Sunday, November 10, 2013

REVIEW: Avène Thermal Water

If you are following blogs regularly you probably read at least a dozen reviews about Avène's Thermal Water. It is one of the most raved skin care products together with the Micellar Water by Bioderma. Finally here's my review for Avène Eau Thermale. 


This is my second bottle of it because the first one stayed in Bulgaria. I always buy the 300 ml size because it comes out the cheapest. There are also bottles of 50 and 150 ml suitable for a purse. This product comes well packed in plastic and it even had instructions in several languages. 


One of the main reasons the thermal water became so popular is the natural ingredients. It is basically just water and minerals and it's completely harmless. There are other thermal waters on the market but since I heard this one is the best I didn't bother to try other brands.


The water is suitable for any skin type including sensitive skin.

You can see the different ions in the composition
The thermal water can be used in many different ways. I often use to hydrate my face and to set my make up with it because it gives really natural finish. One of the uses where nothing comes close to it is when I am fighting with hormonal pimples I get from time to time. This is the only product which is capable of making ,y under skin pimple disappear in less than 48 hours. On top of that it doesn't leave any marks and it doesn't dry out skin. I just spray that as often as possible during the day and on the next day there's only slight redness but nothing close to the huge zit I had before. And on the second day there is not even a hint a had a terrible pimple on that place. I also use the thermal water after hair removal because my skin always super inflamed and red. But after spraying it couple of times during the day, in the evening my skin is barely red.
After spraying and letting the thermal water absorb for 5 seconds you are supposed to use a cotton pad and remove the rest because it can dry out skin. I don't always do it and it doesn't cause any dryness for me but for people with really dry skin it may be a necessity.

I know that's the funniest face ever 
I know I probably sound like a commercial but this is one of the very few products that really work and they don't have a single bad side. I will keep buying that again and again because I think the thermal water should be present in any home. I even managed to convince my boyfriend about its "magical" properties (isn't that a success?).


What I like: 
* Affordable price (7€/10$ for the biggest packaging) 
* Suitable for any skin type 
* Available in 3 different sizes 
* 100% natural ingredients 
* Easy to use (just spray it on the needed area) 
* Numerous uses 
* Available in most pharmacies in Europe 

What I don't like: 
Nothing 

All in all: 5/5

We have a long weekend in France but to all of you who start work on Monday, I wish a successful week!


Ако следите блогове редовно, вероятно сте чели поне дузина ревюта за термалната вода на Avène. Това е един от най-хвалените продукти на бялата козметика заедно с мицеларната вода на Bioderma. Най-накрая, ето го и моето ревю за Avène Eau Thermale. 


Това е втората ми бутилка, тъй като първата си остана в България. Винаги купувам варианта от 300 мл, защото излиза най-евтино. Предлагат се и бутилки от 50 и 150 мл подходящи за дамска чанта. Този продукт се продава опакован в найлон и дори имаше инструкции на няколко езика.


Една от главните причини за популярността на термалната вода е естествения ѝ състав. Най-грубо казано, е чиста вода с минерали и е напълно безвредна. Има и други термални води на пазара, но тъй като чух, че тази е най-добрата не съм си правила труда да пробвам други марки.


Термалната вода е подходяща за всеки тип кожа, включително чувствителната.

Виждате различните йони в състава
Термалната вода може да се изолзва по много различни начини. Често я използвам, за да хидратирам лицето си, или за да фиксирам грима си, защото придава много естествен завършек. Една от употребите ѝ където нищо не се доближава до нея е когато се боря с хомоналните пъпки, които ми излизат от време на време. Това е единственият продукт способен да се справи с подкожните ми пъпки за по-малко от 48 часа. Освен това не оставя никакви белези и не изсушава кожата. Просто пръскам възможно най-често през деня и на другия ден вече има само леко зачервяване, но нищо подобно на гигантския рог, който съм имала преди. На втория ден вече дори няма и помен от това, че съм имала огромна пъпка на това място. Термалната вода също използвам и след епилация, защото кожата ми винаги се възпалява и зачервява ужасно много. Но след няколко напръсквания с нея през деня, вечерта вече кожата ми е съвсем леко зачервена.
След напръскване термалната вода се оставя за 5 секунди да се абсорбира и след това би трябвало да се попие с памучен тампон, защото иначе може да изсуши кожата. Аз не го правя винаги и не предизвиква сухота при мен, но за хора с много суха кожа може да е необходимо.

Възможно най-смешната физиономия
Знам че сигурно звуча като реклама, но това е един от онези редки продукти, които наистина вършат работата и нямат нито една лоша страна. Ще продължавам да си купувам водата отново и отново, защото мисля че тя трябва да присъства във всеки дом. Дори успях да убедя приятеля си да "магичните" ѝ свойства (не е ли това постижение?).


Какво ми харесва: 
* Достъпна цена (7 евро/ около 14 лева за най-голямата опаковка) 
* Подходяща за всеки тип кожа 
* Предлага се в 3 различни размера  
* 100% естествен състав
* Лесна за използване (просто се пръска върху желаната зона)
* Много на брой начини за употреба
* Достъпна в повечето аптеки в Европа 

Какво не ми харесва: 
Нищо

Обща оценка: 5/5

Във Франция имаме дълъг уикенд, но на всички, които започват работа в понеделник ви пожелавам успешна седмица!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^