Monday, February 18, 2013

REVIEW: My experience with MUA

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

MUA (Make Up Academy) is an English brand that got quite popular lately. While I was browsing Facebook I saw that from January 21st until January 24th they will have a 50% off sale and a free international shipping. I thought that was my chance and together with friends we quickly made a list of all the items we wanted. On the next day the sale started, I was at school in the morning until noon so I was really in a hurry to go back home and purchase. But MUA's team obviously had no idea how to run a sale, they had huge problems with server, and their site was crashing every 2 minutes. It took me more than two hours to add everything to basket and to pay. But then surprise! Exactly when I was paying the site crash and my money were sent to them but my order wasn't received by MUA. There were hundreds of people with same issue as me. I wrote them several times, they closed my help tickets without responding. It took them 4 days to answer me and 8 days to send my order to warehouse. I was very frustrated with their horrible service and the way they treat their customers. My order arrived 2 weeks after I ordered (Royal Mail have great service though). But when I opened the package - surprise again! I had 1 missing stippling brush, 3 lipsticks in wrong shade, 1 broken lipstick, and one eye pencil was replaced with an eyeliner I didn't order. I wrote them immediately, they said they will send those missing items. But 10 days later, when I opened the package they actually sent only 2 lipsticks that were in wrong shade and AGAIN that same eyeliner I didn't order. I got really mad and I asked them if they even look when they sent items. And today I got the other 2 lipsticks, the missing eye pencil and the missing brush refunded. I will definitely never order from them again. The totally lost me as a customer. It's true their products are cheap but I prefer paying a bit more and being treated with respect.

MUA (Академия за грим) са английска марка, която стана доста популярна напоследък. Докато разжлеодах Фейсбук видях, че от 21-ви януари до 24-ти януари ще имат 50% намаление и безплатна международна доставка. Реших, че сега е моят шанс и заедно с приятелки бързо си съставихме списък с исканите продукти. На следващия ден промоцията започна, аз бях на училище цяла сутрин до обяд и бързах много, за да се прибера и да поръчам. Но екипът на MUA очевидно не са наясно как да се справят с промоции, имаха огромни проблеми със сървъра, и сайтът им се сриваше на всеки 2 минути. Отне ми повече от 2 часа, за да добавя всичко в кошницата и да платя. Но изненада! Точно когато плащах сайтът им се срина и моите пари им бяха изпратени, а поръчката ми не беше стигнала до MUA. Имаше стотици клиенти със същия проблем като моя. Писах им писма няколко пъти, те дори ми затвориха билетите бед да получа отговор. Най-накрая, след цели 4 дена ми отговориха, а след цели 8 поръчката ми беше прехвърлена в склада. Бях много разочарована от ужасното им обслужване и начинът, по който се отнасят с клиентите си. Поръчката ми пристигна 2 седмици след като бях поръчала (Иначе Кралската поща имат страхотно обслужване). Но когато отворих пакетът - отново изненада! Липсваше една стиплинг четка, 3 червила не бяха в правилните цветове, 1 червило беше счупено и един молив беше заменен с очна линия, която не бях поръчвала. Писах им ведвага и те ми отговориха, че възможно най-бързо ще ми пратят липсващите продукти. Но 10 дена по-късно, когато отворих пакетът открих, че всъщност те са изпратили само 2 от червилата в грешен цвят и ОТНОВО същата тази очна линия, която не бях поръчвала- Ядосах се много и ги попитах изобщо гледат ли какво пращат. И днес парите за останалите 2 червила, липсващия молив и липсващата четка ми бяха върнати. Определено никога няма да си поръчам от тях отново! Напълно ме загубиха като клиент. Вярно е, че продуктите им са евтини, но предпочитам да платя малко повече, но да се отнасят с уважение към мен като клиент. 

So here is what I got. 

Ето и какво получих аз. Pro-Base fixing mist, Lipsticks in shade 5 and 16 (though I got in shade 14), Hide & Conceal Concealer in shade Fair, Matte Perfect loose powder, Blusher in shade 1, stippling brush, contour brush, blending brush and an Intense Glitter Eyeliner in shade 3 I didn't order. 

Pro-Base спрей за задържане на грим, червила в цветове 5 и 16 (но получих в цвят 14), Hide & Conceal коректор в цвят Fair, матираща прахообразна пудра, руж в цвят 1, стиплинг четка, четка за контур, четка за размазване и глитър очна линия в цвят 3, която не съм поръчвала. 

The blusher is in a peachy color with really small shimmers in it. It looks really natural on my face and so far I've been loving it!

Ружът е в прасковен цвят и има много малки частички. Изглежда много естествено върху кожата и засега ми харесва!First product that surprised of was the concealer. It's very light and I never found a concealer that would blend this well with my skin. 

Първият продук, от който бях изненадана беше коректорът. Много е светъл и досега не съм намирала коректор, който да се слива толкова добре с кожата ми. 
The lipsticks I ordered are in shade 5 and shade 16. Though as you can see on the right photo it says it's shade 14. Shade 5 is really soft cold pink with a lot of shimmers in it, shade 14 is a matte peachy brown color. The second lipstick is for my mom and although she didn't get what she wanted she said she likes this one too. 

Червилата, които поръчах са в цветове 5 и 16. Но както се вижда на дясната снимка, на червилото пише 14. Цвят 5 е меко студено розово с много блещукащи частички, цвят 14 е матово прасковено кафяво. Второто червило е за майка ми и въпреки, че не получи това, което поръча тя все пак си го хареса.Shade 5 looks very natural on lips and the color is barely visible, you can only see the shimmer. It's not very long lasting. Shade 14 lasts much longer though it dries the lips a bit. Both lipsticks have really unnatural chemical smell I strongly dislike. They don't have any taste.

Цвят 5 изглежда много естествено на устни и цветът едва се вижда, забелязва се само блясъкът. Не е много трайно. Цвят 14 издържа много по-дълго, но леко изсушава устните. И двете червила имат много неестествена химическа миризма, която изобщо не ми харесва. Нямат никакъв вкус.

Another product I like is the Matte Perfect loose powder. It has good oil control and it looks very natural on skin. As every loose powder you have to be very careful with the jar because it is really easy to spill it everywhere. Though what I truly dislike is the ingredients. It contains talc and parabens.

Друг продукт, който ми хареса е матиращата прахообразна пудра. Има добър контрол върху омазняването и изглежда много естествено върху кожата. Както с всяка прахообразна пудра трябва много да се внивава с бурканчето, защото е лесно да се разпилее на всякъде. Това което не ми харесва е състава. Съдържа талк и парабени.I didn't had the chance to truly test this product yet. I used it once but I didn't see any difference. I use BB cream and I always set it with powder, that way it lasts about 6-7 hours. I don't have problems with oil control though. And I don't have problems with eye makeup so my only wish is to make face make up last longer. I am really counting on this for my prom makeup.

Нямах шанс наистина да тествам този продукт. Използвах го само веднъж и не видях никаква разлика. Използвам BB крем и винаги го фиксирам с пудра, така издържа около 6-7 часа. Въпреки че нямам проблем с омазняването. Нямам проблеми и с гримът на очите, така че единственото ми желание е да удължи живота на грима върху лицето. Разчитам много на този продукт за балния ми грим.This eyeliner had to go straight to the trash bin but first I thought I will keep it to show it to you and then I decided I might use it sometimes. As you can see the color is really bright, I don't think I would use that in everyday makeup. But what's more, it's easily visible this eyeliner is dry. 

Тази очна линия трябваше да отлета право в коша за боклук, но първо реших, че ще я запазя, за да ви я покажа и покле реших, че може и да ползвам някога. Както се вижда цветът е много ярък и не мисля, че бих го носила в ежедневието. Още повече, че от сама снимка се забелязва, че е изсъхнала. 
The stippling brush seems really good for the price I bought it for. I used it only once with BB cream because I don't have a foundation right now and it didn't make any difference. But I am in process of looking for a foundation so when I find one I will try it for real. 

Стиплинг четката изглежда много добра за цената, за която я купих. Използвах я само веднъж с BB крем, тъй като в момента нямам фон дьо тен и нямаше никаква разлика. Но съм в процес на издирване на фон дьо тен и когато си купя ще я пробвам както трябва. 

I love the blending brush as well. The hairs seem really well shaped and it blends excellently. 

Четката за размазване също много ми допадна. Косъмчетата са много добре подрязани и размазва чудесно. 


The brush I loved the most is the contour brush. Since I bought it I am using it everyday. Contouring became way easier for me.

Четката, която най-много ми хареса е контуриращата четка. От както я купих я ползвам всеки ден. Контурирането стана много по-лесно за мен.All in all I think MUA's products are quite good for their prices but their inability to handle customers is making shopping from them a horror. If you want to order from MUA I advise you to be ready to be VERY patient. 

Всичко на всичко, мисля че продуктите на MUA са доста добри за цените си, но невъзможностат им да се справят с клиенти превръща пазаруването от тях в ужас. Ако искате да поръчате от MUA ви съветвам да се въоръжите с огромна доза търпение. 1 comment:

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^