Monday, September 29, 2014

REVIEW: Bochko After Sun Milk

The summer is over but today I will show you a Bochko's After Sun Milk which I used for almost a year. I grabbed this milk in summer 2013 when it was on a huge sale, so I barely paid anything for it. 


Bochko is one of the brands Bulgarian bloggers are raving about and I haven't really used many of their products. The milk comes in a tube of 150 ml - a decent amount of product. The tube is really cute and pretty with the hedgehog on it (supposedly named Bochko?). 


To be honest I don't really need an after sun milk or lotion because I don't expose myself under the sun in first place... and when I do I usually put SPF 50/PA+++ on. But because this milk is said to calm and repair the skin I used it after hair removal or when I felt my skin was irritated. 


I am really glad there is no liquid paraffin inside because it's often the key ingredient in many lotions. Isopropyl palmitate is a really good palm oil based synthetic moisturizer that I personally like. It could trigger acne though so those of you with acne-prone skin should be careful. C12-15 alkyl benzoate is an emollient, it's not an irritant. Glicerin is a really good humectant with many benefits for the skin. Polyglyceryl-3 methylglucose distearate is a plant based emollient and emulsifier, it could be a potential irritant but that's highly unlikely usually. Cetyl dimethicone is a silicone based polymer and it's an emollient, considered as very safe. Tocopheryl acetate is also known as Vitamine E, it's a moisturizer and a powerful antioxydant but actually due to the acidic part (the acetate) it could be an irritant for some. But it could be photocarcinogenic so I wouldn't use this milk right before going out and being exposed to sun and I suggest the same to everyone else. Phenoxyethanol is next and it's a preservative that could be potentially irritating. The ingredients that follow are of too low concentrations so I won't analyze them on their own but they do seem okay too.  


The milk is white in color and it has really light texture. It absorbs fairly quickly and it leaves really strong cooling even slightly itching sensation afterwards. I can feel it for 20 to 30 minutes after application. I wouldn't suggest using it on your face after the beach as I did last year because it feels so cooling, it's actually unpleasant. But effect is nice on my legs where I mostly use it. 


The smell is really fresh. I think it's the menthol because I don't see any artificial fragrances. I'm not a fan of mint or menthol but this one actually feels very refreshing, especially when you apply it during a hot spring night. 


It provides enough moisture to the skin the effect lasts at least a day so I like it a lot. I almost ran out of it but I would buy a second tube when I go back to Bulgaria. It's one of those cheap products with good ingredients that actually work. 

What I like: 

* Affordable price (around $5) 
* Adorable packaging 
* Decent amount of product (150 ml) 
* Good ingredients 
* Moisturizes and soothes skin 
* Doesn't cause any irritations 
* Refreshing smell 

What I don't like: 

* Cooling effect is a little bit too strong

All in all: 4,9/5 If you are not Bulgarian, chances are you never heard of Bochko but if you end up in Bulgaria one day, give them a try! They have really good affordable products. And for those of you who tried the brand, what's your favorite product? 

Also, do you want to read more detailed ingredients analyzes like this one? I have no problems doing them plus I learn something new every time because when I come across a new ingredient I always read couple of studies related to it. 
Лятото почти приключи, но днес ще ви покажа Млякото за след слънце на Бочко, което използвах около година. Грабнах това мляко през лятото на 2013, защото беше много намалено и не платих почти нищо за него. 


Бочко е едно от марките, която българските блогърки винаги хвалят, а аз не съм ползвала чак толкова много от техните продукти. Млякото пристига в тубичка от 150 мл - прилично количество продукт. Тубата е много сладка и готина, с таралеж на нея (най-вероятно самият Бочко?).


Честно казано нямам нужда от мляко или лосион за след слънце, защото по принцип не се излагам на слънце изобщо... и когато го правя обикновено слагам SPF 50PA+++. Но тъй като това мляко твърди, че успокоява и възстановява кожата го използвах след обезкосмяване или когато кожата ми беше раздразнена. 


Радвам се, че няма течен парафин, защото обикновено е основната съставка в много лосиони. Isopropyl palmitate е много добър синтетичен хидратант базиран на палмовото олио, който аз лично харесвам. Може да предизвика акне, затова тези със склонна към акне кожа трябва да внимават. C12-15 alkyl benzoate е емолиент и не е дразнител. Glycerin е много добър хумектант с много ползи за кожата. Polyglyceryl-3 methylglucose distearate е растително базиран емолиент и емулсифиант, може да бъде потенциален дразнител, но това е много необичайно. Cetyl dimethicone е силиконов полимер и е емолиент, считан за много безопасен. Tocopheryl acetate също известен и като Витамин Е, е хидратант а и мощен антиоксидант, но всъщност заради киселинната си част (ацетата) може да бъде дразнител за някои. Но може да бъде и фотоканцирогенен, затова аз не бих ползвала млякото точно преди да изляза и да се изложа на слънце и предлагам същото на всички останали. Phenoxyethanol е следващ, той е консервант, който може да бъде потенциален дразнител. Съставките, които следват са в твърде ниски концентрации и няма да ги анализирам поотделно, но и те изглеждат наред. 

Млякото е бяло на цвят и има много лека текстура. Абсорбира се сравнително бързо и оставя много силно охлаждащо, дори леко щипешо усещане. Мога да го усетя около 20 до 30 минути след нанасяна. Не бих предложила да го използвате върху лицето си след плаж както аз направих миналата година, защото се усеща толкова охлаждащо, че чак е неприятно. Но ефектът е добър върху краката ми където най-вече го ползвам. 


Миризмата е много свежа. Мисля, че е ментолът, защото не виждам изкуствени миризми. Не съм фен на ментата или на ментола, но този всъщност е освежаващ, особено когато го нанесеш в гореща лятна нощ. 


Предлага достатъчно хидратация на кожата и ефектът се задържа поне ден, така че доста ми допада. Вече почти го свърших, но бих купила втора тубичка когато се върна в България. Един от онези евтини продукти с добри съставки, които всъщност вършат работа е. 

Какво ми харесва: 

* Достъпна цена (около 8 лева) 
* Сладуреста опаковка
* Прилично количество продукт (150 мл) 
* Добри съставки
* Подхранва и успокоява кожата
* Не предизвиква раздразнения
* Свежа миризма

Какво не ми харесва: 

* Охлаждащият ефект е малко по-силен от необходимото

Обща оценка: 4,9/5 


Ако не сте от България, шансовете са, че никога не сте чували за Бочко, но ако се окажеге в България един ден, дайте им шанс! Имат много добри достъпни продукти. А тези от вас, които са пробвали марката, кой е любимият ви продукт?


Също така, бихте ли искали да четете по-детайлни анализи на съставките като този? Нямам проблеми да ги правя, а и винаги научавам по-нещо ново, защото когато попадна на непозната съставка винаги прочитам няколко проучвания свързани с нея. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^