Wednesday, March 13, 2013

Prettybox March 2013

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

Prettybox is the first beauty box launched in Bulgaria. The price of the box is 17$ with delivery to your home and you are supposed to get 5 deluxe samples or full products. I was really excited about it because I was following many blogs of girls who were subscribed for Glossybox, Birchbox, Glambag etc and I really wanted to be part of it as well.

Prettybox е първата бюти кутия в България. Цената на кутията е 25 лв с включена доставка до дома и вътре трябва да има 5 луксозни тестера или пълни продукти. Бях много развълнувана, защото следя блогове на момичета, които са абонирани за Glossybox, Birchbox, Glambag и т.н. и много исках и аз да съм част от това.First of all I had huge problems with delivery, I got my box much later and I already knew what are all the products inside. This is how the box looks like and although it looks normal on photo I thought it's going to be bigger.

Като за начало, имах огромни проблеми с доставката, получих си кутията много по-късно и вече знаех какви са продуктите вътре. Кутията изглежда така и въпреки, че на снимка изглежда нормална си я представях по-голяма.Next thing you notice when you open the box is the Prettybox postcard. If you zoom the photo you will see the horrible quality. It really doesn't take much to make a postcard with good quality so I find this very amateur-like and I don't think it corresponds in any kind of way to a company who wants to do serious business.

Следващото нещо, което се забелязва след отваряне на кутията е картичката Prettybox. Ако увеличите снимката ще видите безобразното качество. Наистина не е трудно да се направи картичка с добро качестно и намирам тази за много аматьорска и не мисля, че по някакъв начин отговаря на компания, която смята да се занимава със сериозен бизнес.

So this is how the postcard looks like. There is info for each one of the products. 

Ето как изглежда картичката. Има информация за всеки един от продуктите. 

First product is Creme21. They sent me two samples of 15 ml. Considering the price of full product of 150 ml is 3$ I find it perfectly possible to include the full size in the box.

Първият продукт е Creme21. Изпратиха ми две мостри от 15 мл. Като се има предвид,че цената на  пълният продукт е 4,7 лева, мисля че беше напълно възможно да включат пълния продукт в кутията. 
The second product is Anti Blemish Skinetica lotion. I got 2 samples of 10 ml. I am really excited about this one and if I happy I will purchase full product. 

Следващият продукт е лосион на Skinetica. Почулих 2 тестера от 10 мл. Много съм развълнувана за този продукт и, ако ми хареса ще си поръчам оригиналния размер. 


The only full product in this box is the Figs & Rouge balm. I still haven't opened it but it says it's 100% organic and I am very impressed with ingredients. 

Единственият пълен продукт в тази кутия е балсамът на Figs & Rouge. Все още не съм го отворила, но пише, че 100% органичен и съм много впечатлена от състава.  


Next product is BM beauty powder. I got 1 gr sample and full product is 4 gr. I already tried this and I am not extremely impressed but it's not a bad product. I will use it for sure. It's natural product which is great but I don't think it's worth the price of full product. 

Следващият продукт е пудрата BM beauty. Получих 1 гр мостра, а оригиналният размер е 4 гр. Вече го пробвах и не съм особено впечатлена, но не е лош продукт. Със сигурност ще го използвам. Страхотно е, че е натурален продукт, но не мисля, че си заслужава цената за пълния продукт. 


The most disappointing sample is the sample of Inglot Under makeup Base. And this was the product I was most excited about. I think it's absolutely unacceptable samples of those kind that are given for free to be sold as part of beauty box. 

Най-разочароващият тестер е на Under makeup base на Inglot. Това беше продукта, който най-много очаквах. Мисля че е абсолютно недопустимо тестери от този вид, които се дават безплатно да се продават като част от кутията.   
It seems I was one of the first 20 lucky people who ordered and I got the bonus product of Jonzac Eau Thermale. The product seems interesting and I would love to try it out. 

Изглежда, че съм една от първите 20 щастливки, които са поръчали и получих бонус продукта на Jonzac Eau Thermale. Продуктът изглежда интересен и ще го пробвам с удоволствие. 
I also got some flyers and a coupon for 20% discount for Inglot's base. I may reconsider buying it in this case. 

Също така получих и брошури и купон с 10% намаление за базата на Inglot. В такъв случай може и да си я закупя. All in all I am not very impressed with the products in this first Prettybox. They are not worth the price and adding my bad experience with delivery I am certain I will skip April box. I may reconsider for the next ones if April one is good though. 

Като цяло не съм особено впечатлена от продуктите в тази първа кутия Prettybox. Не си заслужават цената и като добавим неприятната случка с доставката със сигурност ще пропусна априлската кутия. Но, ако е хубава ще си помисля дали да поръчам следващите. 

2 comments:

  1. Съжалявам, че си останала разочарована. Аз лично им желая успех в начинанието и се надявам със следващата кутия да вдигнат нивото. Знам, че всяко ново нещо е трудно и е нормално да се правят грешки, жалко, че грешките им този път бяха за сметка на потребителите.

    ReplyDelete
  2. и аз не съм доволна от първата кутия, дори не бяха я подредили както трябва,а само нахвърляли някаква бяла нескопосано нарязана хартия...
    поздрави: http://girlstemptation.blogspot.com/

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^