Friday, March 21, 2014

REVIEW: Regal Tightening Cream Eye Contour

I picked up this eye cream during my summer holiday in Varna because I needed something small to use my coupon for paying. It was a totally random purchase but after a quick inspection of the ingredients I decided I want to try it. I had already use couple of Regal products and I was very pleased with the quality.


Sorry if the box is dirty. I lost the original photos so these were made after months of use.


According to CosDNA most of the ingredients are considered safe. I am surprised they added oils so high in the ingredients list. Thriethanolamine (also known as TEA) scored red flag because it is an irritant. According to some studies I read if TEA is in concentration less than 3% it is safe for prolonged use. Triethanolamine comes right before the preservative Phenoxyethanol which means its concentration is probably around 1-2%. 


The cream comes with a tiny little spatula which I admit I almost never used. But it's cute and convenient for those who have long nails. 


I was using that cream mostly during the day because at that time I was using SkinFood Platinum Grape Cell Eye Cream during the night.


There is 20 ml of product inside the little jar which lasted for more than 8 months. I couldn't be more happy about it! I can't say this eye cream is a miracle mostly because I don't believe such products exist. It moisturizes my eye area very well but I still have my ridiculously big for my age fine lines. But I never expected them to magically disappear from the use of any eye cream. I can't say how it works on dark circles because I only get such after a couple of days sleep deprivation and then when I sleep it off, my eyes are okay again. 


The consistency is easy to spread and it soakes in my skin quite quickly. No greasy film left. What is weird that seconds after application I always feel pretty strong burning feeling. It happens to me with other eye creams as well but not with regular products that I happened to put in my under eye area. At first I thought it was the retinol in one other cream but there is no retinol in the rest including this one. So far the only eye cream that didn't cause the burning feeling is the SkinFood Platinum Grape Cell. I am certain it is not an allergy because the feeling disappears in 2-3 minutes and my eyes don't get red at all. I am still trying to find out what is causing this. 


Overall, for the $2,5 I paid for that eye cream I am happy. I forgot to mention I didn't feel any tightening but then again I am not surprised nor I mind this. It is a very good eye cream to hydrate the skin around my eyes so later my BB Cream/concealer won't look flaky.

What I like: 
* Bargain cheap ($2,5) 
* Big amount of product (20 ml) 
* Economical 
* Easy to spread 
* Hydrates very well 
* Comes with a spatula 

What I don't like: 
* It causes short burning 
* Contains TEA 

All in all: 4/5Do you have any eye creams recommendations suitable for young people? Most of them come with those eye-catching labels "Anti-age", "Anti-wrinkle", "Lifting". Not that I believe that a cream can wipe of 10 years just like that but I certainly don't want anything that contains retinol.

Грабнах този околоочен крем по време на лятната ми почивка във Варна, защото ми трябваше нещо малко, за да използвам купона си плащане. Напълно необмислена покупка беше, но след бърза инспекция на съставките, реших, че искам да го пробвам. Вече бях използвала няколко продукта на Regal и бях много доволна от качеството. 


Съжалявам, че кутията е мръсна. Оригиналните снимки бяха загубени, така че трябваше да го снимам отново след месеци употреба. 


Според CosDNA повечето съставки са безопасни. Изненадана съм, че са добавили масла толкова нагоре в списъка със съставките. Триетаноламин (също известен и под ТЕА) светна в червено, защото е дразнител. Според няколко проучвания, които прочетох, ТЕА в концентрация по-ниска от 3% е безопасна за продължителна употреба. Триетаноламинът се намира точно преди консервантът феноксиетанол, което значи, че концентрацията му е около 1-2%.


Кремът пристига с малка шпатулка, която аз почти никога не използва. Но е сладуреста и удобна за тези, които имат дълги нокти. 


Използвах този крем почти изцяло през деня, защото тогава използвах SkinFood Platinum Grape Cell Eye Cream като нощен. 


Има 20 мл продукт в малкото бурканче, които ми стигнаха за повече от 8 месеца употреба. Не мога да съм по-доволна! Не мога да кажа, че този околоочен крем е някакво чудо, най-вече, защото не вярвам, че има такива продукти. Подхранваше добре зоната около ичите ми, но все още си имам твърде големи фини линии за моята възраст. Но не съм и очаквала, че магически ще изчезнат от който и да е крем. Не мога да кажа как се справя с тъмните кръгове, защото получавам такива само след сериозно недоспиване в рамките на няколко дена и след като се наспя, очите ми отново са си наред. 


Консистенцията е лесна за нанасяне и попива в кожата сравнително бързо. Не оставя мазен филм. Много е странно, че секунди след нанасяне винаги усещам доста силно парене. Случва ми се и с други околоочни кремоне, но не и с обикновени продукти, които се е случлило да нанеса в зоната под очите. Първоначално си мислех, че е ретинола в един друг крем, но в останалите няма ретинол, включително и този. Засега единственият крем, който не е предизвиквал парене е SkinFood Platinum Grape Cell. Сигурна съм, че не е алергия, тъй като чувството изчезва за 2-3 минути и очите ми не се зачервяват въобще. Все още се опитвам да открия какво го предизвиква. 


Обобщено, за 4-те лева, които платих за този крем съм доволна. Забравих да спомена, че не усетих никакво стягане, но отново, не съм изненадана и нямам нищо против. Много добър околоочен крем за хидратация на кожата около очите, после за не изглеждат съсухрени BB крема/коректорът ми. 

Какво ми харесва: 
* Изключително евтин (около 3-4 лева) 
* Голямо количество продукт  (20 мл) 
* Икономичен
* Лесно се нанася 
* Подхранва много добре 
* Пристига със шпатулка

Какво не ми харесва: 
* Предизвиква краткотрайно парене 
* Съдържа TEA (триетаноламин)

Обща оценка: 4/5Имате ли предложения за околочни кремове, подходящи за млади хора? Повечето от тях са с гръмките етикети "Анти-ейдж", "Против бръчки", "Лифтинг". Не, че вярвам, че един крем просто ей така ще отмие 10 години, но със сигурност не искам продукти, които съдържат ретинол. 

1 comment:

  1. This cream look good~ Thank you for the lovely review cutie! ^^


    ✿ VISIT MY BLOG ✿ ❤


    Rinako

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^