Saturday, May 4, 2013

REVIEW: Wet'n'Wild Palette Cool As A Cucumber

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.


Recently I won a palette from Wet'n'Wild facebook page. They even let me chose which shades I prefer. I chose the green palette and I swear it has the cutest name ever - Cool As A Cucumber. The palette arrived exactly two days after I gave my address and I am really surprised by the fast reactions of Wet'n'Wild staff. I was very excited about it because I own few mono eye shadows by Wet'n'Wild and their quality is amazing!


The packaging was very well secured. I love this because I can buy these palettes from any store without worrying that someone opened them to try the colors. (I hate how people open real products in drugstores!) Though I had hard time opening the palette. But after one broken nail I think I am doing better. I don't know if this is defect of my palette or all of them are so hard to open. The colors are deep dark green, dark purple and light green. All of them are pearly. The palette also contains one applicator and one brush. The applicator is a standard one and I left it in the palette because I can use it in emergency case when I don't have my brushes in hand. The brush though is pretty useless and in my opinion could only be used for highlighting the browbone because it doesn't require such precision as applying eyeshadows. Wet'n'Wild even provided small tutorial how to use the eyeshadows. 


Unfortunately without a base these colors are not very pigmented. But with base they look gorgeous! Here I am using Etude House Proof 10 Eye Primer. You can check my review of it here.  The dark green and dark purple are gorgeous and they are even more vivid in real. Only the light green isn't that pigmented but maybe that was the idea cause who would want pigmented highlighter? :)

Eyeshadows on bare hand 

Eyeshadows with Etude House Proof 10 Eye Primer
Here is a makeup I did using only eyeshadows from this palette. I am not wearing such bold eye make up looks normally but it was about time to start experimenting. I am really happy with the result and I am certain I will use this palette really often - especially in autumn and winter.
What I like: 
* Stable packaging 
* Very well secured packaging 
* Vivid colors with base
 * Easy to work with and easy to blend 
* Long-lasting 
* The palette has adorable name 
* Good amount of product - 3,5 gr 

What I don't like: 
* Packaging can be hard to open 
* Colors are not very pigmented without base 

All in all: 4,5/5
Наскоро спечелих палитра от Facebook страницата на Wet'n'Wild. Ако някой се интересува българската им страница е тази. Дори имах възможността да избирам цветовете, които предпочитам. Избрах си зелената палитра, а тя има възможно най-сладкото име - Cool As A Cucumber (Точният превод е "Свеж като краставичка"). Палитрата пристигна точно след 2 дена след като си бях дала адреса и съм много впечатлена от бързите реакции на екипа на Wet'n'Wild. Много ми се искаше да я пробвам, защото имам няколко единични сенки на Wet'n'Wild и качеството им е чудесно! Опаковката беше много добре запечатана. Харесва ми, защото мога да си купя тези палитри от всеки магазин без да се тревожа, че някой ги е отварял, за да види цветовете. (Много мразя как хората отварят истинските продукти по дрогериите!) Въпреки че ми беше доста трудно да отворя палитрата. Но след един счупен нокът вече се справям по-добре. Не знам дали е дефект в моята паритра или всички са трудни за отваряне. Цветовете са тъмно зелено, тъмно лилаво и светло зелен. Всички нюанси са перлени. Палитрата също съдържа един апликатор и една четка. Апликаторът е стандартен и си го оставих в паритрата, за всеки случай, ако нямам четки под ръка. Но четката е напълно безполезна и по мое мнение би могла единствено да се ползва за подчертаване под веждата, защото не се изисква чак такава прецизност като нанасянето на сенките. 
Wet'n'Wild дори са показали малък урок как да нанасяме сенките. За съжаление, без база тези цветове не са много пигментирани. Но със база изглеждат невероятно? Тук съм използвала базата на Etude House Proof 10 Eye Primer. Ревюто ми за нея може да видите тук. Тъмно зеленият цвят и тъмно лилавият са прекрасни, и дори по-ярки на живо. Само светло зеленият цвят не е особено пигментиран, но може би това е била идеята, защото кой би искал твърде пигментиран хайлайтър? :) 

Сенките на чистата ми ръка

Сенките със базата Etude House Proof 10 Eye Primer
Ето един грим, който сътворих изолзвайки сенките от тази палитра. Обикновено не нося толкова смели цветове на очите, но е крайно време да започна да експериментирам. Много съм доволна от резултата и определено ще използвам палитрата често - особено през есента и зимата. 

Какво ми харесва: 
* Стабилна опаковка
* Много добре запечатана опаковка
* Ярки цветове с база
 * Лесно се работи с цветовете и лесно се преливат
* Издръжливи 
* Палитрата има много сладко име
* Достатъчно количество продукт - 3,5 гр

Какво не ми харесва: 
* Опаковката се отваря трудно 
* Цветовете не са много пигментирани без база

Обща оценка: 4,5/5

1 comment:

  1. Проблемът не е във Вашия телевизор,палитрата наистина се отваря мноооого трудно,но след време става по-лесно,без да става твърде нестабилна :)
    Много красиви цветове,иначе :)

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^