Tuesday, August 5, 2014

REVIEW: S-he Stylezone Quick Eye Liner #001 Black

Here's an eyeliner that I bought some time ago. I thought I need a pen eyeliner for my lazy days because the application is much quicker. 


The Quick Eye Liner comes in a very sleek tiny black packaging. It's small and practical if you want to put it inside your purse. I think this eyeliner is offered only on black but I might be mistaken. The tip of the pen is very tiny and sharp enough for a super precise application. I approve! 


Unfortunately all the advantages of the product end with the packaging. The shade is not very black. Not the black I like. Plus after an hour or so it oxidizes. And it turns blue-greenish. On top of the low pigmentation, the eyeliner also leaks. You can see on my hand below and the same thing happens on my eyes. 


It's not smudgeproof either. If you rub it even a little bit, it will be all over the place. Water makes it leak even more. 


The funniest part. The photo below, I took after I tried to remove the eyeliner with micellar water and then washed my hand with soap. And rubbed a lot. It stains terribly and it's nearly impossible to remove without the strongest soaps and a lot of rubbing. You can imagine, it's not a good idea doing the same on your eyes. 


Here are photos, minutes after application. You can see how the eyeliner started to change color from black to green. 

Removing it from my eyes is on the verge of being impossible. When I used it I just leave the stain and disappears on its own. It's too painful to try to remove it otherwise. This is the reason I don't even use this eyeliner. 


I'm very disappointed, I had high hopes that this could be a a great replacement of my liquid eyeliner for lazy days but it's the opposite. Even excluding how terrible is the actual color of the eyeliner, it's not worth all the pain and future wrinkles while removing it. Absolutely the worst eyeliner I ever tried, I don't recommend this to anyone. 

What I like: 
* Affordable (around $4) 
* Pretty packaging 

What I don't like: 
* Color oxidizes 
* Smudges terribly 
* Painful and impossible to remove 

All in all: 1/5 


I still haven't found a good pen eyeliner, do you have any suggestions? Ето една очна линия, която купих преди време. Мислех, че имам нужда от очна линия писалка за мързеливите дни, защото нанасянето е много по-бързо. 


Quick Eye Liner идва в много лъскава тънка черна опаковка. Малка е и е доста практична, ако искате да си я сложите в чантата. Мисля, че тази очна линия се предлага само в черно, но може и да се бъркам. Връхчето на писалката е много тънко и достатъчно остро за супер прецизно нанасяне. Одобрявам!


За съжаление всички предимства на продукта свършват с опаковката. Цветът не е много черен. Не е черното, което харесвам. На всичкото отгрое след някъде час се оксидира. И се превръща в нещо синьо-зеленикаво. И отгоре на ниската пигментация, очната линия се и разтича. Вижда се на ръката ми по-долу и също се случва и върху очите. 


Размазва се лесно. Ако я потъркате дори малко, ще се омажете целите. А водата я кара да се разтича още повече. 


Най-смешната част. Снимката отдолу снимах след като се опитах да премахна очната линия с мицеларна вода и измих ръката си със сапун. И търках доста. Оставя ужасно петно и е почти невъзможно да се премахне без най-силните сапуни и доста търкане. Представяте си, че не е чудесна идея да правя същото и с очите си. 


Ето снимки минути след нанасяне. Вижда се, че очната линия е започнала да сменя цвета си от черно към зелено. 

Да я премахна от очите си си е невъзможно. Когато съм я ползвала, просто оставям стейна и той изчезва от самосебе си след време. Твърде болезнено е да се опитвам да я премахвам по друг начин. Това е причината да не я използвам изобщо. 


Много съм разочарована. Имах големи надежди, че това може да е прекрасен заместник на течната ми очна линия за мързеливите дни, но е е точно обратното. Дори ако изключим колко ужасен е всъщност цвета на очната линия, не си заслужава всичката болка и бъдещи бръчки докато я премахвам. Напълно най-лошата очна линия, която съм ползвала, не я препоръчвам на никого. 

Какво ми харесва: 
* Достъпна (около 5 лева) 
* Хубава опаковка

Какво не ми харесва: 
* Цветът се оксидира
* Размазва се ужасно
* Премахването е болезнено и почти невъзможно

Обща оценка: 1/5 


Все още не съм намерила добра очна линия писалка, имате ли предложения?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^