Thursday, January 9, 2014

REVIEW: Gliss Oil Nutritive Express Repair Conditioner

I just want to thank you all for reading A love story! I recently hit 60k pageviews, 250 GFC followers and nearly 200 Bloglovin and Facebook followers. Last year at that time I was so proud with my first 10 followers. I am so glad for being my readers and all your comments make me really happy! Stay awesome! 

I had other plans for posts this month but I will explain at the bottom of the post why I can't prepare them. 
I am reviewing older products from drafts now and today's review is about Gliss Oil Nutritive Repair Conditioner. I have said many times how much I adore Gliss. They are very affordable and have relatively wide range of products for most basic needs. I am deeply in love with Oil Nutritive Conditioner which is so far the best conditioner I ever used. I have upcoming review for it too. 


I have used spray like that by Gliss many many years ago and I ended up disappointed. But that is solely because the name of the product is misleading. This spray is not a conditioner and can't replace one as I expected before. It's function is to help hair detangle and give shine. 


One bottle of that product lasts for really long! I never finished the product and this is how much I had after 10 months of use.  The packaging contains 200 ml of liquid and it's not super travel-friendly because it takes place but it's stable. 


The ingredients. It contains some silicons but in fact it's the silicons that make the hair shiny and easy to comb. Pure oil will most likely make hair greasy and heavy. Other than that there are lots of oils on top positions. It also contains phenoxyethanol as preservative which I would prefer to avoid.


If you take a good look you will see how greasy my hand looks. Because this spray contains lower amounts of silicons and a lot of oils I would suggest people with thin hair be careful while using it.

Before
This product is worked really great for me. But I have very thick strong hair which needs extra moisturizing at the ends. But even on my hair if I would overdo it it would feel heavy and look bad.

After 
The Express Repair Conditioner is a product that may repurchase but as I have 5 other products with same functions it will take me years to use them up. I definitely recommend this to all the people looking for a good affordable detangling hair spray.


What I like: 
* Affordable (around $4) 
* Huge amount of product (200 ml) 
* Very very economical 
* Contains lots of oils and less silicons than other sprays 
* Makes hair smooth, shiny and easy to comb 
* Stable packaging 

What I don't like: 
* It can make hair heavy if sprayed too much

All in all: 4,5/5


Now why I am not able to write posts I planned. Well I forget basic daily stuff constantly. I claim it's because I have great memory for important stuff like studying for exams but sometimes it's too much. I am also the type of person who remembers they forgot their SD card in their boyfriend's laptop on the airport. Well now I am waiting for him to send it to me by post and as I don't have a back up here I can't take any photos. 
I am planning to show you my 2013 favorites, winter favorites, what I bought in Poland and earlier in December and products I used recently. I am also preparing 2 posts for lenses reviews but thankfully I have photos already. Hopefully I will be able to do all this quickly. Have a great day! Искам да благодаря на всички, които четета A love story! Блогът вече има 60 000 преглеждания, 250 последовятеля в GFC и почти 200 последователя във Фейсбук и Bloglovin. Миналата година по това време се радвах на първите ми 10 последователя. Много се радвам, че сте ми читатели и всичките ви коментари ме правят много щастлива! Останете си все така прекрасни! 

Имах други планове за публикации този месец, но в края на страницата ще обясня защо не мога да ги изпълня. В момента правя ревюта на стари продукти от черновите и днешното ревю е за Gliss Oil Nutritive Express Repair Conditioner. Казвала съм много пъти колко много обожавам Gliss. На съвсем достъпни цени са и имат сравнително голям избор от продукти за най-основните грижи. Дълбоко влюбена съм в Oil Nutritive Conditioner, който засега е най-добрият балсам, който съм ползвала. И за него подготвям ревю.


Използвала съм подобен спрей на Gliss преди много много години и се разочароваха. Но единствената причина затова е, защото името на продукта и подвеждащо. Този спрей не е балсам и не може да замени такъв както аз си мислех преди. Той спомага за разплитането на косата и придава блясък.


Една бутилка от този продукт издържа много дълго! Така и не привърших продукта и ето колко ми беше останало след 10 месеца употреба. Опаковката съдържа 200 мл течност и не е особено добре пригодена за пътуване, защото заема място, но пък е стабилна. 


Съставките. Съдържа някои силикони, но всъщност силиконите придават блясък на косата и я правят лесна за разресване. Чистите масла по-скоро ще я омазнят и утежнят. Освен това има доста масла в горните позиции. Съдържа и феноксиетанол като консервант, който аз бих предпочела да избягвам. 


Ако се загледате доре, ще видите колко мазна изглежда ръката ми. Тъй като този спрей съдържа по-малко силикони и много масла, хората с тънка коса трябва да внимават с употребата му. 

Преди 
Този продукт се справя страхотно при мен. Имам много гъста силна коса, която се нуждае от допълнително подхранване в краищата. Но дори и на моята коса, ако се прекали, се усеща тежко и изглежда зле. 

След 
Express Repair Conditioner е продукт, който може и да купя отново, но както имам 5 други продукта със същите функции ще ми отнеме години да ги доизползвам. Със сигурност го препоръчвам на всички, които си търсят добър евтин разплитащ спрей.  


Какво ми харесва: 
* Достъпна цена (около 6 лв)
* Огромно количество продукт (200 мл)
* Много много икономичен
* Съдържа много масла и по-малко силикони от други спрейове 
* Makes hair smooth, shiny and easy to comb 
* Стабилна опаковка 

Какво не ми харесва: 
* Прави косата мазна, ако се впръска твърде много

Обща оценка: 4,5/5


Сега защо не мога да напиша публикациите, които планирах. Ами аз забравям разни основни ежедневни неща постоянно. Твърдя, че е защото имам добра памет за важни работи като учене за изпити, но понякога прекалявам. Също, аз съм от онези хора, които се сещат, че са си забравили картата памет в лаптопа на приятеля чак на летището. Е, сега го чакам да ми я прати по пощата и както няма друга тук, не мога да снимам. 
Планирам да ви покажа любимците ми за 2013, любимците ми през зимата, какво си купих в Полша и по-рано през декември и продуктите, които изразходвах напоследък. Както и две ревюта на контактни лещи, но за щастие, за тях имам снимките. Дано да успея да се справя със всичко бързо. Приятен ден!

1 comment:

  1. Ползвам розовия от години, оставя косата ми много мека и лъскава, този не ми хареса чак толкова, но на майка ми много и допада ;)

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^