Monday, August 4, 2014

REVIEW: Astor Soft Sensation Lipcolor Butter #011 Feeling Feline

I have a lot of skin care reviews prepared for you but I just don't feel like finishing them. I'm in the mood for lipsticks, mascaras, eyeliners... Today I'm going to show you one of my lip choices this summer which I actually bought... last summer. 


This is my first product by Astor so I am not very familiar what the brand offers. Back when I bought it, I think it was my first chubby pencil and I was very excited about owning such a cute lipstick. My shade is Feeling Feline. I was hesitating between several shades but I ended up getting that one because of the adorable name. 


Feeling Feline is a really weird shade. I don't even know how to describe it. Depending on the light and how much you apply it goes from coral, peach even to orange. I find it very versatile because again depending on the layers, it's a perfect everyday lippie when applied lightly but very vibrant and eye-catching after several coats. 


It's not random that the product is called lipcolor butter. The texture is indeed buttery and quite moisturizing. It looks slightly glossy on the lips but it's quite opaque. It's not a stain but it lasts pretty long for a moisturizing lip product. If I don't eat, it still looks very good after 3-4 hours. 


The smell and taste are very familiar but I can't name them. They're very subtle and soon after application I don't even feel anything so Astor get a point for that! 


I'm using it often this summer, there's just something very attractive in this shade. It says summer all the way! I wasn't reaching to it for a while but now I noticed the product slowly started to disappear. It's definitely one of my preferred lipsticks because it's so easy to wear. The color is not too eye-poking, it doesn't dry out the lips and I can go out and not check myself in the mirror constantly. The shade disappears gradually and it doesn't look ugly. 


There some other shades from this line that I would like to get (but I still have a lipstick/lip gloss ban) because it was a cheap product and the formula is pretty good. But I can't even remember if I saw that brand in France. 


By the way I ran the ingredients through cosDNA and there were no reds, so I'm quite pleased. The fragrance is ethylvanillin which is a synthetic form of vanillin. But I don't think it smells quite like vanilla. 


Are you obsessed with the cute chubbies? If so, you can check Astor's lipcolor butters, the range of shades is pretty good.

What I like: 
* Affordable price (around $10)
* Cute chubby packaging 
* Easy application 
* Gorgeous versatile shade
* Moisturizing 
* Disappears gradually 
* Safe ingredients 

What I don't like: 
* The labels on the packaging disappeared completely 

All in all: 5/5


What is your favorite chubby lipsticks? I have so far tried the ones by Revlon and one by Lioele and two by Laqa & Co. 


Имам много ревюта за грижа за кожата, които подготвям, но просто не се чувствам мотивирана да ги завърша. В настроение съм за червила, спирали, очни линии... Днес ще ви покажа един от предпочитаните ми продукти за устни това лято, който всъщност купих... миналото лято.


Това е първият ми продукт на Astor, затова и не съм запозната какво предлага марката. Когато го купих, мисля, че беше първият ми чъби молив и нямах търмения и аз да си имам такова сладко червило. Моят цвят е Feeling Feline. Колебаех се между няколко цвята, но накрая взех този, заради сладурестото име. 


Feeling Feline е много странен цвят. Дори не знам как да го опиша. Зависи от светлината и колко нанесете и минава през коралово, прасковено и дори към оранжево. Намирам го за многофункционален, защото отново, зависейки от слоевете може да е идеалното всекидневно червило когато е нанесено леко, но и много ярко и хващащо погледа след няколко слоя. 


Не еслучайно, че продуктът е наречен цветно масло за устни (буквално...). Текстурата е наистина маслена и доста подхранваща. Изглежда леко лъскаво на устните, но е доста покривно. Не е стейн, но издържа достатъчно дълго за подхранващ устрите продукт. Ако не ям, все още изглежда добре след 3-4 часа. 


Миризмата и вкуса са ми много познати, но не мога да ги определя точно. Много са леки и скоро след нанасяне изчезват и не ги усещам изобщо, затова Astor получават точка!


Използвам го често това лято, има нещо много привлекателно в този цвят. Отвсякъде крещи лято! Не бях посягала към него за известно време, но сега забелязвам, че продуктът лека-полека е започнал да се смалява. Определено е едно от предпочитаните ми червила, защото е толкова лесно за носене. Цветът не е твърде очеизбождащ, не изсушава устните и мога да изляза без да си проверявам устните в огледалото постоянно. Цветът изчезва постепенно и не изглежда грозно. 


Има още няколко цвята от тази линия, който бих искала да имам (но все още имам бан върху закупуването на червила/глосове), защото е евтин продукт и формулата е доста добра. Но не си спомням виждала ли съм тази марка във Франция.


Между другото, пуснах съставките в cosDNA и нямаше червени, затова съм доста доволна. Парфюмът е етилванилин, който е синтетична форма на ванилин. Но не мисля, че мирише точно на ванилия.   


Обсебени ли сте от сладките чъбита? Ако е така, хвърлете един поглед на цветните масла за устни на Astor, селекцията от цветове е доста добра. 

Какво ми харесва: 
* Достъпна цена(около 10 долара/14 лева)
* Сладка чъби опаковка
* Лесно нанасяне 
* Прекрасен мултифункционален цвят
* Подхранващо
* Изчезва равномерно
* Безопасни съставки

Какво не ми харесва: 
* Надписите на опаковката изчезнаха напълно

Обша оценка: 5/5


Кое е любимото ви чъби червило? Засега съм пробвала чъбитата на Revlon; eдно на Lioele и две на Laqa & Co. 


No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^