Sunday, October 4, 2015

REVIEW: Mizon Black Snail All In One Cream

This lovely Black Snail All In One Cream by Mizon should appear sometimes soon (or not really) in empties and it's about time to show you my review for it. You can see my review for Mizon Snail All In One Cream here Този прекрасен Black Snail All In One Cream от Mizon трябва да се появи скоро (или пък не) в празни опаковки и е време да ви покажа ревюто ми за него. Можете да видите ревюто ми за Mizon Snail All In One Cream тук
The All In One Snail Cream are one of the most famous products by Mizon, I think it's what made them a raved brand online. I have the All In One Snail Cream and honestly, I do not find any noticeable difference between and the Black Snail one, they both work equally good. I first got this one because it was on sale last year and I paid around $13 for it (with shipping) while I think full price is around $18.  All In One Snail Cream е един от най-известните продукти на Mizon и мисля, че е този, който ги направи хит онлайн. Имам и него и честно казано не намирам никаква видима разлика с Black Snail, и двата работят доста добре. Взех си първо този, защото беше намален миналата година и платих да него около $13 (с доставката), докато пълната цена е около $18.
The first ingredient is Snail Secretion Filtrate and it's no surprise considering the brand claims the cream contains 90% of it. The snail mucus is a wonderful ingredient with superb healing properties. Sunflower Oil comes next as a moisturizer, I love sunflower oil because it doesn't clog my pores unlike some other popular and widely used oils like coconut. Niacinamide is a whitening and brightening ingredient, proven to be very effective against hyperpigmentation. Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate are both emulsifiers derived from olive oil. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Synthetic wax is an emollient. Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer is a surfactant. Triethanolamine is a pH adjuster and it's the only ingredient that scores red in CosDNA. Mizon use it in almost all of their products, it's considered an irritant but it doesn't cause me any problems. I will skip the rest of the ingredients because they are certainly in super low concentrations, however as you can see there are a lot of extracts.  Първата съставка е Snail Secretion Filtrate и не изненада, тъй като марката твърди, че крема съдържа 90% от него. Слузта от охлюви е прекрасна съставка със страхотни лечебни свойства. Sunflower Oil е следващ като хидратант, обичам слънчогледовото олио, защото не ми запушва порите както някои други популярни широкоизползвани масла като от кокос. Niacinamide e избелваща и избистряща съставка, доказана за много ефективна срещу хиперпигментация. Cetearyl Olivate и Sorbitan Olivate са емулсифианти, деривати от зехтин. Butylene Glycol е солвент и хидратант. Synthetic wax е емолиент. Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer е сърфактант. Triethanolamine е регулатор на pH-то и единствената съставка, която се появява в червено в CosDNA. Mizon я използват в почти всичките си продукти, считана е за дразнител, но при мен не прави проблеми. Ще прескоча останалите съставки, защото със сигурност са в много ниска концентрация. Но се вижда, че има много екстракти. 
I do find this ingredients list excellent, and you can hardly find even high end brands with so many beneficial active ingredients. Mizon is my top skincare brand because they really provide the best quality for the price you pay.  Намирам съставките за чудесни, и дори трудно се намират марки висок клас, които слагат толкова много полезни активни съставки. Mizon е любимата ми марка за бяла козметика, защото наистина предлагат най-доброто качество, за платената цена.
Mizon not only used great ingredients but the packaging is super high end as well. The glass jar is quite sturdy, I've dropped it several times with no damage. It's also absolutely gorgeous!  Mizon не само са използвали чудесни съставки, но и самата опаковка е доста луксозна. Стъкленото бурканче е доста издръжливо, изпускала съм го няколко пъти без повреди. А и абсолютно прекрасно!
I don't remember if the cream came with a spatula... I never use those so it doesn't really matter for me.  Не си спомням дали крема пристигаше с шпатула... Така или иначе аз никога не ги ползвам.
The consistency is slightly sticky, the cream is very lightweight and provides very little moisture. I use it after my gel and before my moisturizer. The cream is odorless since it doesn't contain a fragrance. The 75 ml last a really long time since a little goes a long way and I sometimes apply it only on my areas that need treatment so I consider this cream something between serum and spot treatment.  Консистенцията е леко лепкава, кремът е много лек и предлага много малко хидратация. Използвам го след гела е преди хидратанта. Кремът е без аромат, тъй като не съдържа парфюми. 75-те мл се ползват много дълго време, тъй като използвам много малко количество, а и понякога го нанасям само на зоните, които искам да третирам, затова и го смятам за нещо между серум и продукт за локално третиране. 
I absolutely love this cream and the effect it has on my skin, if I have some imperfections they heal quicker, it helps a lot with scarring from pimples or hyperpigmentation. I'm also often treating parts of my body with it like mosquito bites or small cuts. I have some fine lines under my eyes but I didn't notice any effect on them but I have to note they are really fine and usually only extra moisturizing influences them. I think this product is in fact very similar to the Snail Recovery Gel, I do not see much difference in the effect. But the gel is a lot cheaper.  Обожавам ефекта на кожата ми, ако имам несъвършенства зарастват доста по-бързо, помага много за белези от пъпки или хиперпигментация. Често го ползвам и на части от тялото след ухапвания от комар или малки порязвания. Имам съвсем малко фини линии под очите и не забелязах никакъв ефект върху тях, но трябва да отбележа, че моите са наистина фини и само екстра хидратация ги повлиява. Мисля, че този продукт е доста подобен на Snail Recovery Gel, не виждам огромна разлика в ефекта. Но гелът е доста по-евтин. 
I really like this cream, it has such a luxurious feeling since the packaging and the ingredients are so good. If you are looking for a cheaper alternative, you can definitely get the gel while if you love sturdy glass jars you will like the cream more. Also for some time already my skin is in pretty good condition so it's very possible this cream will make way more difference for someone with a different skin type.


What I like:
 • Luxurious packaging 
 • Huge amount of product (75 ml)
 • Very economical
 • Excellent ingredients 
 • Good quality/price ratio 
 • Odorless 
 • Great healing and brightening properties
What I don't like: 
 • Not very moisturizing 

All in all: 4,7/5

I've really busy and super inactive for which I am sorry. My free time is nonexistent at this point. 


Много харесвам крема, дава усещане за луксозност тъй като опаковката и съставките са много добри. Ако си търсите евтина алтернатива, определено пробвайте гела, но ако си падате по тежки стъклени бурканчето определено кремът ще ви допадне повече. Също така от извество време кожата ми е в доста добро състояние и е много възможно да видите доста по-драстична разлика, ако кожата ви е друг тип.

Какво ми харесва:
 • Луксозна опаковка
 • Огромно количество продукт (75 мл)
 • Много икономичен 
 • Чудесни съставки 
 • Добро отношение качество/цена
 • Без аромат
 • Чудесни лечебни и избистрящи свойства
Какво не ми харесва: 
 • Не е много хидратиращ

Обща оценка: 4,7/5

Много съм заета и супер неактивна, за което съжалявам. Свободното ми време е несъществуващо на този етап. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^