Sunday, January 1, 2017

EMPTIES: Coffee & Tea Winter 2016

I am starting the new 2017 year with some more of my empties and since today is January 1st and I feel particularly cozy having my afternoon tea at home (because well, I woke up at noon), I decided to talk to you about my teas and coffees I happened to finish these past months.  Започвам новата 2017 година с още празни опаковки и тъй като днес е 1. януари, а аз се чувствам много удобно със следобедния си чай у нас (защото, ами, събудих се на обяд), реших да ви поговоря за чайовете и кафетата, които успях да привърша през изминалите месеци. 
To be honest there are some empty boxes missing because they were thrown away, some by me, others by people who didn't know I was saving those so that's why this post won't be all that long. За да съм честна ще ви кажа, че някои празни кутии липсват, защото бяха изхвърлени, някои от мен, други от хора, които не знаеха, че ги събирам, затова и тази публикация няма да е чак толкова дълга. 
Le Temps Des Cerises Green Tea La Javanaise
I got this tea as a gift from a friend who was moving out. It was quite nice actually, it's a green tea with very strong and noticeable cherry and strawberry notes.


Lord Nelson Green Tea Jasmine
This jasmine tea is one of my favorite ones considering a box costs less than a euro. If you are on a budget and you still want good tea, I would recommend trying this one. The brand can be found in Lidl.


Carrefour Red Fruits Infusion
I remember I really really liked this last winter and went through half the box pretty quickly and then the rest took me some time to finish. It's not a bad tea for the price, but I'd rather go for something of higher quality next time. 
Le Temps Des Cerises Green Tea La Javanaise
Получих този чай като подарък от приятелка, която се местеше. Беше доста приятен, това е зелен чай с много силни и забележими черешови и ягодови нотки.

Lord Nelson Green Tea Jasmine
Този жасминов чай е един от любимите ми, предвид, че кутията струва по-малко от евро. Ако имате бюджет и все пак искате хубав чай, бих ви препоръчала този. Марката може да се намери в Lidl.

Carrefour Red Fruits Infusion
Спомням си, че наистина много много харесвах този чай миналата зима и изпих половината кутия доста бързо, а останалото ми отне малко повече време. Не е лош чай за цената си, но следващия път предпочитам нещо с по-добро качество. 
Bilkacoop Thyme Herbal Tea 
Thyme tea is very typical for Bulgaria and it's one of my favorite pure herbal teas. If I am not mistaken I have one more box of this tea sitting in the back of my cupboard. Ir's a really really inexpensive tea and for the price, it's not bad at all.

Lipton Infusion Morocco 
The Morocco infusion's main notes are spearmint, cinnamon and licorice. It took me some time to realize I really don't like licorice in tea. Licorice actually tastes sweet (it's often used as a sweetener) without any added sugars which is great if you want to cut the calories and you like your tea sweet, but I like mine bitter. It was quite hard to use this box but I have one more spearmint and licorice tea by another brand I need to get through. Also, you shouldn't overdose on licorice tea if you have hypertension because licorice may raise your blood pressure.Lipton Gold Tea 
I really really loved this tea and for the price, it was absolutely amazing. I am not exactly sure what the flowers in the black tea were but I would definitely repurchase this one day.

Auchan Bio Infusion Rooibos Vanilla
Again, it took me a lot of time to realize I don't like rooibos tea in any combination. No matter the flavor, it always tastes like pure rooibos, it's bland and boring. This box was a mistake. 
Bilkacoop Thyme Herbal Tea 
Чаят от мащерка е много типичен за България и един от любимите ми чисти билкови чайове. Ако не се лъжа, имам още една кутия от него отзад във шкафа. Съвсем евтин е и за цената изобщо не е лош.

Lipton Infusion Morocco 
Основните нотки на инфузията Мароко да гьозум (джоджен), канела и женско биле. Отне ми известно време да разбера, че не ми харесва женското биле. Женското биле всъщност има сладък вкус (често се ползва като подсладител) без да има добавяни захари, което е чудесно, ако искате да намалите калориите и обичате чая си сладък, но аз моят го харесвам горчив. Доста трудно беше да изразходвам тази кутия, но имам още един чай с гьозум и женско биле на още една марка. Също така, не трябва да прекалявате с чая от женско биле, ако имате високо кръвно, защото то може да ви го вдигне още повече.

Lipton Gold Tea 
Много ми хареа този чай, и за цената си е страхотен. Не съм сигурна точно какви са цветята в черния чай, но определено бих си го купила пак един ден.

Auchan Bio Infusion Rooibos Vanilla
Отново, отне ми известно време да открия, че не обичам чай от ройбос в никакви комбинации. Независимо от вкуса, винаги чистият ройбос надделява и просто има обикновен скучен вкус. Тази кутия беше грешка. 
Thé Des Sables 
Thé Des Sables was a local shop's imitation of the tea by Palais Des Thés. It's a green tea with rose, citrus and exotic fruits notes. Quite fresh and pleasant for summer and you can also use it to make ice tea. I might repurchase the original by Palais Des Thés one day.

Nescafé Dolce Gusto Cappuccino 
You probably know, I don't really drink real/pure coffee (of course that doesn't stop me from owning a coffee machine) because it makes me sick. I don't mind the taste of coffee and I even love the combination of milk and coffee. My preparation is usually 9:1 milk:coffee but I like it. The cappuccino by Dolce Gusto is one of my staples because it's the cheapest. I have two new boxes of it.


Nescafé Latte Macchiato Caramel
The Latte Macchiato Caramel was amazing (so was the Vanilla) and it's really perfect for winter. My preparation of 9:1 is valid for this one too. I currently don't have this at home, but I will definitely repurchase it, maybe even this month. I've missed it. 
Thé Des Sables 
Thé Des Sables беше имитацията от местен магазин на чая от Palais Des Thés. Това е зелен чай с розови, цитрусови и екзотични нотки. Доста свеж и приятен за лятото и може да го ползвате за студен чай. Може и да си купя оригинала на Palais Des Thés един ден.

Nescafé Dolce Gusto Cappuccino 
Сигурно знаете, че не пия истинско/чисто кафе (това разбира се, не ми пречи да си имам кафе машина), защото ми става лошо от него. Нямам нищо против вкуса на щафе, и дори обичам комбинацията от кафе с мляко. Моята смес обикновено 9:1 мляко:кафе, но на мен харесва. Капучиното на Dolce Gusto винаги е вкъщи, защото е най-евтиното. В момента имам още две кутии от него.

Nescafé Latte Macchiato Caramel
Лате Макиато Карамел беше страхотно (както и Ванилията) и е идеално за зимата. И тук сместа ми е 9:1. В момента го нямам вкъщи, но определено ще си го купя пак, може би дори още този месец, защото ми липсваше.

Palais Des Thés Imperial Chai 
Imperial Chai is inspired by India, it's a black tea fragranced with cardamom and cinnamon. It has that typical spicy taste of the Indian teas. I really liked it, I might get a full size refill of it in the future.


Palais Des Thés Oriental Garden 
The Oriental Garden was absolutely delicious! Generally Palais Des Thés' Gardens are almost all 10/10 with the only downside being they are quite expensive. This tea tastes like dates, cardamom and ginger. It's quite sweet and spicy at the same time and I really loved it!

Palais Des Thés The Yuzu
That's a shincha tea with yuzu. I expected way more of this but it just didn't have that much of a taste. The yuzu didn't feel very prominent and overall this tasted like a cheap bland green tea. I will definitely not purchase this.

Tulsi Jasmine 
These tea bags were in Good Box and my mom gave it to me a long time ago. I love green tea with jasmine and I expected this to be amazing. Unfortunately, it wasn't. This was nothing near the soft fragrance of the jasmine I was used to. In fact you could barely feel it and it was so bitter it made the whole tea really unpleasant.

Tulsi Red Mango 
Fortunately, the Red Mango was lovely! It was a typical sweet exotic fruit tea. I had a box of green tea with mango some time ago and this reminded me of it. It was delicious!

Roobar Goji Berry
And to finish this post, a raw bar by Roobar. I really wanted to try these bars and I didn't missed the opportunity when I went back to Bulgaria in October. This version with goji berry was super delicious, I would definitely buy it for myself again. I spend a month trying to find Roobar in France and when I finally did (in Biocoop) I was super disappointed that they sell them for 2,50€ a piece. I love these bars but this price is seriously too darn high.


That was it from me for today! I hope your new started great and only amazing and exciting things will happen to you from now on!
Palais Des Thés Imperial Chai 
Imperial Chai е вдъхновен от Индия, това е черен чай ароматизиран с кардамон и канела. Има онзи типичен парлив вкус на индийските чайове. На мен много ми хареса и може да си взема пълноразмерен рефил в бъдеще.

Palais Des Thés Oriental Garden 
Oriental Garden е много вкусен! По принцип градините на Palais Des Thés са почти всички са 10/10, като недостатъкът им е, че са доста скъпи. Този чай има вкус на фурми, кардамон и джинджифил. Доста е сладък и парлив едновременно и на мен много ми хареса!

Palais Des Thés The Yuzu
Това е шинча чай с юзу. Очаквах много повече от него, но просто няма толкова много вкус. Юзуто въобще не се усеща и общо взето имаше вкус на евтин скучен зелен чай. Определено няма да си го купя.

Tulsi Jasmine 
Тези пакетчета бяха в Good Box и майка ми им ги даде преди доста време. Обичам зелен чай с жасмин и очаквах този да е страхотен. За съжаление, не беше. Нямаше нищо общо с мекия аромат на жасмин, с който съм свикнала. Всъщност едвам се усещаше и беше толкова горчив, че целият чай беше неприятен.

Tulsi Red Mango 
За щастие, червеното манго беше хубаво! Имаше типичен вкус на екзотичен плодов чай. Имах кутия зелен чай с манго преди време и този ми напомняше на него. Беше вкусен!

Roobar Goji Berry
И за да завършим тази публикация, един суров бар на Roobar. Много исках да опитам тези барчета и не пропуснах възможността когато ходих в България през октомври. Версията с годжи бери беше много вкусно, определено бих си я купила пак. Прекарах цял месец да търся Roobar във Франция и когато ги намерих (в Biocoop) бях много разочарована, че продават броя за 2,50€. Много ми харесват тези барчета, но тази цена твърде висока.


Това беше всичко от мен за днес! Надявам се, че новата ви година е започнала добре и само прекрасни и вълнуващи неща ще ви се случват от тук нататък!

1 comment:

  1. Честита нова година! Нека е изпълнена със здраве, много усмивки и успехи.
    Тези да не са луди - 5 лв за една бройка. Тук като ги намалят можеш да вземеш 3 за тази цена.

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^