Friday, July 4, 2014

REVIEW: Rimmel Apocalips Lip Lacquer #501 Stellar

I am currently watching the match between Germany and France and totally cheering on France but I suddenly felt motivated to show you the Apocalips Lip Lacquer by Rimmel. I bought this product in Poland last winter. It wasn't yet imported in France nor Bulgaria but all the British and American bloggers were raving about it so when one of the Polish drugstores had 40% sale on all makeup I could not resist getting it. I was hesitating between Stellar and Apocaliptic and even thinking about taking them both but in the end I decided I like Stellar more and I have enough lipsticks. 


This shade is really on the unique side. It's really bright and not everyone would wear something like this. Later I found out I have a lipstick by Golden Rose in the exactly same shade but the finish is matte and the texture is very different. 


The packaging is really pretty, though unnecessary big if you ask me. I am very fond to the cap in the shape of diamond. The applicator makes application super easy. It takes just the right amount of product and it's easy to spread it evenly on the lips. 


Did I mention the shade is amazing? I don't even know how to describe it. It's like a very bright coral. The consistency and the finish of the product also make me love it a lot! The lip lacquer is very pigmented and also super moisturizing on the beginning and it doesn't dry out the lips. It smells and tastes like melon. It's very subtle and it doesn't annoy me in any kind of way. 


After 2 hours the glossy finish turns matte but the pigmentation is still crazy. This lippie can even pull off a full meal and will still look very well afterwards. Unless of course, you eat something exceptionally greasy, then it will just gradually disappear. I love how it never accentuates small dry patches on the lips. 


It's my personal choice for the spring and summer seasons when I want something vibrant but I don't feel like checking on my lips every 20 minutes (we all have that one gorgeous lipstick, don't we?). I was even feeling confident enough to wear it in university because I know I will look good during my 4 hours practices without needing to fix it. 


Here's a very simple look with Stellar. I have very subtle nude eye shadows on my eyes and a bold eyeliner, slight amount of pink blush which is not very visible on these photos and Stellar on my lips. 
It's obvious I'm in love with it! I would like to get my hands on Celestial, Apocaliptic, Galaxy and Big Bang. Unfortinately... or fortunately I think only Apocaliptic is available in France. And I have a complete ban on buying lipsticks for now. This is such a brilliant product by Rimmel. Not only the quality is great but the shade range is wide and the product is very affordable as well. 

What I like: 
* Affordable product (price is different in every country, it's 7€ in France but I got it for 2-3€ with discount in Poland) 
* Amazing shade 
* Easy application 
* Very-longlasting (4-5  hours) 
* Doesn't dry out lips 
* Doesn't accentuate dry lips 
* Pleasant smell 

What I don't like: 
-

All in all: 5/5


Today I received my results for the year and I am very pleased I passed and I am admitted for the second year of studies. I'm already very excited about the next uni year and I even wish I could start sooner. 3 months of vacations has always been too much for me. Now that I have plenty of free time I will try to post as often as possible. I'm going back to France this Sunday. 

В момента гледам мача между Германия и Франция и всячески подкрепям французите, но изведнъж се почувствах мотивирана да ви покажа Apocalips Lip Lacquer на Rimmel. Купих си този продукт в Полша миналата зима. Все още не беше внесен във Франция, нито в България, но всички британски и американски блогъри говореха за него, затова когато една от полските дрогерии имаше намаление 40% на грима, не се сдържах да не го взема. Колебаех се между Stellar и Apocaliptic и дори се чудех дали да не ги взема и двете, но накрая реших, че Stellar ми харесва повече и че имам достатъчно червила. 


Цветът на това червило определено е уникален. Много е ярко и не всеки би носил нещо подобно. По-късно открих, че имам червило на Golden Rose в същия цвят, но завършекът му е матов и текстурата е съвсем различна. 


Опаковката е много красива, въпреки че е ненужно голяма, ако ме питате. Много ми допада капачката във форма на диамант. Апликаторът прави нанасянето страшно лесно. Взима точно необходимото количество продукт и е лесно да се размаже по устните. 


Споменах ли цветът е невероятен? Дори не знам как да го опиша. Според мен е много ярък корал. Консистенцията и завършекът на продукта също ме карат много да го харесвам! Лакът за устни е много пигментирън, а също и супер подхранващ в началото и не изсушава устните. Мирише и има вкус на пъпеш. Миризмата е много лека и не ме дразни по никакъв начин. 


След 2 часа лъскавият завършек става матов, но пигментацията все още е стабилна. Това червило може да изкара дори цяло хранене и пак да изглежда добре след това. Ако не хапвате нещо твърде мазно разбира се, тогава постепенно ще изчезне. Обичам, че не подчертава сухите участъци на устните. 


Това е моят личен избор за пролетта и лятото когато искам нещо ярко, но нямам желание да си проверявам устните на всеки 20 минути (всички имаме онова прекрасно червило, нали?). Дори се чувствах достатъчно уверена да го нося в университета, защото знам, че ще изглеждам добре дори и през 4-часовите ми практики без да имам нужда да го оправям.


Ето много простичък грим със Stellar. Имам много леки нюд сенки на очите и дебела очна линия, малко количество розов руж, който не се вижда особено много на тези снимки и Stellar на устните. 
Очевидно е, че съм влюбена в него! Бих искала да си сложа ръчичките и върху Celestial, Apocaliptic, Galaxy и Big Bang. За съжаление... или за щастие, мисля че само Apocaliptic се предлага във Фратция. А имам пълен бан за купуване на червила засега. Това е толкова прекрасен продукт на Rimmel. Не само качеството е страхотно, но изборът от цветове е доста голям, а и продуктът е доста достъпен. 

Какво ми харесва: 
* Достъпен продукт (цената варира във всяка държава, във Франция е 7 евро/14 лева, но аз си го взех за 2-3 евро/4-5 лева с отстъпката в Полша)
* Прекрасен цвят
* Лесно нанасяне
* Много дълготраен (4-5 часа)
* Не изсушава устните
* Не подчертава сухите устни
* Приятна миризма

Какво не ми харесва: 
-

Обща оценка: 5/5


Днес си получих резултатите за годината и съм много доволна, че съм успяла и съм приета за втора година обучение. Вече очаквам с нетърпение следващата университетска година и дори бих искала да започна по-рано. Сега след като имам много свободно време, ще се опитам да публикувам възможно най-често. Връщам се във Франция тази неделя. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^