Sunday, March 10, 2013

REVIEW: Manhattan Couture Carnival Eyeshadow Cream

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

TAOTA which are the importers of Manhattan, Lavera, Dr. Scheller and Chen Yu in Bulgaria sent us the Bulgarian bloggers one product for review purpose. The product I received is Manhattan Couture Carnival Eyeshadow Cream. They also sent me a 1 ml sample of one cream by Lavera. They came in a plastic bag with the Manhattan logo in it. TAOTA even paid for the delivery to our homes which was extremely kind of them. I have no remarks on the courier service as well, it was excellent!

ТАОТА, които са вносителите на Manhattan, Lavera, Dr. Scheller и Chen Yu в България изпратиха на българските блогъри по един продукт за ревю. Продуктът, които аз получих е Mahattan Couture Carnaval Eyeshadow Cream. Изпратиха ми също и 1 мл мотра от крем на Lavera. Продуктите пристигнаха в найлонова торбичка с логото на Manhattan. ТАОТА дори платиха за доставка до домовете ни, което беше изключително мило от тяхна страна. Нямам никакви забележки за куриерската фирма, отлично обслужване!
I didn't use the sample of the cream by Lavera but I took a photo of the ingredients if someone is curious about them. 

Не съм ползвала мострата от крема на Lavera, но снимах съставките, ако някой проявява любопитство към тях. 

The eyeshadow comes in a very stylish plastic container. Because of the color of product and shape of container I first though that's a lip gloss. I'm really really in love with the color. It is raspberry pink/red.

Сенките са в много стилен пластмасов контейне Заради цвета им и формата на контейнера,в налачото, се заблудих, че е гланц за устни. Цветът е малиново розов/червен и съм влюбена в него!
The brush is similar to a lip gloss brush and personally I don't find it very comfortable for applying the eyeshadow.

Четката е подобна на гланц за устни и аз, лично, не я намирам за удобна за нанасяне на сенките.  
I like to apply eyeshadow in vivid colors like this one only in the outer corner of the eyes. Pigmentation is really amazing. But here comes the tricky part - I had a lot of trouble blending the eyeshadow. I am not very experienced with cream eyeshadow and I feel much more comfortable with powder one. 

Обикновено нанасям сенки с ярки цветове като този само във външната част на очите. Пигментацията е наистина невероятна. Но ето и трудната част - беше ми много трудно да прелея сенките. Нямам много опит с кремообразните сенки и се чувствам много по-сигурна със тези на прах. Up: Photo with flash, Down: Natural lighting photo

Горе: Снимка със светкавица, Долу: Снимка на естествена светлинаMake up using Couture Carnival Eyeshadow Cream. To be honest I couldn't blend the eyeshadow on both eyes well and they were a bit uneven. Staying power is also pretty good. They lasted around 10 hours for me before I removed it them but as always I applied an eyeshadow base as well. 

Грим където съм използвала Couture Carnaval Eyeshadow Cream. Честно казано, не успях да прелея сенките добре и на двете очи и бяха малко неравни. Издръжливостта също е доста добра. Издържаха около 10 часа преди да ги изтрия, но както винига имах база за сенки от долу. 
What I like: 
* Very pigmented 
* Reasonable price (around $5.5)
* Good staying power 
* Huge amount of product 
* Very economic 


What I dislike: 
* Extremely hard to blend (if you're not very experienced with eyeshadows don't buy this)
*Dry too quickly 


All in all:  3/5


Какво ми харесва:  
* Много пигментирани
* Разумна цена (Около 9 лева)
* Достатъчно издръжливи
* Огромно количество продукт
* Много икономични 


Какво не ми харесва: 
* Много трудно се преливат (Ако не сте много опитни със сенките не ви препоръчвам този продукт) 
* Изсъхват твърде бързоОбща оценка: 3/5


No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^