Thursday, February 2, 2017

Birchbox France January 2017

I am a little bit late this month because it's already February but better late than never right?  Малко закъснявам този месец, защото вече е февруари, но по-добре късно отколкото никога, нали?
I was seriously hesitating whether I should keep my Birchbox subscription or cancel it this year. I absolutely love the discoveries and I have found some very intriguing products in 2016, that's why I decided to keep it for now. On the other hand, it's really easy to start stocking up products, because no matter how hard you try you can't use 10 face cream at the same time, right? Сериозно се колебаех дали да си запазя абонамента или да го спра тази година. Обожавам откритията и намерих много интригуващи продукти през 2016, затова и засега си го държа. От друга страна, много лесно започват да се събират продуктите, защото колкото и да се мъчиш не можеш да ползваш 10 крема за лице едновременно, нали?
In January, we chose the design of the box. I picked "Je suis plus brillante qu'une paillette" which means "I am glowing more than glitter" because it sounded very me (who doesn't love highlighter!?).  През януари ние избрахме дизайнът на кутията. Аз си избрах "Je suis plus brillante qu'une paillette", което значи "Блестя по-силно от пайета", защото ми звучеше точно като мен (кой не обича хайлайтър!?). 
Birchbox brought back the drawer design and I am oh so happy. Birchbox, please keep it forever! This makes the box really convenient to store plenty of things and the best part is I can keep them one on top of another on my shelve which saves tons of space. I very much appreciate Birchbox's efforts to make the boxes as recyclable as possible.  Birchbox върна дизайнът чекмедже и съм много щастлива. Birchbox, моля ви се, оставете си го така! Прави кутията много удобна за съхраняване на сума ти нещо и най-добрата част е че можете да държите кутиите една върху друга на етажерката и да спестите един тон място. Оценявам усилията на Birchbox да правят кутиите рециклируеми. 
So January box, I don't really remember the theme but it was something related to New Year. This box had some great products.  Това е януарската кутия, не помня темата, но беше нещо свързано с Нова Година. Кутията съдържаше някои чудесни продукти. 
  • Peony Cosmetics Eyeshadow Trio #Blended 
I am fairly certain I've received something else by this brand. This is a beautiful tiny eyeshadow palette. It's super portable and as you can see on the next photo, it contains a satin beige, satin dark brown and shimmer copper. It pretty much has the 3 shades necessary for a very basic neutral makeup. The pigmentation is pretty decent. I already used this several times and I love it. The palette is super portable and it comes with a tiny mirror. It would be my top pick for a weekend trip.

Price: 19€ ; Size: 3 g

  • Marcelle Gentle Makeup Remover For Sensitive Eyes
This is your standard 2-phase makeup remover and it does what it says, it removes makeup super easily. It leaves a very weird silicone film after use but I don't mind it because I always wash my face with a second cleanser. I wouldn't buy this full size but I will easily use up this travel size.

Price: 17€  for 150 ml; Size: 50 ml
  • Birchbox Brush Cleanser 
I only recently got another one from Glossybox but I am not complaining because this one went to my boyfriend's apartment. A super useful tool, especially for foundation and concealer brushes that are hard to wash.

Price: 4,50€
  • Yuthika Verbena Shower Gel 
I only tried this once because I have an insane amount of shower gels however I really like it. It smells like verbena and while this really isn't my favorite herbal fragrance, it's not too offensive. The brand also has Sakura and Ginger Tea options if this shower gel and these two I would love to try!

Price: 9,50€ for 250 ml; Size: 50 ml
  • Kueshi Revitalizing Shampoo 
I still haven't had the time to test this shampoo unfortunately. I haven't even opened it yet but I am excited to try it.

Price: 14€ for 250 ml; Size: 50 ml
  • Peony Cosmetics Eyeshadow Trio #Blended 
Сигурна съм, че съм получава нещо друго на марката. Това е красива малка палитра със сенки. Лесно преносима и както виждате на следващата снимка, съдържа сатенено бежово, сатенено тъмно кафяво е блестящо медно. Има 3-те цвята за обикновен неутрален грим. Пигментацията е на ниво. Вече я използвах няколко пъти и ми харесва. Палитрата е удобна за пътуване и има малко огледало. Би била първия ми избор за кратко пътуване.

Цена: 19€ ; Размер: 3 гр
  • Marcelle Gentle Makeup Remover For Sensitive Eyes
Това е стандартният двуфазен дегримьор и прави това, което твърди, премахва грима без усилия. Оставя много странен силиконов филм след употреба, но не ми пречи, защото винаги си мия лицето с клийнзър. Не бих си купила пълния размер, но този бързо ще бъду доупотребен.

Цена: 17€  за 150 мл; Размер: 50 мл
  • Birchbox Brush Cleanser 
Наскоро получих още един такъв от Glossybox, но не се оплаквам, защото този отиде у приятеля ми. Много полезен инструмент, особено за четки за фон дьо тен и коректор, които се мият трудно.

Цена: 4,50€

  • Yuthika Verbena Shower Gel 
I only tried this once because I have an insane amount of shower gels however I really like it. It smells like verbena and while this really isn't my favorite herbal fragrance, it's not too offensive. The brand also has Sakura and Ginger Tea options if this shower gel and these two I would love to try!

Цена: 9,50€ за 250 мл; Размер: 50 мл
  • Kueshi Revitalizing Shampoo 
Не намерих времето да тествам този шампоан за съжаление. Дори не съм го отворила, но нямам търпение.

Цена: 14€ за 250 мл; Размер: 50 мл
That was all in the January Birchbox. I would generally really appreciate it if the brand stopped sending me shampoos, shower gels and face creams but I am absolutely booked up for the next year when it comes to testing space and I would love to get more makeup, conditioners, body creams and butters and beauty tools.  Това беше всичко във януарската кутия. По принцип много бих оценила, ако марката спре да  ми изпраща шампоани, душ гелове и кремове за лице, защото програмата ми за тестване е изцяло запълнена за следващата година. Бих се радвала на повече грим, балсами, кремове и масла за тяло и бюти инструменти. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^