Monday, November 11, 2013

REVIEW: GEO Princess Mimi Sesame Gray

This is my first lenses review but most surely not the last one. I am wearing lenses for quite some time so I decided it might be useful for someone if I share my experience. These are the first colored lenses I ordered in a lot of times. This time I decided not to risk and I went with Korean lenses and I chose the brand GEO as one of the most reviewed. 


I bought my lenses from Pinky Paradise. They had an offer with free shipping and I just couldn't resist. They also sent me this super adorable hippo lens case. I recommend them and I will shop from them again for sure!I ordered prescription lenses because otherwise I would need to wear glasses with them. Lenses are in those small glass bottles which I find really cute. The only problem here is that it is amazingly hard to open them and you have to be super careful not to cut yourself on that metal.Lenses I chose are GEO Princess Mimi Sesame Gray. This collection was created by Japanese gyaru model Tsubasa Masuwaka. and it is one of the most popular GEO collections.

Indoors lighting 
Basic information according to GEO

Diameter: 15.0mm
Water Content: 38%
Base Curve: 8.7mm
Type: 1 year disposal

I am adding a small note here that you can use those lenses up to one year, maybe even more but all this if you don't wear them daily. When worn daily those lenses should be changed every 3-4 months, or as soon as they become uncomfortable.
Indoors lighting 
The diameter of this lenses is huge! I never wore so big lenses before and at first it feels a bit weird. They offer great enlargement and the thick black circle around the corners accentuates it even more. Those lenses look great with dramatic makeup but not everyone will like them with daily makeup. People stare at me a lot when I am wearing them and if you hate that type of attention those are not your lenses.
Flash light  
I really love the design of those lenses. Designed by Tsubasa they were specifically made for brown eyes and they really look very well on such. If you look closer on the upper photo with lenses in lens case, you will see there is light brown circle at the inner part of the lenses. Because of that they blend very well with my light brown eyes.

Outdoors lighting 
I can guarantee you those lenses are really comfortable because I wore them for more than 13 hours and when I got home I didn't have the desire to rip my eyes apart. There are more comfortable lenses than those though. These lenses are made of a little bit thicker plastic than other lenses I used. People with sensitive eyes might not like that but for me, it's not a problem. One more thing I noticed is that that model is that they aren't really accurate when it comes to prescription so I would recommend you to get a 0.25 higher ones because I am not seeing with them as good as with other lenses. I have no problems with peripheral vision while wearing this during the day, but during the night it's slightly blurred. 
Outdoors lighting 
When my mom first saw me with those lenses she told me I look like a kitty. The lenses really have that kitty effect and they give you a very innocent look. A girl in my group in university said I have eyes exactly like a doll when I wore them. 


Excuse me for the slightly red skin. I took those photos completely makeupless. 


Overall I love those lenses but they are not my first choice to wear daily. I love the design and the color but I think 15 mm is a bit too extreme for me. Also the slightly lower diopter is a another reason I would chose to wear some other lenses if I know I will have to spend with them 8+ hours. Probably I will use those lenses for special occasions or photo-sessions.


What I like: 
* Affordable price (around 23$)
* Beautiful design 
* Very comfortable 
* They look great on brown eyes 
* Don't cause any eye irritations 
* Available with prescription 


What I don't like: 
* Slight inaccuracy in diopter 
* Huge diameter makes them unnatural 

All in all: 4.3/5 


Това е първото ми ревю за лещи, но със сигурност не и последното. Нося лещи от доста време и реших, че на някого може да му е полезен моя опит. Това са първите цветни лещи, които поръчах от много време. Този път реших да не рискувам и избрах корейски лещи, а на марката GEO се спрях, тъй като най-често я срещам сред ревютата.  


Купих тези лещи от Pinky Paradise. Имаха оферта с безплатна доставка и не можах да се сдържа. Те ми изпратиха и тази прелестна кутийка за лещи с хипопотами. Препоръчвам ги и със сигурност ще пазарувам пак от тях!Поръчах си лещи с диоптър, иначе би ми се наложило да нося очила с тях. Лещите се намират в тези малки стъклени шишенца, които аз намирам за много сладурести. Единственият проблем тук е, че е ужасно трудно да се отварят и трябва много да се внимава да не се порежеш на метала.Лещите, които избрах са GEO Princess Mimi Sesame Gray. Тази колекция е създадена от японския гяру модел Тсубаса Масувака ѝ е една от най-популярните колекции на GEO.

Осветление на закрито
Основната информация, която ни дават от GEO:

Диаметър: 15.0 мм
Водно съдържание: 38%
Кривина: 8.7 мм 
Вид: 1-годишни 

Добавям малка бележка тук, че можете да използвате лещите за една година, а може би дори и повече, но всичко това, ако не ги носите ежедневно. Когато се носят ежедневно лещите трябват да се сменят на всеки 3-4 месеца или веднага щом станат неудобни.
Осветление на закрито 
Диаметърът на тези лещи е огромен! Никога не бях носило толкова големи лещи преди и в началото беше леко странно. Предлагат страхотно уголемяване и дебелият черен кръг в края го подчертава още повече. Тези лещи изглеждат невероятно с по-драматичен грим, но не всеки ще ги хареса с дневен. Хората доста се зазяпват по мен докато ги нося и ако не харесвате този вид вниманеие, това не са вашите лещи.
Със светкавица 
Много ми харесва дизайна на тези лещи. Разработени от Тсубаса, те са направени специално за кафяви очи и наистина стоят много добре на такива. Ако се вгледате в по-горната снимка с лещите в кутийката, ще видите че има светло кафяв кръг във вътрешната част на лещите. Именно заради това се преливат много добре със светлокафявите ми очи. 

Осветление на открито 
Гарантирам че тези лещи са много удобни, защото ги носих повече от 13 часа и след като се прибрах в къщи нямах желанието да си извадя очите. Но все пак има и доста по-удобни лещи от тези. Лещите са направени от малко по-твърда пластмаса от предишните, които съм ползвала. Хората с чувствителни очи може и да не ги харесат, но за мен не са проблем. Още едно нещо, което забелязах е, че че точно тези лещи не са много точни в диоптъра и ви препоръчвам да си вземете 0.25 по-висок, защото с тях не виждам толкова добре колкото с други модели. Нямам проблеми с периферното зрение през деня, но през нощта е леко замазано. 
Осветление на открито 
Когато майка ми първо ме видя с тези леща каза, че съм приличала на котенце. Лещите наистина имат котешки ефект и придават една много невинна визия. Едно момиче от групата ми в университета каза, че имам очи точно като на кукла докато ги носех. 


Извинете ме за леко зачервената кожа. На тези снимки съм без никакъв грим.  


Като цяло харесвам тези лещи, но не са ми първият избор за ежедневието. Харесвам дизайна и цвета им, но мисля че 15 мм е твърде екстремно за мен. А и леко по-ниският диоптър е още една причина да избера да нося други лещи, ако знам, че ще трябва да прекарам 8+ часа с тях. Вероятно ще ползвам тези лещи при специални поводи и за фотосесии.


Какво ми харесва : 
* Достъпна цена (около 23 долара/около 30 лева)
* Красив дизайн
* Много удобни 
* Изглеждат страхотно на кафяви очи
* Не предизвикват никакви очни раздразнения 
* Предлагат се и с диоптър


Какво не ми харесва: 
* Лека неточност в диоптъра
* Огромният диаметър ги прави неестествени 

Обща оценка: 4.3/5 

2 comments:

  1. That's great and fit perfectly to ur eyes dear! Visit my blog :) Thanks anyway!

    ReplyDelete
  2. Изглеждат разкошно :)))

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^