Sunday, February 9, 2014

REVIEW: Yves Rocher Nutrition Nutri-Silky Treatment Shampoo

My dearest loveliest Readers, I am so sorry I absolutely disappeared. I had some terrible virus and this week I have been stuck sleeping in the toilet and after the 3-4 hours of sleep I could get I was going straight for 8 hours lectures marathon.  At the end of the week I was exhausted and I took my deserved break. 

Today I am talking about Yves Rocher's shampoo Nutrition Nutry-Silky Treatment. I bought that shampoo way back in summer from Poland and it was on some ridiculous sale with another shampoo so I paid like only 2-3 dollars. 


This was my first Yves Rocher shampoo (now I have 4 more in the bathroom) but I had really great experience with the brand and considering the sale I didn't hesitate. 
The packaging is pretty standard, Yves Rocher often offer their shampoos in those green bottles with white labels. The cap is stable and very easy to open at the same time so no broken nails. There's 300 ml of product inside which I find satisfying. 


I started using this shampoo when I came to France but I was often using another shampoo by Syoss. Therefore I can't really say this shampoo is very economical. The texture is way too liquid and it happened it started slipping through my fingers before I get to put it on my hair. The shampoo had a weird smell, I never felt anything like this before. But I can see on the ingredients list it doesn't say it contains fragrance so maybe it's the natural smell. Anyway, it was nor pleasant nor unpleasant and it wasn't strong so I could go with it. 


Unfortunately as 99% of the drusgstore shampoos it contains sulfate. Even though not very high on the list but still there is oat flour which has anti-inflammatory, antioxidant and protective properties for the skin and hair. 


This is very gentle shampoo and it doesn't overwash my hair. Despite the sulfate it doesn't make it feel dry. In fact I think it was a great idea to use it since I came here because the chloride levels in water are really high and it's been absolutely terrifying for both my skin and hair. 


What I like: 
* Low price (around $4.5) 
* Convenient packaging 
* Reasonable amount of product 
* No artificial fragrance 
* No artificial colorants 
* It doesn't dry out my hair 
* It makes my hair feel light 

What I don't like: 
* Too liquid texture 
* Contains sulfate

All in all: 4/5


Скъпи любими мои Читатели, много съжалявам, че изчезнах. Имах някакъв ужасен вирус и тази седмица бяха завряна да нощувам в тоалетната и след 3-4 часа сън трябваше веднага да се отправя за маратон от лекции. В края на седмицата бях напълно изтощена и се взех заслужената почивка. 

Днес ще ви говоря за шампоана на Yves Rocher Nutrition Nutri-Silky Treatment. Купих си този шампоан много отдавна през лятото от Полша и беше с някакво абсурдно намаление заедно с друг шампоан и платих около 3-4 лева за него. 


Това беше първият ми шампоан на Yves Rocher (в момента имам оше 4 в банята) и тъй като имах много добър опит с марката и предвид намалението въобще не се колебах. 
Опаковката е съвсем стандартна. Yves Rocher често предлагат шампоаните си в такива зелени шишета с бели етикети. Капачката е стабилна и лесна за отваряне в същото време, така че няма счупени нокти. Вътре има 300 мл продукт, което аз намирам за удоволетворително. 


Започнах да използвам този шампоан когато дойдох във Франция, но често използвах и друг шампоан на Syoss. Така че не мога да кажа, че е много икономичен. Текстурата е твърде течна и се случваше да се изплъзне между пръстите ми преди да успея да го нанеса на косата. Шампоанът имаше странна мирицма ми, не съм помирисвала нещо такова преди. Така или иначе, не беше нито приятна, нито неприятна и не беше силна, така че се примирих.


За съжаление като 99% от дрогейрийните шампоани и този съдържа сулфат. И въпреки, че не е много напред в листа, съдържа овесено брашно, което има противовъзпалителни, антиоксидантни и защитни свойства за кожата и косата. 


Това е много нежен шампоан, който не премива косата ми. Въпреки сулфатът не я прави суха. Всъщност мисля, че беше страхотна идея да го ползвам когато дойдох тук, защото нивата на хлора във водата са много високи и е направо ужас и за косата и за кожата ми. 


Какво ми харесва: 
* Ниска цена (около 6 лева) 
* Удобна опаковка
* Разумно количество продукт
* Без изкуствени миризми 
* Без изкуствени оцветители
* Не изсушава косата ми
* Прави косата ми лека

Какво не ми харесва: 
* Твърде течна текстура 
* Съдържа сулфат

Обща оценка: 4/5

1 comment:

  1. Aww it's too bad that it has sulfate! I have been on the hunt for a sulfate free shampoo,because my hair has been in a very bad condition !

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^