Wednesday, January 16, 2013

FAVES: My top 10 lipsticks/lip glosses

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I was thinking about writing this post for at least 10 days. I even took photos and edited them on Sunday but when the school week started somehow I got lazy.
But first I am really happy to announce I passed my driving exam on Monday and in a month I will have a driving licence. I am extremely proud of myself! :D

Мислех си да напиша тази публикация поне от 10 дена. Дори в неделя направих снимки и ги обработих, но след като учебната седмица започна ме домързя.
Но първо искам да се похваля, че си взех успешно изпита по кормуване в понеделник и до месец вече ще си имам шофьорска книжка. Много съм горда със себе си! :D


Here are the lip products I chose. I'm more a lipstick person because they last much longer. I adore bright colored lipsticks but for this post I tried to show you different colors. I don't really use nude lipsticks though, somehow they make me look even paler and I haven't found one that looks good on me.

Ето и продуктите за устни, които избрах. Харесвам повече червила, защото издържат по-дълго време. Обожавам червила в крещяши ярки цветове, но за тази публикация се постарах да ви покажа различни цветове. Но не използвам червила с телесен цвят. Някак си ме правят да изглеждам дори още по-бледа и още не съм намерила някое, което да ми стои добре.1. Avon Ultra color rich Icy nude 
This is the only nude lip gloss I own and the only nude lip product I use. It was part of my present for my birthday from my cousin. I don't think I would buy exactly this color otherwise. I usually use it when my eye make up is more colorful. It looks really natural and shiny and it's not sticky. It also has a 15 SPF which makes it a good everyday lip gloss for summer. The scent and taste is typical for other Avon glosses and I can't define them but it's not irritating in any kind of way.

Това е едниственият гланц за устни в телесен цвят, който имам и единственият продукт за устни с този цвят, който използвам. Беше част от подаръка ми за рожденния ми ден от блатовчедка ми. Не мисля, че иначе бих си купила точно този цвят. Обикновено го използвам при по-шарен грим на очите. Изглежда много естествен и блестящ и не е лепнещ. Има и слънцезащитен фактор 15, което го прави добър избор за всекидневен гланц през лятото. Миризмата и вкуса му са типични и за други глосове на Avon и не мога да ги определя, но не са дразнещи по никакъв начин.

2. TianDe Lipgloss 37 

This lip gloss was a present to a really beautiful eye shadow palette by TianDe. It has really sweet scent and taste. It feels a bit sticky but I really love the gorgeous golden shimmer it has. If you put 2 or 3 coats of it   becomes really pigmented. 

Този гланц беше подарък с една много красива палитра със сенки на TianDe. Има много сладка миризма и вкус. Малко е лепкав, но много харесвам златните блестящи частици в него. Ако сложиш 2-3 слоя става наистина много пигментиран. 

3. Oriflame Pure Colour Warm Fuchsia Please excuse my typo on the first photo. I really wanted to try a plum color lipstick. But it's really hard to choose from a magazine and this lipstick was not what I expected. But I wasn't very disappointed because I loved the color immediately! I think it's a really good lipstick for winter and I've even been wearing at school a lot because it's somehow not as eye catching as rest of my lipsticks. The lipstick itself has really tiny shimmer in it but I never noticed it on my lips. It's really soft and moisturizing although it doesn't last very long. It lasts around 2 hours without eating or drinking. The only problem I have with it is that it's way too soft and it's moving when I apply it. I have to be very careful so it won't break.

Извинете грешката на първата снимка. Много исках да си купя червило в сливов цвят. Но е много трудно да избираш от каталог и това червило не беше каквото очаквах. Но не бях много разочарована, защото цвета ми допадна веднага. Мисля че е много приятно червило за зимата и дори често го нося на училище, защото не е толкова очеизваждащо като останалите ми червила. Самото червило има миниятюрни брокатени частици, но на устните ми не се забелязват. Много е меко и хидратиращо, но не издържа особено дълго - около два часа без да се храня или да пия нещо. Единственият проблем, който имам е, че е прекалено меко и се мърда докато го нанасям. Трябва да съм много внимателна, за да не го счупя.

4. Inglot Lipstick 906 


This is one of my newest lipsticks but it quickly turned into a favorite. At first I really wanted to buy the original Viva Glam Nicki by MAC but my boyfriend convinced me I don't need such an expensive lipstick and I can buy few cheaper ones that look the same way. I decided to listen to him and we went to Inglot so I can check lipsticks there. This was the first color that caught my eye and I decided I must have it. On top of that I actually thought Inglot lipsticks's price was much higher (I regret now I didn't buy at least one more). I think this color can be found only in Polish Inglot because I didn't see it in their US site. It's very pigmented and it lasts at least 3 hours on my lips. I think this will be my most worn lipstick for summer 2013. 

Това е едно от най-новите ми червила, но бързо ми стана любимо. В началото много исках да купя оригиналното червило Viva Glam Nicki от MAC, но приятелят ми ме убеди, че не ми трябва толкова скъпо червило и, че мога да си купя няколко по-евтини, които да изглеждат по същия начин. Реших да го послушам и се отправихме към Inglot, за да разгледам червилата там. Това беше първото, което ми хвана окото и реших, че трябва да го имам! На всичкото отгоре си мислех, че цените на  червилата в Inglot са много по-високи (И сега съжалявам, че не си купих поне още едно) Мисля, че този цвят се предлага само от полския Inglot, защото не го видях в американския сайт. Силно пигментирано е издържа поне 3 часа на моите устни. Мисля че това ще бъде най-носеното червило за пролет 2013. 

5. Rimmel Lasting finish by Kate Moss 16 


One more lipstick I bought in Poland. I needed a peachy everyday lipstick and I was looking at Kate Moss' lipstick series for Rimmel for quite a long time so I decided to try them. It has a really natural peachy flavor that I loved! I loved it so much this week I bought one more lipstick from Kate series and I discovered they all have different smell and taste. But I tend to wear darker colors in winter so I will probably use this much more often in spring and summer. 

Още едно червило, което си купих от Полша. Имах нужда от прасковено червило подходящо за ежедневието и от доста време се заглеждах по серията на Кейт Мос за Rimmel, затова реших да ги пробвам. Има много естествен прасковен вкус, който обожавам! Толкова много ми хареса, че тази седмица си взех още едно червило от същата серия и открих, че всички имат различен вкус и мирис. Но обикновено нося по-тъмни червила през зимата и затова предполагам, че ще го ползвам много по-често през пролетта и лятото. 

6. Yves Rocher Sheer & Shine lipstick №3 Gelée cerise This is just an absolute favorite! It feels so creamy on the lips and it's actually quite pigmented for that type of lipstick. It also has an amazing smell and taste of cherry. I've been wearing this almost constantly and as soon as I go to Yves Rocher again I will buy one more from these. As you can see from the photo it also has shimmer in it. 

Това червило ми е просто пълен фаворит! Усеща се толкова кремообразно на устните и всъщност е доста пигментирано за този тип червило. Има наистина невероятен вкус и миризма на череша. Нося го почти постоянно и веднага щом отново се докопам до Yves Rocher ще се сдобия с още от тези. Както се вижда от снимката има и брокатени частици. 


7. Oriflame Pure Colour Pink CoralThis is the lipstick I wore most often for the past year. It's really creamy and it's not drying my lips. It has really nice smell and I was often wearing no make up but this lipstick. 

Това е червилото, което носех най-много през изминалата година. Кремообразно е и не изсушава устните. Има много приятна миризма и често не слагах никакъв грим освен това червило. 

8. Avon Lipstick Red 2000 This is a lipstick I wear only in winter. It's very very very pigmented and it's drying my lips so always put lip balm first. It's a typical classic red lipstick and immediately draws attention to your lips and many times people ask me what kind of lipstick I am wearing. It lasts really long - up to 4-5 hours. It's really hard to remove and you must be very careful with your clothes (especially scarves!!) What I dislike about it is that it's really hard to be applied (which reminds me I must buy a decent lipstick brush). It also requires wearing lip pencil because it can smudge. 

Това червило нося само през зимата. Много силно пигментирано е изсушава устните, затова винаги трябва първо да сложа балсам за устни. Типично класическо червено червило е и веднага привлича вниманието върху устните и много пъти са ме питали какво червило нося. Издържа много дълго - до 4-5 часа. Много трудно се сваля и трябва много да се внимава с дрехите (особено с шалове!!) Това, което не ми харесва е, че е много трудно да се нанесе (което ми напомня, че трябва да си купя една хубава четка за червило). Трябва да се носи с молив, защото може да се разтече. 

9. Essence XXXL Shine #18 Sparkling PapayaThis is my most favorite lip gloss. It's very shiny, doesn't feel sticky and it smells like papaya. It is not really long lasting though. 

Това е любимият ми гланц за устни. Много е блестящ, не е лепкав и мирише на папая. Но не е особено дълготраен. 

10. Etude House Magic Tint Balm #2 Magic pink According to Etude House this should be a balm though for me it's a bit more like a gloss. It smells amazingly tasty like cherries. It doesn't last long but I don't mind reapplying it. What I dislike though is that I must apply it with my finger. 

Според Etude House това трябва да е балсам, въпреки че според мен си е точно гланц за устни. Мирише страхотно на черещи! Не издържа дълго, но не ми пречи да го сложа отново. Това, което не ми харесва обаче е, че трябва да се нанася с пръст. I am a real lip products addict and I think you can never have enough lipsticks and lip glosses (lip balms too actually but I'll make another post for my favorite lip balms). What are your favorite lip products? 

Аз съм истинска маниачка на тема продукти за устни и мисля, че никога не може да имаш достатъчно червила и глосове (балсами също, но ще направя друга публикация за любимите ми  балсами за устни). Кои са вашите любими червила и глосове? 


1 comment:

  1. Браво за публикацията - доста си се постарала )) Аз не съм голям фен на червилата и гланцовете, но мисля, че си набелязах няколко :D

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^