Thursday, January 3, 2019

REVIEW: The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG

Happy New Year! I really want to get back to blogging and try and put out at least 2 posts per month so I'm starting January 2019 with a skincare review.  Честита Нова Година! Много искам да се върна към блогването и да пускам поне по 2 публикации на месец, така че започвам януари 2019 с ревю за грижа за кожата. 

The Ordinary is by now probably known to everyone in the skincare community, they're probably one of the brands that did the most to revolutionize affordable skincare to everyone in the past 2 years. I will not get into the whole fiasco with their now ex-CEO Brandon that happened in 2018, as now he has been replaced by Nicola Kilner.
The Ordinary вече сигурно са известни на всички в skincare обществото, те сигурно са една от марките, който направиха революция в достъпната грижа за кожата за всеки през последните 2 години. Няма да изпадам в подробности за цялата драма която се случи с бившия директор Брандън, която се случи през 2018, тай като той беше заменен от Никола Килнер. 
The Caffeine Solution 5% + EGCG is one of the products that was part of my first order from The Ordinary in 2017 and I've used it for quite some time. It was the first eye treatment step in my routine. The serum retails for 6.70€ and it comes in a standard glass 30 ml bottle with a dropper. The Caffeine Solution 5% + EGCG беше един от продуктите, който беше част от първата ми поръчка от The Ordinary през 2017, и който използвам от доста време. Това беше първата терапия за очи в рутината ми. Серумът се продава за 6.70€ и пристига в стандартно стъклено шишенце от 30 мл с капкомер.
The first ingredient Caffeine is somewhat controversial. This study from 2002 and this one from 2007 show that caffeine decreased the number of malignant and non malignant tumors on mice susceptible to skin tumors. These findings suggest caffeine acts as an UVB sunscreen and protects skin from sunlight induced cancer. This study from 2011 suggests caffeine may also have antioxidant properties. Caffeine may also have constricting action, which is why it helps improve puffiness and eye bags on some people. Propanediol is a solvent. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Maltodextrin is a moisturizer, an occlusive and an emulsifier. Epigallocatechin Gallatyl Glucoside is a an bioengeneered form of EGCG (a green tea polyphenol) and glucose for more stability. EGCG has similar effects as caffeine, as described in the first study I linked. Hyaluronic Acid is a moisturizer. Oxidized Glutathione is an antioxidant and it's known for its antimelanogenic (read skin whitening) effects. Glycine soja Seed Extract (soybean) is an emollient and a moisturizer. Polypodium vulgare Rhizome Extract (common polypody), Cetraria islandica Thallus Extract (Iceland moss) and Sphagnum magellanicum Extract (magellanic bogmoss) are moisturizers. Urea is a moisturizing and anti-inflammatory ingredient.  HydroxyethylcellulosPolyacrylate Crosspolymer-6 and Xanthan Gum are viscosity control agents. Lactic Acid and Citric Acid are pH adjusters. Dehydroacetic Acid is a preservative. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate is a chelating agent. Propyl Gallate is a preservative. Dimethyl Isosorbide and Ethoxydiglycol are solvents and viscosity control agents. Benzyl Alcohol is a preservative, a solvent and a fragrance. 1,2-Hexanediol is a solvent. Phenoxyethanol is a preservative. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient.


You can find the ingredients on CosDNA here.
Първата съставка Caffeine, е донякъде противоречива. Това изследване от 2002 и и това от 2007 показват, че кофеинът намалява броя на злокачествени и доброкачествени тумори на мишки склонни към тумори на кожата. Тези открития предполагат, че кофеинът действа като UVB слънцезащита и предпазва кожата от рак причинен от слънчевите лъчи. Това изследване от 2011 предполага, че кофеинът може да има и антиоксидантни свойства. Кофеинът също така може и да има свиващо действие, затова и помага с подутите торбички под очите при някои хора. Propanediol е разтворител. Glycerin е разтворител и хидратант. Maltodextrin е хидратант, агент, правещ филм и емулгатор. Epigallocatechin Gallatyl Glucoside е изкуствено създадена форма на EGCG (полифенол на зеления чай) и глюкоза за повече стабилност. EGCG има подобен ефект като кофеинът, както е описано в първото изследване. Hyaluronic Acid е хидратант. Oxidized Glutathione е антиоксидант известен с антимеланогенните си (мислете си за избелване на кожата) ефекти. Glycine soja Seed Extract (соя) е емолиент и хидратант. Polypodium vulgare Rhizome Extract (сладка папрат), Cetraria islandica Thallus Extract (исландски лишей) и Sphagnum magellanicum Extract (торфен мъх) са хидратанти. Urea е хидратираща и противовъзпалителна съставка.  HydroxyethylcellulosеPolyacrylate Crosspolymer-6 и Xanthan Gum са агенти, контролиращи вискозността. Lactic Acid и Citric Acid е регулатор на pH. Dehydroacetic Acid е консервант. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate е хелатиращ агент. Propyl Gallate е консервант. Dimethyl Isosorbide и Ethoxydiglycol са разтворители и агенти, контролиращи вискозността. Benzyl Alcohol е консервант, разтворител и ароматизатор. 1,2-Hexanediol е разтворител. Phenoxyethanol е консервант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
This product has had various changes in the ingredients list, one of the latest has also a derivative of  vitamin E added to the formula. The plant extracts were eliminated too. I didn't go into details for them,  Polypodium vulgare Rhizome Extract is also listed as an ingredient with antioxidant and photoprotective properties.

This serum has quite an interesting ingredient list. The evidence suggests Caffeine and EGCG might be great for your skin topically. The added moisturizing ingredients such as Maltodextrin, Hyaluronic Acid, soybean extract, Iceland moss extract and Urea should make the product a good hydrating care for your undereye area. I'm not so convinced about the added Gluthatione as it's a rather controversial whitening ingredient, but maybe Deciem's idea was to target specifically dark circles. 
Този продукт е имал няколко промени в състава, една от последните е добавена съставка, производна на витамин Е във формулата. Растителните екстракти също са елиминирани. Не изпаднах в много подробности за тях, Polypodium vulgare Rhizome Extract е също така съставка с антиоксидантни и фотозащитни свойства.

Серумът има интересен състав. Изследванията показват, че кофеинът и EGCG може би са чудесни нанесени върху кожата ви. Добавените хидратиращи съставки като малтодекстрин, хиалуронова киселина, екстракт от соя, екстракт от исландски лишей и урея трябва да правят продукта овлажняваща грижа за зоната под около очите. Не съм убедена в добавянето на глутатион, защото е доста противоречива избелваща съставка, но може би идеята на Deciem е била избелването на тъмните кръгове. 
As for my experience with the product, honestly it wasn't what I expected. I expected to see brightening and firmer skin but I didn't. The constricting properties of caffeine were very strong on me and immediately I could feel my undereye area drier and as if something was pulling my skin away. Unfortunately all of these moisturizing ingredients really didn't make the product more pleasant to use. I found myself really slathering the eye cream on after I used it and I could definitely see how the serum actually made my fine lines so much more visible (thanks for nothing) so by supposedly tackling one issue, it gave me another. I don't struggle with puffiness so maybe the product was never targeted at me. I didn't see any significant brightening either. Vitamin C gives me so much more visible results. It also doesn't feel as unpleasant and hydrates my skin so it's my preferred product for the area.  А моят опит с продукта, честно казано, не беше това, което очаквах. Очаквах да видя избистряне и по-стегната кожа, но не се случи. Свиващите свойства на кофеина бяха много силни за мен и веднага усещах зоната под очите изсушена и сякаш нещо ми дърпаше кожата. За съжаление, всичките тези хидратиращи съставки не направиха продукта по-приятен за употреба. Трябваше да нанасям много околоочен крем след това и определено виждах как серумът прави фините ми линии още по-видими (мерси за нищо), така че уж справяйки се с един проблем ми докара друг. Няма проблем с торбички, така че може би продуктът никога не е бил предназначен за мен. Не видях и значително избистряне. Витамин C ми дава толкова по-видими резултати. Също така не се усеща неприятно и хидратира кожата ми, така че е предпочитания от мен продукт за зоната. 
I'm not thrilled to use this product and it's why I still have half a bottle. I might try and test it as a sunscreen booster during summer since my eye area doesn't tolerate a lot of sunscreens very well but if it dries my skin too much and gives me wrinkles I will discontinue using it and throw it away.


By the way, if you haven't heard this yet, orally ingested green tea, black tea, white tea and coffee might also have cancer reducing properties as shown in this study from 2001, so don't feel guilty about your morning cup of pleasure!
Не съм възхитена от употребата на този продукт и затова и все още имам половин шишенце. Може би ще го тествам за засилване на слънцезащитата през лятото, тъй като кожата около очите ми не харесва много слънцезащити, но ако ми изсушава кожата и ми прави бръчки ще спра да го използвам и ще го изхвърля.

Между другото, ако не сте чували още за това, изпитите зелен, бял и черен чай, и кафе може би също имат свойства намаляващи рак, както е показано в това изследване от 2001, така че не се чувствайте гузно за сутрешната ви чаша удоволствие! 
I remember when I bought this, I was so hyped up because the ingredients looked so intriguing. I wouldn't necessarily recommend it if you have dry skin. Maybe if you struggle with a lot of puffiness and your skin is on the oilier side, you will see more benefits than I do but if hydration and brightening is what you are looking for you eye area, I'd recommend a regular eye cream combined with a vitamin C serum. Спомням си когато си купих този продукт, нямах търпение да го пробвам, защото съставките звучаха толкова интригуващо. Не бих го препоръчала специфично, ако имате суха кожа. Може би ако страдате от сериозни торбички и кожата ви е по-скоро мазна, ще видите повече подобрение от мен, но ако търсите хидратация и избистряне за зоната около очите, препоръчвам обикновен околоочен крем комбиниран с витамин C.
I wasn't very impressed by The Ordinary's Caffeine serum but caffeine's photoprotective properties continue to intrigue me. Have you tried any caffeine serums and did you see any results?  Не бях много впечатлена от серумът на The Ordinary с кофеин, но фотозащитните свойства на кофеина продължават да ме интригуват. Пробвали ли сте някакви серуми с кофеин и видяхте ли резултат от тях?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^