Tuesday, June 14, 2016

EMPTIES: Sheet masks May 2016

If you are a beauty blogger or into cosmetics and skincare and you aren't using sheet masks regularly, you must be living under a rock! Sheet masks have been the skincare it thing for a good couple of years and while being a fan of them I almost never write about them. That's mostly due to the fact that I used them up quickly and if I start reviewing them all I simply clutter the blog with only sheet masks reviews. But I imagine a short empties reviews will come handy.  Ако сте бюти блогър или си падате по козметиката и грижата за кожата, и не ползвате памучни маски редовно, сигурно живеете в пещера! Памучните маски са популярни в грижа за кожата от няколко години и въпреки че съм им фен, почти никога не пиша за тях. Най-вече тъй като ги използвам бързо и ако започна да пиша за всички, блогът просто ще се задръсти само с ревюта за маски. Но предполагам, че кратки ревюта на празни опаковки ще са полезни. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
These masks all have a gorgeous packaging but this one in particular makes me feel really happy. I am a huge fan of tomatoes and the idea of tomatoes in skincare really excites me. Tomatoes have brightening properties and this mask really brightens visibly after use, probably because Niacinamide, a great brightening ingredient, is 5th on the ingredient list. Alcohol comes after the Niacinamide and despite being quite sensitive to it usually, it didn't bother me at all in the mask. The mask itself is quite hydrating, it's soaked in looots of serum and there is a lot left for your whole body after 30-40 minutes of sheet masking. The serum is a clear liquid and it has a subtle but really pleasant tomato scent. The mask doesn't leave a sticky feeling. Fit is so-so with this mask being way too big for my face but I have really smol face so it happens every time. I had ordered 7 of those originally, I ended up buying 7 more. This will probably become a holy grail mask for me because it's both effective and affordable.


Innisfree It's Real Adlay Mask 
If you are like and you have to google what the heck is adlay, it's grain tropical plant common in Southeast Asia. Apparently it's a plant used in the traditional eastern medicine. The fit of this mask was also so-so, Innisfree masks are all slightly too big for me.  The mask had a lot of clear liquid serum and it moisturized perfectly. It also provided some brightening but quite honestly I am not sure I would go for it again. I didn't like the fragrance.

It's Skin Aloe Calming Masking Sheet 
Quite honestly, this mask was so unimpressionable that I don't really remember that much about it. I remember I felt deceived that the packaging was cute but the actual mask was rather dull. I forgot to add this mask to my spreadsheet so at this point I can't recall anything else that I wouldn't buy it again. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
Тези маски имат невероятно опаковка, но тази специално много ме радва. Много обичам домати и идеята за домати в козметиката ми допада. Доматите имат избистрящи свойства и тази маска наистина видимо избистря след употреба, сигурно благодарение на Niacinamide, страхотна избистряща съставка, която е 5-та в състава. Alcohol е следваща съставка след Niacinamide и въпреки че по принцип съм чувствителна към него, не ми пречеше в маската. Самата маска е доста хидратираща и е попила доооста серуми и остава много за цялото тяло дори след 30-40 минути носене. Серумът е прозрачна течност и има лек, но приятен аромат на домати. Маската не оставя лепнещо усещане. Размерът не е идеален, маската е много голяма за лицето ми, но и то си е малко по-принцип и всеки път ми се случва. Бях си поръчала 7 от тях първоначално и после си поръчах още 7. Това сигурно ще ми стане една от най-любимите маски тъй като ефективна и евтина.

Innisfree It's Real Adlay Mask 
Ако сте като мен и ви се е наложило да видите какво е adlay (салеп). Това е тропическо растение, което често се среща в Югоизточна Азия. Явно е растение, което се използва в традиционната източна медицина. Тази маска също не ми пасна добре. Маските на Innisfree все са ми малко големи. Тази маска имаше много прозрачен течен серум и хидратираше перфектно. Имаше и леко избистряне, но май не бих я взела пак. Не ми хареса аромата. 

It's Skin Aloe Calming Masking Sheet 
Честно казано, тази маска беше толкова невпечатляваща, че не си спомням почти нищо за нея. Помня, че се чувствах заблудена, защото опаковката беше готина, но самата маска беше скучна. Забравих да я включа в таблицата ми и си спомням само, че не бих я купила отново. 
Tony Moly I'm Real Seaweeds Mask Sheet Skin Purifying
I really really end up liking these Tony Moly masks overall with their cute packaging. The seaweed mask was lovely. The fit is pretty bad because these masks are too big for me but they are super well soaked in serum. This one had a cleat liquid essence and a soapy floral fragrance. This mask is super hydrating and it leaves no sticky film behind, so considering the price, I think I would most likely end up repurchasing it one day.

Tony Moly I'm Real Avocado Mask Sheet Nutrition
This mask has the same fit as all the other Tony Moly ones, it had creamy white essence, very well soaked. The fragrance was soapy and rather pleasant. This mask contains Mineral Oil as top ingredient and I was scared it will clog my pores but things change, latest results show mineral oil is not clogging my pores. I remember I used this after applying my AHA and usually my face gets super reds afterwards, 30 minutes with this sheet mask calmed and hydrated my skin perfectly. Another mask I'd love to use again.

Tony Moly I'm Real Red Wine Mask Sheet Pore Care
The red wine mask is probably the first and the only one that's disappointing. This mask had a clear liquid essence, it was well soaked. The mask had a subtle flower-y scent that didn't have anything to do with red wine which is a shame because I'd love to smell like red wine while having it on (and sipping some actual red wine, ahh)! The mask was the least hydrating one from the whole series, it offered some slight brightening but nothing worth the repurchase honestly. Out of the whole I'm Real pack this is the only nope I have so far but I still have half of them yet. 
Tony Moly I'm Real Seaweeds Mask Sheet Skin Purifying
Тези маски на Tony Moly със сладурестата опаковка като цяло много ми харесаха. Маската с водорасли беше чудесна. Изобщо не ми пасна, защото тези маски са огромни, но са много добре напоени със серум. Тази имаше прозрачна течна есенция и аромат на флорален сапун. Маската е много хидратираща и не оставя филм след употреба, и предвид цената сигурно ще си я купя отново.


Tony Moly I'm Real Avocado Mask Sheet Nutrition
Тази маска е със същия размер като останалите, има кремообразна бяла есенция, много добре напоена. Ароматът е сапунен и по-скоро приятен. Маската съдържа Mineral Oil като топ съставка и се притеснявах, че ще ми запуши порите, но нещата са се променили и скорошните резултати показват, че минералното олио не ми запушва порите. Нанесох я след AHA и обикновени лицето ми е много червено тогава, 30 минути с маската и кожата ми се успокои и хидратира чудесно. Бих ползвала отново.

Tony Moly I'm Real Red Wine Mask Sheet Pore Care
Маската с червено вино сигурно е първата и единствената разочароваща. Тази маска има прозрачна течна есенция, добре е напоена. Има лек флорален аромат, който нямаше нищо общо с червено вино за съжаление, защото аз много бих искала да си мириша на него (докато си пия истинско, аа)! Тази маска беше най-малко хидратиращата от цялата серия, леко избистри, но не си струва да се купува пак, честно казано. От целият комплект I'm Real само тази не ми хареса, а все още ми остават половината. 
Etude House I Need You Snail Mask Sheet 
This is one of Etude House's creamy masks and it's very loved in the AB community. Don't get me wrong this is a very good mask but it doesn't have the wow, I wanna repurchase 10 of those factor for me. The whole I Need You range is excellent, super affordable and totally worth the money. But Etude House decided to discontinue them (why do brands always do that with their best products, it makes no sense!?) and I am currently waiting for all the masks from the new range... but that is another story. This mask has a really decent fit except for the nose which is way too small for me (I get it EH, I have a big one!). This mask is super hydrating, the essence absorbs quickly after removal of the mask and it doesn't leave a sticky feeling. The Etude House masks are all very well soaked but not as much as the Tony Moly I'm Real ones. The mask had a floral scent.

Etude House I Need You Honey Mask Sheet 
This mask has the usual fit so I'll skip that part and I'll go straight to the fragrance. It has a lovely honey scent that I really enjoy and I find very soothing! This mask is super hydrating as the top ingredient would suggest. It has creamy white essence and it's super well soaked. It leaves a slight sticky residue but I don't mind those personally. I'd definitely get that again given the chance. I am not sure if there is a similar one in the new line.

Etude House I Need You Bamboo Mask Sheet 
Again, same fit as the rest Etude House masks. Bamboo masks are supposed to be hydrating. This mask had a subtle floral scent and I think I am becoming addicted to bamboo products because of the fresh fragrance. I kinda love aloe for the same reason. This mask has a clear liquid serum, it feels very hydrating and my face was really soft afterwards. The essence absorbs quickly after removal of the mask and it doesn't leave a sticky feeling. 
Etude House I Need You Snail Mask Sheet 
Това една от кремообразните маски на Etude House и е много харесвана от AB обществото. Това наистина е много добра маска, но за мен няма уау, трябва да си купя фактор. Цялата I Need You серия е отлична, много достъпна и изцяло си струва парите. Но Etude House решиха да я спрат от производство (защо марките винаги спират най-добрите си продукти, няма никакъв смисъл!?) и в момента чакам маските от новата им серия... но това е друга история. Тази маска ми пасва доста добре, с изключение на носа, който е много малък за мен (благодаря за напомнянето EH!). Тази маска е много хидратираща, есенцията се абсорбира бързо след премахване на маската и не остава лепкаво усещане. Маските на Etude House всички са много добре напоени, но не чак като Tony Moly I'm Real. Тази маска има флорален аромат.

Etude House I Need You Honey Mask Sheet 
Тази маска ми пасва както и останалите, затова ще ви говоря директно за аромата. Има чудесен аромат на мед и много ми харесва, много е успокояващ! Тази маска е супер хидратираща както и топ съставката предполага. Има кремообразна бяла есенция и е много добре напоена. Оставя лек лепкав филм, но на мен не ми пречи. Определено бих си я взела отново, ако мога. Не знам дали има подобна в новата серия.

Etude House I Need You Bamboo Mask Sheet 
Отново, маската е същия размер както и останалите. Маските с бамбук би трябвало да са хидратиращи. Тази маска има лек флорален аромат и мисля, че се пристрастявам към продуктите с бамбук, заради свежестта им. Харесвам алоето поради същата причина. Тази маска има прозрачен течен серум, усеща се хидратираща и лицето ми е много меко след нея. Есенцията се абсорбира бързо след премахването на маската и не оставя лепкаво усещане. 
Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Tea tree is usually used to dry and calm pimples and I've always been scared of tea tree masks being too aggressive but that was not the case at all. This mask is as big as all the other Tony Moly ones and it has a very distinctive herbal tea tree scent which some people might find too strong for their taste but I am fine with it and I even find it calming. I was really scared about using this on my post-AHA face but I decided to go for it anyway. Wise choice, the mask actually calmed my red skin and it left it supple and hydrated. The mask has a clear liquid serum. That one's definitely a hit, I would keep some of those for when my skin hates me. 

Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
This was the first mask I tried from the Tony Moly pack and so far the most impressive! I absolutely fell in love with this mask! It has such a sweet lemon scent and it's a pleasure putting it on. On top of that, this is the only mask from the whole pack to have Niacinamide as 5th ingredient and I already mentioned how much I love the ingredient. This mask left my face not only hydrated but visibly boosted and brightened and I was almost sad I used it at night and not in the morning so I can take advantage of that beautiful healthy glow! Well... I actually have 7 more of those masks now. I highly recommend you this one!

Tony Moly I'm Real Pomegranate Mask Sheet Elasticity
The mask has the usual fit and the usual clear liquid serum texture. So far all the pomegranate masks I've tried have been a little bit of a let down because they never quite nail the fragrance, this one feels too perfume-y as well. Performance-wise, this is a good mask. It hydrated my skin really nicely and it left it soft and smooth after use. Maybe I would repurchase. 
Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Чаеното дърво обикновено се използва, за да изсуши и успокои пъпки и винаги съм се плашела от маски с него, че са много агресивни, но изобщо не се оказа така. Маската е също толкова голяма колкото и останалите на Tony Moly и има много разпознаваем билков аромат на чаено дърво, който някои хора могат да намерят за много силен, но на мен дори ми харесва. Притеснявах се да я ползвам на лицето ми след AHA, но го направих. Добър избор, маската всъщност успокои червената ми кожа и я остави мека и хидратирана. Маската има прозрачен течен серум. Тази определено е попадение, бих си я взела пак за дните когато кожата ми ме мрази.

Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
Тази маска беше първата, която пробвах от Tony Moly комплектът и засега най-впечатляващата! Направо се влюбих в тази маска! Има такъв прекрасен лимонов аромат и е удоволствие да я ползвам. Освен това, това е единствената маска, която има Niacinamide като 5-та съставка и както вече споменах, я обичам. Тази маска остави лицето ми не само хидратирано, но и видимо избистрено и почти ми беше тъжно, че я ползвах вечер, а не сутрин и не можах да се възползвал от този здравословен блясък! И... всъщност вече имам още 7 от тези маски. Горещо я препоръчвам!

Tony Moly I'm Real Pomegranate Mask Sheet Elasticity
Тази маска има обичайната форма и обичайната прозрачна течна текстура на серума. Засега всички маски с нар са били леко разочароващи, защото никога не уцелват аромата, и този е много парфюмен. Що се отнася до ефекта, маската е добра. Хидратира кожата ми много добри и я остави мека и приятна след употреба. Може би ще купя отново. 
Purederm Red Ginseng Essence Mask 
This is the only mask I have reviewed before and you can find the review here. I really like this mask and when I used this one, I hadn't slept for more than 3 hours per night for 2 days and I had just come back from a night out at 3 am at the hotel, I just put that on after washing my face with cleanser, my silicon mask and I fell asleep right away. Interestingly in the morning I found the mask on the night table next to me so apparently I took it off while sleeping because I didn't recall doing it. My face felt great on the next day, especially for someone who hadn't slept in 3 days. The mask has a rather decent fit, being too small on my nose. It has a clear liquid essence, moderately soaked and it smells like hanbang! <3 Overall I love it and I will continue to re-purchase it.

Etude House I Need You Coenzyme Q10 Mask Sheet 
This mask has the same fit the other EH masks have. It has a creamy white essence and it's super well soaked. The fragrance is perfume-y. This mask provides decent hydration and good brightening but I am not sure if I would get it again because it isn't something impressive.Purederm Red Ginseng Essence Mask 
Това е единствената маска, за която съм писала преди и ревюто можете да видите тук. Много харесвам тази маска и когато я ползвах не бях спала повече от 3 часа на нощ от 2 дни и тъкмо се бях прибрала в 3 сутринта в хотела, просто си я сложих след като си измих лицето с клийнзър и заспах моментално. Най-интересното е, че сутринта я намерих на нощното шкафче до мен, така че явно съм я свалила докато спя, защото не си спомнях. Лицето ми се чувстваше страхотно на следващия ден, особено за човек, който не беше спал вече 3 дни. Маската ми пасва по-скоро добре, малка на носа. Има прозрачна течна есенция, средно напоена и ухае на hanbang! <3 Като цяло я обичам и ще продължа да си я купувам.

Etude House I Need You Coenzyme Q10 Mask Sheet 
Тази маска има същата форма като другите маски на EH. Има кремообразна бяла есенция и е много добре напоена. Ароматът е парфюмен. Тази маска дава достатъчна хидратация и добро избистряне, но не съм сигурна, че ще я взема отново, защото не е чак толкова впечатляваща. 
These were all my recent sheet mask empties, would you like #SheetMaskEmpties to become a permanent category in the blog? Have you used any of these sheet masks and did you like them?

You can find my sheet mask spreadsheet here
Това са всичките ми скорошни празни опаковки на памучни маски, бихте ли искали #SheetMaskEmpties да стане перманентна категория в блога? Пробвали ли сте някои от тези маски и харесаха ли ви?

Можете да намерите таблицата ми с маски тук

1 comment:

  1. Mini reviews for sheet masks are so efficient and I'm impressed with your spreadsheet! I should do the same thing. I find that most masks more or less hydrate and plump pretty well, but fit and scent can determine whether I feel like rebuying. --Angela

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^