Sunday, January 28, 2018

EMPTIES: Samples Summer 2017

It's already been a whole month of 2018, time flies so quickly! I'm still trying to go through my old drafts and finish all the posts I started in 2017, I only have a couple left. Вече измина цял месец от 2018, времето лети толкова бързо! Все още се опитвам за приключа с черновите ми от 2017, остават ми още само няколко. 

I leave you to an enjoyable Sunday Empties post with my latest Summer samples.  Оставям ви с приятна неделна публикация с празни опаковки с най-скорошните ми мостри от лятото.
Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam EX
I'm a fan of this cleanser and samples come out pretty affordable. It smells great as usual, Sulwhasoo never disappoints when it comes to fragrances, the texture is nice and it foams easily but it doesn't strip my skin. Overall I'd invest in a full size once my budget is a little bit bigger but for now I'll stick to samples.Sulwhasoo Snowise EX Cleansing Foam
Absolutely fantastic cleanser, texture is a dream. It's creamy, it foams nicely, it smells like hanbang heaven and it's not stripping. Easily one of my favorite cleansers. I can see why this is has a cult status. It's indeed worth the money. Samples are pretty affordable on eBay.

Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil EX
Well, isn't this my most favorite cleansing oil ever! It takes off makeup like it's nothing. It also smells amazing, is that even a surprise! Sulwhasoo, you can have my soul, your cleansing products are fantastic. Yes, this is $40 cleansing oil but honestly, if you have those, it's worth it! I recommend it! I'll stick to samples for now.


Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask
Samples of this sleeping pack show up every time because I can't afford the full size. This product is amazing, a holy grail for me and I will continue to repurchase it, you can read my detailed review here.


Sulwhasoo Essential Firming Cream
I loved this cream! I had lots of samples of it that I used up but I would repurchase it. It has the typical hanbang scent of Sulwhasoo and it hydratеs my skin perfectly.

Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam EX
Голям фен съм на този клийнзър и мострите излизат доста достъпни. Ухае чудесно, както винаги, Sulwhasoo никога не разочароват що се отнася до аромата, текстурата е приятна и се разпенва лесно, но не изсушава кожата ми. Като цяло, бих инвестирала в пълния размер, когато бюджетът ми се увеличи малко, но засега ще се придържам към мострите.

Sulwhasoo Snowise EX Cleansing Foam
Абсолютно фантастичен клийнзър, текстурата е мечта, пени се приятно, ухае на ханбанг рай и не изсушава. Просто един от най-любимите ми клийнзъри. Разбирам защо е култов продукт. Определено си струва парите. Мострите са доста евтини в eBay.

Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil EX
Това, ако не е най-любимите ми почистващи олиа някога! Сваля грима все едно не е нищо. Ухае невероятно, това изненадващо ли е дори! Sulwhasoo, имате ми душата, почистващите ви продукти са невероятни. Да това е почистващо олио за $40, но честно казано, ако ги имате, си заслужава. Препоръчвам го. Аз ще се придържам към мостри за сега.

Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask
Мостри на тази маска за спане се появяват постоянно, защото не мога да си позволя пълния размер. Този продукт е невероятен, тотален любимец и ще продължа да си го купувам, можете да видите ревюто ми тук.

Sulwhasoo Essential Firming Cream
Обожавам този крем! Имах много негови мостри, които привърших, но бих си го купила пак. Има типичния ханбанг аромат на Sulwhasoo и хидратира кожата идеално.
Tony Moly Floria Whitening Capsule Essence 
This essence feels pretty good and it smells great but it's a little bit overpriced so I don't see myself buying it.

Sulwhasoo First Care Activating Serum
I ordered this on a whim because of some reviews I saw but it honestly does nothing for me. Ingredients list is great but considering the full size product is around $70 and I can name 5 less expensive serums and ampoules that were more effective for me, I will not buy samples of it again.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream
This eye cream is crazy expensive. It's $180 for a 25 ml eye cream, that's absolutely insane! Does it honestly perform that amazing? No, honestly it's not too bad but there are eye creams that do just as well for $20 so I am sorry Sulwhasoo but this is where you lost me. I might get samples again though. This reminds me that I gave a couple to my mom but I never told her how much this actually costs, time to ask her if this magical hanbang cream perform as the tiny pot of gold it is.


Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Essential Oil
Now, the oil. I have dry skin, give me oils. I love oils, I can bathe in oils. The oil is amazing, the fragrance is perfect. The texture is light and emollient, it absorbs well, it hydrates and it leaves my skin supple. This is one great oil. But at $130 for 20 ml I just can't justify it ever considering that I actually still like Lilas Blanc's oil more and it's 28€ for 100 ml.Neulii Aloe BHA Soothing Serum 
This serum didn't do anything in particular and I don't think it has the right pH for the BHA to be effective so it was just something that I tested and I forgot about.


Neulii Green Tea BHA Pore Tightening Serum
My opinion about these Neulii serums is pretty much the same. This one had a nice light green tea scent. It had no effect as a BHA though. I had several of those samples and I saw no results even after regular use.


Cosrx Advanced Snail All In One Cream
Everyone raves about this cream but honestly, not me. It's not that it's bad. It's just not amazing. It doesn't make me want to buy it. It's not better than my Mizon Snail AIO Cream. The texture is very similar, this one is a bit heavier and more hydrating.

Etude House Face Conditioning Cream
I read such great reviews for this product and that's why I got 20 samples of it. If your skin is normal/dry, it wouldn't impress you. I expected for it to be a great makeup base as well as a moisturizer but it's just another excess layer that personally I don't find the need to apply.

Tony Moly Floria Whitening Capsule Essence 
Тази есенция се усеща приятна и ухае чудесна, но е доста надценена и не мисля, че ще я купя.

Sulwhasoo First Care Activating Serum
Поръчах съвсем наслуки след няколко ревюта, и за мен лично не прави нищо. Съставът е страхотен, но имайки предвид, че пълният размер е $70 мога да изброя поне 5 по-евтини серума и ампули, които са били по-ефективни за мен. Не бих си купила мостри отново.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream
Този околоочен крем е невероятно скъп. Продава се за $180 за 25 мл, това си е направо откачено. Наистина ли толкова невероятен? Не, честно казано, не е лош, но има околоочни кремове, които се справят също толкова добре за около $20, така че съжалявам Sulwhasoo, но този път ме загубихте. Това ми напомня, че дадох няколко на майка ми, но така и не ѝ казах колко струва, време е да я попитам дали този магичен ханбанг крем се е справил като малкото бурканче злато, което струва.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Essential Oil
Сега олиото. Имам суха кожа, дайте ми всичките олиа. Обожавам олиа, мога да се къпя в олиа. Олиото е невероятно, ароматът е перфектен. Текстурата е лека и емолиентна, абсорбира се добре, хидратира и оставя кожата ми мека. Това е чудесно олио. Но $130 за 20 мл, просто няма как някога да го оправдая пред себе си предвид, че все още харесвам повече олиото на Lilas Blanc, което 28€ за 100 мл.

Neulii Aloe BHA Soothing Serum 
Този серум на направи нищо специфично и не мисля, че има правилното pH, за да бъде BHA-та ефикасна, така че беше нещо, което тествах и за което забравих.

Neulii Green Tea BHA Pore Tightening Serum
Мнението ми за тези серуми на Neulii е еднакво. Този имаше приятен аромат на зелен чай. Нямаше никакъв ефект като BHA обаче. Имах няколко мостри и не видях никакъв ефект дори и от редовно употреба.

Cosrx Advanced Snail All In One Cream
Всички хвалят този крем, но не и аз. Не е лош. Просто не е удивителен. Не ме кара да искам да купя. Не е по-добър от Mizon Snail AIO Cream. Текстурата е много подобна. Този е малко по-тежък и по-хидратиращ.

Etude House Face Conditioning Cream
Четох такива страхотни ревюта за този продукт и затова си взех 20 мостри от него. Ако кожата ви е нормална/суха, няма да ви впечатли. Очаквах да е страхотна база за грим, както и хидратант, но е просто един излишен слой, който аз не изпитвам нужда да нанасям.

Purito Pure Vitamin C Serum 
I used this vitamin C serum only once so it's not like I saw any results from it. I have another that I am happy with and I don't see myself purchasing it.


Missha Time Revolution Night Repair Science Activator Ampoule
I expected so much from this super famous ampoule but I didn't feel like it did anything and I am definitely not tempted to buy the full size.

The Face Shop White Seed Brightening Serum 
Does the name seem really inappropriate only to me? White seed, really The Face Shop? White Power Essence, White Seed Serum, what is next? I have tons of skincare at the moment and I don't need anything new but it's a product that's okay, nothing in particular to say about it, I guess.

It's Skin Power 10 Formula Propolis
I've heard good opinions about this ampoule but it didn't impress from the one use I had of this sample. I didn't see any instant glow.

Innisfree Green Tea Seed Oil
This oil is really good and if it wasn't that pricey I would have bought it already. I like the green tea fragrance as well.

Jonzac Eau Thermal Light Moisturizing Cream
Absolutely underwhelming moisturizer, perhaps it targets people with oily skin but this feels more like a serum than a hydrating cream. The fragrance is not pleasant and I wouldn't buy it.

Tony Moly Banana Hand Cream
Make fun of me for it but I love the banana hand cream, it smells great, I need to buy this full size.


Innisfree Apple Juicy Cleansing Oil
That's a relatively inexpensive good cleansing oil, if I didn't have over 5 currently I would order it. It's something I'd like to try full size in the future. It has fresh apple scent and I am a fan of it. 
Purito Pure Vitamin C Serum 
Използвах този серум с витамин C само веднъж, така че не видях никакви резултати от него. Имам друг, от който съм доволна и не мисля да поръчвам този.

Missha Time Revolution Night Repair Science Activator Ampoule
Очаквах много повече от тази супер известна ампула, но нямах усещането да направи нещо и не се изкушавам да си купя пълния размер.

The Face Shop White Seed Brightening Serum 
Името само на мен ли ми се струва много неподходящо? Бяло семе, наистина ли The Face Shop? Бяла сила есенция, бяло семе серум, какво следва? Имам твърде много козметика в момента и не ми трябва нищо ново, но този продукт е просто ставащ, няма нищо специфично в него.

It's Skin Power 10 Formula Propolis
Чувала съм добри мнения за тази ампула, но не ме впечатли от тази мостра. Не видях моментален блясък.

Innisfree Green Tea Seed Oil
Това олио е много добро и ако не беше много скъпо щях да съм го купила вече. Много ми харесва и аромата на зелен чай.

Jonzac Eau Thermal Light Moisturizing Cream
Напълно разочароващ хидратант, може би е насочен към хора с мазна кожа, но се усеща повече като серум, отколкото като крем. Ароматът е приятен и не бих си го купила.

Tony Moly Banana Hand Cream
Смейте ми се, но много ми харесва крема за ръце с банан, ухае чудесно, трябва да си го купя в пълен размер.

Innisfree Apple Juicy Cleansing Oil
Това е сравнително евтино добро почистващо олио, ако нямах над 5 в момента щях да го поръчам. Нещо, което бих искала да пробвам в пълен размер в бъдеще. Има свеж аромат на ябълки и съм му фен. 
SkinFood Platinum Grape Cell White Sun Essence SPF 50+ PA+++
Surprisingly nice sunscreen, it dries matte and it smells nice. It seems to be out of stock absolutely everywhere so I think it has been discontinued.

SkinFood Platinum Grape Cell Essence
I liked this essence but I think the full size product is too overpriced and I won't be buying it. I like the fragrance of the entire series. Hydration is average but it layers well.

Tony Moly Pokemon Eevee Hand Cream
This hand cream did not smell nice, the texture was pleasant but the entire collection seems overpriced for what it is.

Etude House Collagen Moistfull Forming Eye Cream
I've used this eye cream years ago. I love the scent of the Moistufull collection. It was very hydrating, I would order it full size eventually.


The Face Shop The Smim Radiating Moisturizing Cream
There wasn't anything in particular about this cream, it was hydrating, it smelled nice but I didn't find it interesting enough to purchase it.

Nature Republic Super Aqua Max Combination Watery Cream
This cream is not meant for my skin type, it has an interesting gel texture and it feels light and watery, it layers nicely with other products but it's not really for me.

SkinFood Platinum Grape Cell White Sun Essence SPF 50+ PA+++
Учудващо приятна слънцезащита, изсъхва матова и ухае приятно. Изглежда я няма абсолютно никъде, така че може би е спряна от производство.

SkinFood Platinum Grape Cell Essence
Харесва ми тази есенция, но мисля, че пълният размер е доста надценен и няма да си я купя. Харесва ми аромата на цялата колекция. Хидратацията е средна, наслоява се добре.

Tony Moly Pokemon Eevee Hand Cream
Този крем за ръце не мирише добре, текстурата е приятна, но цялата колекция изглежда доста надценена за това, което е.

Etude House Collagen Moistfull Forming Eye Cream
Използвала съм този околоочен крем преди години. Обожавам аромата на Moistfull колекцията. Много е хидратиращ. Бих си го взела в пълен размер евентуално.

The Face Shop The Smim Radiating Moisturizing Cream
Няма нищо специфично в този крем, беше хидратиращ, ухаеше приятно, не го намерих за достатъчно интересен, за да го поръчам.

Nature Republic Super Aqua Max Combination Watery Cream
Този крем не е за моя тип кожа, има интересна гел текстура и се усеща лек и воднист, наслоява се приятно с други продукти, но не е за мен. 
Tony Moly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack
I've never bought this sleeping pack full size but I've use plenty of samples and I've always loved it. It's a really good occlusive, it leaves my skin very soft and moisturized. I'm forever in love with Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask but this is a good cheaper alternative.


Etude House Moistfull Collagen Deep Cream
The Deep Cream is a very hydrating moisturizer, I love the fragrance of the entire collection and if I didn't have over 10 moisturizers I am currently using I would buy this full size because it is relatively inexpensive.

Embryolisse Hydra-Masque
This is just a decent hydrating mask but I can think of way cheaper alternatives and I don't think I would buy this full size.

Skin&Lab A Plus Lifting
I only used this once so I couldn't say anything from one sample but I didn't have any side effects.


Olive Spa Moisturizing Face Cream
This face cream was a little bit too greasy for my taste and I didn't like the overpowering fragrance.

Missha Super Aqua Marine Stem Cell Intense Serum
A lot of people are absolutely in love with this serum but I didn't impress me at all so I don't see myself buying it. 
Tony Moly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack
Никога не съм си купувала тази маска за спане в пълен размер, но съм използвала толкова много мостри и винаги съм я харесвала. Много добър оклузив е, остава кожата ми много мека и хидратирана. Завинаги ще съм влюбена в Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask, но това е по-евтина алтернатива.

Etude House Moistfull Collagen Deep Cream
Deep Cream е много добър хидратант. Обожавам ароматът на цялата колекция и ако нямах 10 хидратанта в момента щях да си купа пълния размер, защото е сравнително евтин.

Embryolisse Hydra-Masque
Това е прилична хидратираща маска, но мога да се сетя и за по-евтини алтернативи и не мисля, че ще си купя пълни я размер.

Skin&Lab A Plus Lifting
Използвах мострата само веднъж и не мисля, че мога да кажа каквото и да е, но нямах странични ефекти.

Olive Spa Moisturizing Face Cream
Този крем за лице беше твърде мазен за вкуса ми и не ми хареса силния му аромат.

Missha Super Aqua Marine Stem Cell Intense Serum
Много хора са влюбени в този серум, но мен нещо не ме впечатли изобщо и не мисля, че ще го купя.
Etude House Sunprise Mild Airy Finish Sun Milk SPF50+ / PA+++
Surprisingly this is not a bad sunscreen at all, it dries matte but has a really silky finish and it doesn't dry out my skin.  I would consider buying this full size.


Too Cool For School Pumpkin Sleeping Pack
I don't like this sleeping pack. I don't understand the hype about it. It doesn't do anything about my skin at night, it's just enough for my dry skin. It works okay as a makeup primer though but I do have better primers than this.

Bioten Anti Wrinkle Day Cream SPF 15
This is just a very basic cream that doesn't do anything special. Definitely would never buy this.

Mizon Skin Energy Placenta 45 Ampoule
I didn't see any particular effects from one use of this ampoule. It had a nice texture though and it absorbed quickly. 
Etude House Sunprise Mild Airy Finish Sun Milk SPF50+ / PA+++
Учудващо, това въобще не е лоша слънцезащита, изсъхва матова, има много копринен завършек и не изсушава кожата ми. Бих си го купила в пълен размер.

Too Cool For School Pumpkin Sleeping Pack
Не ми харесва тази маска за спане. Не разбирам защо е толкова популярна. Не прави нищо за кожата ми вечер, просто не е достатъчна за сухата ми кожа. Става за база за грим, но имам по-добри бази от нея.

Bioten Anti Wrinkle Day Cream SPF 15
Това е много простичък крем, който не прави нищо специално. Определено не бих си го купила.

Mizon Skin Energy Placenta 45 Ampoule
Не видях някакви специфични ефекти от една употреба на тази ампула. Имаше приятна текстура и се абсорбира бързо.
Yves Rocher Elixir Jeunesse Serum Double Action Essence
This is decent serum with a nice texture, it only hydrates though and I find it a bit expensive.


Yves Rocher Nutritive Végétal 24h Comfort Nourishing Cream
I bought this full size and I love it! Will be reviewed soon. The fragrance is my favorite!

Yves Rocher Wrinkles & Radiance Ultra Smoothing Serum
Again, a very nice serum, it's excellent for hydration but I think it's a bit expensive for what it does. People with oily skin like this more because you can use it on its own. My mom is in love because it's her go to instead of face cream. In my case I have to layer it with plenty of other products and it doesn't come out very budget-friendly.

Daniel Jouvance Eclacéane Oxygenating Cream
Quite honestly, all of these creams, felt pretty similar, the oxygenating one, was the most basic one, it wasn't very hydrating and I had to layer a heavy sleeping pack on top.

Daniel Jouvance Océa Wrinkles Day
This cream was a bit more moisturizing and I liked it a bit more, it was quite heavily fragranced though.


Daniel Jouvance Océa Firming Lifting
The firming cream was the nicest out of all three, but I still wouldn't really buy this for myself, I prefer Yves Rocher's version for very dry skin. 
Yves Rocher Elixir Jeunesse Serum Double Action Essence
Това е приличен серум с приятна текстура. Предлага само хидратация обаче и го намирам за скъпичък.

Yves Rocher Nutritive Végétal 24h Comfort Nourishing Cream
Купих си пълният размер и го обожавам! Ще бъде в блога скоро. Ароматът ми е любим!

Yves Rocher Wrinkles & Radiance Ultra Smoothing Serum
Отново много приятен серум, отличен за хидратация, но леко скъп за това, което прави. Хората с мазна кожа ще го харесат повече, защото могат да го ползват самостоятелно. Майка ми го обожава, защото го използва вместо крем за лице. В моя случай аз трябва да го наслоявам с други продукти и не излиза много бюджетно.

Daniel Jouvance Eclacéane Oxygenating Cream
Честно казано, всичките тези кремове са доста подобни, кислородния е най-основният, е беше много хидратиращ и трябваше да му сложа тежка маска за спане отгоре.

Daniel Jouvance Océa Wrinkles Day
Този крем беше малко по-хидратиращ и ми хареса малко повече, беше доста силно парфюмиран обаче.

Daniel Jouvance Océa Firming Lifting
Заглаждащият крем беше най-хубавият от трите, но пак не бих си го купила, предпочитам версията на Yves Rocher за суха кожа. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^