есенция и аромат на алое. Маската предлага чудесна хидратация, избистря добре и леко успокоява зачервяванията. Маската не капе, за разлика от много други и се абсорбира много бързо без да оставя лепкав филм.
Ziaja Anti-Stress Face Mask With Yellow Clay
These are some of my most favorite clay masks ever because they're infused with oil and they stay wet so they prevent the clay from drying out your face. The mask is a yellow soft clay that has a subtle artificial fragrance. It cleanses gently and it leaves my face very soft. It's easy to wash off. I would certainly recommend these masks and repurchase them if I find them.


Ziaja Soothing Mask With Pink Clay
Similar to the other mask, this one has a soft pink clay and a subtle floral fragrance. It offers a really gentle cleansing while leaving my skin supple without feeling stripped.

Ziaja Phitoactiv Mask
This mask has a weird gel consistency and it dries matte super quickly. It doesn't do anything massive in terms of hydration but it's pretty brightening. 
Ziaja Anti-Stress Face Mask With Yellow Clay
Това са едни от най-любимите ми глинени маски, защото съдържат масла и остават мокри, и така предотвратяват изсушаването на кожата от глината. Тази маска е жълта мека глина, която има лек изкуствен аромат. Почиства нежно и оставя лицето много меко. Отмива се лесно. Със сигурност препоръчвам тези маски и бих ги купила отново, ако ги намеря.

Ziaja Soothing Mask With Pink Clay
Подобно на другата маска, тази е мека розова глина и има лек флорален аромат. Предлага наистина нежно почистване докато оставя кожата мека без да я пресушава.

Ziaja Phitoactiv Mask
Тази маска има странна гел консистенция и изсъхва матова доста бързо. Не прави нищо за хидратацията, но е доста избистряща. 
My Scheming Deep Ocean Water Saccharide Isomerate Mask
This is a fantastic hydrating mask! The fragrance was lovely and fit was good. Serum was light and it absorbes quickly. I would definitely repurchase it, even if I don't commit to a whole box of it.

Shara Shara Poupée Yang Yang Mask
Adorable packaging but mask wasn't as impressive. The mask had a strong floral scent, I didn't like it very much. It had a good hydration but that was all, it didn't brighten at all. I didn't like the quality of the sheet and it was too big.


Naruko Narcissus Repairing Mask 
I loved this mask. It was very hydrating. brightening was good. It was also soothing, generally a perfect combo. Sheet was very good quality and it was a good fit for me. I would definitely repurchase and I would love to try the rest of the masks from this collection.
My Scheming Deep Ocean Water Saccharide Isomerate Mask
Това е невероятна хидратираща маска! Ароматът беше приятен и пасна добре. Серумът е лек и се абсорбира бързо. Определено бих я купила отново, дори и да не е цяла кутия от нея.

Shara Shara Poupée Yang Yang Mask
Много сладурска опаковка, но маската не беше толкова впечатляваща. Има силен флорален аромат, който не харесах особено много. Хидратира добре, но само това, не избистри изобщо. Не ми хареса качеството на самия материал и размерът ми беше голям.

Naruko Narcissus Repairing Mask 
Много харесах тази маска. Много е хидратираща и избистрянето беше добро. Също така беше и успокояваща, като цяло идеалната комбинация. Материалът беше от много добро качество и ми пасна добре. Определено бих купила отново и с удоволствие бих пробвала останалите маски от колекцията. 
Montagne Jeunesse Tea Tree Face Spa
This is probably one of the trashiest sheet masks I've ever tried. Not only it smells like a cleaning toiled liquid, it feels like one on my face too. I threw it away after 30 seconds because it stings.

Montagne Jeunesse Passion Peel Off
This is one of my favorite peeling masks. It smells great and it's really easy to peel off. It doesn't feel like a waxing session. My face feels smooth afterwards. I would definitely repurchase it.

Balea Raspberry and Vanilla Mask
This is just a hydrating mask that smells really nice. It's very inexpensive but I think it was limited edition so I don't believe you can find it anymore. I enjoyed using it but it's really not worth a repurchase.

Caudalie Purifying Mask
This is a great cleansing mask that doesn't over dry my face but I really didn't enjoy the strong lavender scent and considering there a lot of similar masks on the market I am not sure I am willing to commit to a full size of it.
Montagne Jeunesse Tea Tree Face Spa
Това е може би една от най-ужасните маски, които съм пробвала изобщо. Не само мирише на препарат за тоалетна, но и така се усеща на лицето. Изхвърлих я след 30 секунди, защото пареше.

Montagne Jeunesse Passion Peel Off
Това е една от любимите ми отлепващи се маски. Ухае чудесно и много лесно се отлепва. Не се чувства като кола маска. Лицето ми е меко след това. Определено бих купила отново.

Balea Raspberry and Vanilla Mask
Това е просто хидратираща маска, която мирише много приятно. Много е евтина, но мисля, че беше лимитирана и вече не може да се намери. Хареса ми да я ползвам, но не бих я купила отново.

Caudalie Purifying Mask
Това е чудесна почистваща маска, която не пресушава лицето ми, но не ми хареса силният аромат на лавандула, и имайки предвид, че има много подобни маски на пазара, не съм сигурна дали бих си купила пълен размер от нея.

Detox Foot Patch
I don't really believe in anything that says "detox" on it other than your liver so I was pretty convinced these sort of patches are a useless hoax. Nothing happened for me, no "toxins were extracted" so I guess I really don't need any detox, haha.

Etude House Wonder Pore Freshner Trial Glove
I didn't like this, this toner is too astringent for my skin type and the glove just felt harsh.

Etude House White Moistfull Eye Patch
I liked these hydrogel eye patches. The EH Moistfull collection has always been a favorite of mine. The patches were hydrating and brightening but I think they're discontinued for a while.

Rival de Loop Revitalizing Tightening Mask
These masks were nothing exciting and on top of that, this one in particular smelled really unpleasant. I wouldn't recommend, I think the Balea cream masks are better value for money.

Kao MegRhythm Steam Warm Eye Mask #Chamomile
These heating eye masks were recommended to me by someone who also has migraines and I agree that they feel divine and are very soothing. The chamomile scent is pleasant too. I bought a multi-use USB heating mask because it's a lot less wasteful and budget-friendly but I would highly recommend you to give the MegRhythm masks a go.
Detox Foot Patch
Не вярвам на нищо, което твърди, че прави "детокс" и не е черният дроб и бях съвсем убедена, че тези лепенки са безполезни. Нищо не се случи при мен, "токсините не бяха извадени" и явно нямам нужда от детокс, хаха.

Etude House Wonder Pore Freshner Trial Glove
Не ми хареса, този тоник е твърде стягащ за моя тип кожа, а ръкавицата беше много груба.

Etude House White Moistfull Eye Patch
Харесах тези хидрогел маски за очи. Колекцията Moistfull на EH винаги ми  е била любима, но мисля, че вече я няма от известно време.


Rival de Loop Revitalizing Tightening Mask
Тези маски не са нищо вдъхновяващо и освен това, тази специфично миришеше много неприятно. Не препоръчвам, мисля че маските на Balea са по-добри за цената си.

Kao MegRhythm Steam Warm Eye Mask #Chamomile
Тези загряващи се маски ми бяха препоръчани от някой, който също има мигрени и съм съгласна, че са божествени и много успокояващи. Ароматът на лайка също е приятен. Аз си купих загряваща се маска с USB за многократна употреба, защото е далеч по-екологично и добре за бюджета, но силно препоръчвам да пробвате маските на MegRhythm. 

1 comment:

  1. That means, not a flip will go by where you see a winner but don't get it reflected in your winnings (because you did not guess the line). The machine doesn't care which traces you're betting and won't modify its 다파벳 payout rates accordingly, so guess 'em all to catch 'em all. In different words, this machine doesn't improve the quantity you win if were to guess extra, it simply increases the quantity of winning combinations or places you could have} access to. And no, if the machine hits but you did not pay for it, the machine nonetheless counts that as a payout -- it won't make up for it in its 93% payback .

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^